Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English PhilologyStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Business English CommunicationStudia w języku angielskim
Business TranslationStudia w języku angielskim
International TradeStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Foreign Trade of Small and Medium-sized EnterprisesStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja gospodarcza
Administracja i finanse samorządowe
Administracja publiczna
Administracja w ochronie zdrowia
Administracja w wymiarze sprawiedliwości
Zarządzanie nowoczesnym miastem
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kryminalistyka
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służby mundurowe i porządek publiczny
Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowośćStudia dualne
International businessStudia w języku angielskim
Bankowość
Controlling i finanse przedsiębiorstwStudia dualne
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
Menedżer finansowy
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość
Rachunkowość i audyt finansowyStudia dualne
Handel międzynarodowy
Foreign Trade of Small and Medium-sized EnterprisesStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowy
Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw
Prawo w biznesie
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Psychologia w biznesie
Psychologia marketingu i nowych mediów
Psychologia menedżera i organizacji
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Turystyka i rekreacja
Gastronomia z dietetyką
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek
Promocja zdrowia, SPA i wellness
ZarządzanieStudia online
Gospodarka nieruchomościami
International Business
Menedżer sportu
Menedżer sprzedaży
Współczesne media w marketingu
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Mobile Software DeveloperStudia w języku angielskim
Virtual Reality and MultimediaStudia w języku angielskim
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Production ManagementStudia w języku angielskim
Quality ManagementStudia w języku angielskim
Informatyka
Mobile Software DeveloperStudia w języku angielskim
Virtual Reality and MultimediaStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
E-commerce
Grafika i multimedia
Programowanie
Wdrażanie systemów informatycznych sap
Inżynieria zarządzania
Production ManagementStudia w języku angielskim
Quality ManagementStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ekoinżynieria i ekoenergetyka
Inżynieria zarządzania procesami produkcji
Zarządzanie jakością
Logistyka
Global logisticsStudia w języku angielskim
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Procesy i projekty logistyczne
Zarządzanie flota i spedycja drogowa

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Działalność organów administracji publicznej
Prawo w obrocie gospodarczym
Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
Human Resources ManagementStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Strategic ManagementStudia w języku angielskim
Finanse i rachunkowość
Bankowość i usługi finansowe
Finanse publiczne i podatki
Rachunkowość i audyt finansowy
Zarządzanie finansami
Informatyka
Internet rzeczy i sieci przyszłości
Zaawansowane systemy baz danych
Turystyka i rekreacja
Menedżer hotelarstwa i gastronomii
Menedżer imprez rekreacyjno-sportowych
Menedżer SPA i Wellness
ZarządzanieStudia online
Coaching i rozwój zawodowy
Wycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zarządzanie dla inżynierów
Menedżer IT
Menedżer logistyki
Zarządzanie strategiczne

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja
Akademia analizy transakcyjnej dla menedżerów, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w organizacjach
Akademia kobiet biznesu
Akademia Konsultantów Rozwoju Organizacji CODNNECT
Akademia Managera Strategicznego Rozwoju Pracowników
Akademia trenera
Analityk biznesowy
Analiza finansowa
Aplikacje internetowe i mobilneStudia online
Aranżacja wnętrz i homestaging – przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży
Bibliotekoznawstwo
BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Coaching
Controlling
Cyberbezpieczeństwo w biznesie
DevSecOps – automatyzacja i bezpieczeństwo w świecie programistów
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych
Eksport dla przedsiębiorstw
HR biznes partner
Innowacyjny E – marketing
Inspektor Ochrony Danych
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP
Komunikacja i dialog w organizacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
Lean management
Lean, Six Sigma – optymalizacja procesów
Logopedia
Manager zarządzania zakupami
MBA Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym
Mediacje w oświacie
Menedżer w BHP
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje i mediacje
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych
Podyplomowe studium dla doktorantów
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych
Psychologia pozytywna stosowana
Psychologia zarządzania
Rachunkowość
SAP – Zintegrowane Systemy Informatyczne
Social media i influencer marketing
Studia Menedżerskie
Testowanie oprogramowania
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych
Wycena nieruchomości
Zaawansowane studia dla Inspektorów Ochrony Danych
Zamówienia publiczne w nowym prawie
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomość
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie Projektem
Zarządzanie projektem PM'a
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym
Zarządzanie sprzedażą wielokanałową
Zarządzanie w podmiotach leczniczych
Zarządzanie zasobami ludzkimi: specjalista ds. HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi: specjalizacja: kadry i płace
Zwinne zarządzanie projektami

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Trenera - Kontraktowanie szkoleń. Projektowanie warsztatów. Dobór narzędzi do celu.
Akademia Trenera - Narzędzia badawcze trenera, diagnoza i ocena.
Analiza fundamentalna i techniczna
Analiza rynku
Aspekty prawne - prawo pracy i prawo cywilne
Biznesplan
Biznesplan - aspekty finansowe
Budowanie zespołu
Efektywne zarządzanie zespołem i pracownikiem
Egzamin na stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Fuzje i przejęcia
GoVisual - myślenie wizualne dla trenerów
HR Biznes Partner - Diagnoza i analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
HR Biznes Partner jako agent zmian - Trudne chwile w warsztacie HR Biznes Partnera
Innowacje w organizacji
Język angielski – kurs przygotowujący do egzaminu B1 Business Preliminary
Język angielski – kurs przygotowujący do egzaminu B2 Business Vantage
Kadry i płace
Kluczowe umiejętności negocjacyjne - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)
Komunikacja w biznesie
Konflikt w organizacji
Kreatywna rachunkowość a obraz sytuacji finansowej
Lider nowej generacji
Międzynarodowe standardy rachunkowości a krajowe prawo bilansowe
Modele biznesowe
Neurobiologiczne aspekty skutecznego przywództwa. Jak wiedza o mózgu pozwala stać się efektywnym menedżerem
Ocena wyników przedsiębiorstwa
Ocena wyników przedsiębiorstwa- analiza finansowa
Ochrona danych osobowych
Organizacja pracy menedżera
Płace w ujęciu praktycznym
Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami
Przywództwo i delegowanie zadań - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)
Psychologia zarządzania - zarządzanie zmianą w organizacji
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Psychologia stresu.
Rachunek przepływów pieniężnych- ujęcie sprawozdawcze
Rachunkowość - rachunek kosztów
Rachunkowość zarządcza dla początkujących
SAP- Moduł SD - Dane podstawowe w procesie sprzedaży, definiowanie procesu sprzedaży - tworzenie zlecenia sprzedaży, przetwarzanie wysyłki do klienta, księgowanie faktury
Skuteczna nauka
Skuteczna obsługa reklamacji - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)
Skuteczne spotkania - szkolenie z certyfikatem Franklin University
Skuteczny menedżer - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)
Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe
Sprawozdawczość finansowa
Techniki prezentacji
Techniki wpływu, czyli sposoby manipulowania otoczeniem
Turkusowy model zarządzania - od idei do efektywności
Ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne płynące z tego tytułu
Wartość firmy
Zagrożenia cybernetyczne oraz technologie chroniące prywatność systemów przetwarzających dane
Zarządzanie kapitałem pracującym
Zarządzanie międzykulturowe
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przez cele MBO
Zarządzanie relacjami z klientem - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zmianą
Zasady tworzenia pism urzędowych i aktów kierownictwa wewnętrznego
Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych
Zintegrowane systemy zarządzania- systemy klasy ERP

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Każdego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Chór IGNIS CANTORES
ESN WSB Poznań
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań
Klub Debat Oksfordzkich
Koło Naukowe ASAP
Koło naukowe Finansów Publicznych i Podatków TRIBUTUM
Magazyn Studencki "Żebyś Wiedział"
Prawnicze Koło Studentów SAPERE AUDE
Psychologiczne Koło Naukowe PSYCHOSFERA
Samorząd Studencki
Studenckie Koło Nauk Penalnych „Crimen et Poena”
Studenckie Koło Naukowe SECURITY
Studenckie Koło Naukowe STUDENT ON TOUR

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Finansów i Bankowości

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarszawa
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole

O uczelni

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa niepublicznych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym działając w myśl idei work-life balance. Praktyczna wiedza przekazywana przez ekspertów, a także otwartość naszych wykładowców sprawiają, że studia na WSB to czas zdobywania doświadczenia niezbędnego na rynku pracy. Dobrze wiemy o tym, jakie umiejętności musi nabyć student, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko. Część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem case studies i ma formę warsztatową – rozwiązujesz w ich trakcie realne problemy występujące w firmach. W ten sposób zdobywasz kwalifikacje, których będą wymagać od Ciebie przyszli pracodawcy. Na studiach podyplomowych pogłębiasz i aktualizujesz posiadaną wiedzę z wybranej dziedziny, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na awans czy zmianę pracy, a także zyskujesz umiejętności przydatne w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Kontakt

Biuro Rekrutacji Studia I stopnia

Infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

Tel.: 61 655 33 00

E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl


Biuro Rekrutacji Studia II stopnia

Infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

Tel.: 61 655 33 00

E-mail: rekrutacja-2stopien@wsb.poznan.pl


Dział Studiów Podyplomowych - sekretariat

Tel.: 61 655 33 55

E-mail: e-mail: dsp@wsb.poznan.pl

Rekrutacja

SP Tel.: 61 655 33 00 E-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl

Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności