Olomouc, Czechy

Univerzita Palackého v Olomouci

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AnglistykaStudia w języku czeskim
ArcheologiaStudia w języku czeskim
BiochemiaStudia w języku czeskim
BiofizykaStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku czeskim
BiologiaStudia w języku czeskim
Biologia eksperymentalnaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
DziennikarstwoStudia w języku czeskim
Filologia polskaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
FizykaStudia w języku czeskim
GeografiaStudia w języku czeskim
Geografia regionalnaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
MatematykaStudia w języku czeskim
MuzykologiaStudia w języku czeskim
NanotechnologieStudia w języku czeskim
OptometriaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
PielęgniarstwoStudia w języku czeskim
PołożnaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Wychowanie fizyczneStudia w języku czeskim
AndragogikaStudia w języku czeskim
Andragogika v profilaci na personální managementStudia w języku czeskim
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiStudia w języku czeskim
Aplikovaná chemieStudia w języku czeskim
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektorStudia w języku czeskim
Aplikovaná ekonomická studiaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná statistikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Aplikované pohybové aktivityStudia w języku czeskim
ArchivnictvíStudia w języku czeskim
Bioanorganická chemieStudia w języku czeskim
Biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Biologie a environmentální výchovaStudia w języku czeskim
Biologie v ochraně životního prostředíStudia w języku czeskim
Bioorganická chemieStudia w języku czeskim
Bioorganická chemie a chemická biologieStudia w języku czeskim
Biotechnologie a genové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Česká filologieStudia w języku czeskim
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcíchStudia w języku czeskim
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Charitativní a sociální práceStudia w języku czeskim
Chemie pro víceoborové studiumStudia w języku czeskim
Čínská filologieStudia w języku czeskim
Dějiny výtvarných uměníStudia w języku czeskim
Deskriptivní geometrieStudia w języku czeskim
Digitální a přístrojová optikaStudia w języku czeskim
Diskrétní matematikaStudia w języku czeskim
Divadelní vědaStudia w języku czeskim
EkochemieStudia w języku czeskim
Ekologie a ochrana životního prostředíStudia w języku czeskim
Environmentální geologieStudia w języku czeskim
Environmentální studia a udržitelný rozvojStudia w języku czeskim
Environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Filmová vědaStudia w języku czeskim
Francouzská filologieStudia w języku czeskim
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomiiStudia w języku czeskim
Geoinformatika a geografieStudia w języku czeskim
Geologie a ochrana životního prostředíStudia w języku czeskim
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Humanitní studiaStudia w języku czeskim
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruchStudia w języku czeskim
Informatika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Italská filologieStudia w języku czeskim
Japonská filologieStudia w języku czeskim
Japonština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Judaistika. Židovská a izraelská studiaStudia w języku czeskim
Korejština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Kulturní antropologieStudia w języku czeskim
Latinská filologieStudia w języku czeskim
Management v chemiiStudia w języku czeskim
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictvíStudia w języku czeskim
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictvíStudia w języku czeskim
Matematika a její aplikaceStudia w języku czeskim
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictvíStudia w języku czeskim
Mezinárodní rozvojová studiaStudia w języku czeskim
Mezinárodní sociální a humanitární práceStudia w języku czeskim
Molekulární a buněčná biologieStudia w języku czeskim
Molekulární biofyzikaStudia w języku czeskim
Náboženství se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetikaStudia w języku czeskim
Nanomateriálová chemieStudia w języku czeskim
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladStudia w języku czeskim
Německá filologieStudia w języku czeskim
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Nizozemská filologieStudia w języku czeskim
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuStudia w języku czeskim
Nizozemština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Obecná fyzika a matematická fyzikaStudia w języku czeskim
Obecná lingvistika a teorie komunikaceStudia w języku czeskim
Ochrana a tvorba životního prostředíStudia w języku czeskim
Ochrana obyvatelstvaStudia w języku czeskim
Optika a optoelektronikaStudia w języku czeskim
Počítačová fyzikaStudia w języku czeskim
Politologie a evropská studiaStudia w języku czeskim
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyStudia w języku czeskim
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastStudia w języku czeskim
Portugalská filologieStudia w języku czeskim
Praktická nizozemská filologieStudia w języku czeskim
Právo ve veřejné správěStudia w języku czeskim
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Přístrojová fyzikaStudia w języku czeskim
Přístrojová optikaStudia w języku czeskim
Radiologický asistentStudia w języku czeskim
RekreologieStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
Ruská filologieStudia w języku czeskim
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyStudia w języku czeskim
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastStudia w języku czeskim
Školský managementStudia w języku czeskim
Sociální a humanitární práceStudia w języku czeskim
Španělská filologieStudia w języku czeskim
Speciaľnaja pedagogika - andragogikaStudia w języku czeskim
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaStudia w języku czeskim
Speciaľnaja pedagogika - intervencijaStudia w języku czeskim
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabótaStudia w języku czeskim
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadovStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - andragogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - dramaterapieStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - intervenceStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - vychovatelstvíStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyStudia w języku czeskim
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Systematická biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
Teologická studiaStudia w języku czeskim
Teologické naukyStudia w języku czeskim
Teologie a spiritualita zasvěceného životaStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny dramatických uměníStudia w języku czeskim
Trenérství a sportStudia w języku czeskim
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Ukrajinská filologieStudia w języku czeskim
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastStudia w języku czeskim
Uměnovědná studiaStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
VychovatelstvíStudia w języku czeskim
Výpočetní technikaStudia w języku czeskim
Vyšší justiční úředníkStudia w języku czeskim
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Základy technických věd a informačních technologií pro vzděláváníStudia w języku czeskim
AnglistykaStudia w języku angielskim
Edukacja zdrowotnaStudia w języku angielskim
Chinese PhilologyStudia w języku angielskim
Deutsche PhilologieStudia w języku angielskim
English Language in EducationStudia w języku angielskim
Humanities and Social StudiesStudia w języku angielskim
Jewish and Israeli StudiesStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationStudia w języku angielskim
Mathematics in EducationStudia w języku angielskim
Music Culture in EducationStudia w języku angielskim
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher TrainingStudia w języku angielskim
Special Needs Education - After-school EducationStudia w języku angielskim
Special Needs Education - AndragogyStudia w języku angielskim
Special Needs Education - Drama TherapyStudia w języku angielskim
Special Needs Education - InterventionStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Medycyna ogólnaStudia w języku czeskim
Nauki prawniczeStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
StomatologiaStudia w języku czeskim
Katolická teologieStudia w języku czeskim
Křesťanská výchovaStudia w języku czeskim
LogopedieStudia w języku czeskim
Matematika a její aplikaceStudia w języku czeskim
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Medycyna ogólnaStudia w języku angielskim
StomatologiaStudia w języku angielskim
Primary School Teacher Training in Special Needs EducationStudia w języku angielskim
Speech and Language TherapyStudia w języku angielskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AnglistykaStudia w języku czeskim
ArcheologiaStudia w języku czeskim
BiochemiaStudia w języku czeskim
BiofizykaStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku czeskim
Biologia eksperymentalnaStudia w języku czeskim
BotanikaStudia w języku czeskim
Chemia analitycznaStudia w języku czeskim
Filologia polskaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
Geografia regionalnaStudia w języku czeskim
GeoinformatykaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
MuzykologiaStudia w języku czeskim
NanotechnologieStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
OptometriaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Wychowanie fizyczneStudia w języku czeskim
ZoologiaStudia w języku czeskim
AndragogikaStudia w języku czeskim
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překladStudia w języku czeskim
Anorganická chemieStudia w języku czeskim
Aplikace matematiky v ekonomiiStudia w języku czeskim
Aplikovaná ekonomická studiaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Aplikované pohybové aktivityStudia w języku czeskim
Bioanorganická chemieStudia w języku czeskim
BiochemistryStudia w języku czeskim
Bioorganická chemieStudia w języku czeskim
Bioorganická chemie a chemická biologieStudia w języku czeskim
Biotechnologie a genové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Biotechnology and Genetic EngineeringStudia w języku czeskim
Česká filologieStudia w języku czeskim
Charitativní a sociální práceStudia w języku czeskim
Chemie životního prostředíStudia w języku czeskim
Čínská filologieStudia w języku czeskim
Dějiny výtvarných uměníStudia w języku czeskim
Digitální a přístrojová optikaStudia w języku czeskim
Diskrétní matematikaStudia w języku czeskim
Divadelní vědaStudia w języku czeskim
Ekologie a ochrana životního prostředíStudia w języku czeskim
Environmentální geologieStudia w języku czeskim
Evropská studia a mezinárodní vztahyStudia w języku czeskim
Evropská studia se zaměřením na evropské právoStudia w języku czeskim
Filmová vědaStudia w języku czeskim
Francouzská filologieStudia w języku czeskim
Fyzikální chemieStudia w języku czeskim
Fyziologie rostlinStudia w języku czeskim
Historie - Starší dějinyStudia w języku czeskim
HydrobiologieStudia w języku czeskim
Italská filologieStudia w języku czeskim
Japonská filologieStudia w języku czeskim
Judaistika. Dějiny a kultura ŽidůStudia w języku czeskim
KatechetikaStudia w języku czeskim
Kombinace dvouoborových akreditovaných studijních oborůStudia w języku czeskim
Komunikační studiaStudia w języku czeskim
Kulturální studiaStudia w języku czeskim
Kulturní antropologieStudia w języku czeskim
Latinská filologieStudia w języku czeskim
Management zdravotnictvíStudia w języku czeskim
Matematické a počítačové modelováníStudia w języku czeskim
Matematika a její aplikaceStudia w języku czeskim
Materiálová chemieStudia w języku czeskim
Mediální studiaStudia w języku czeskim
Mezinárodní humanitární a sociální práceStudia w języku czeskim
Mezinárodní rozvojová studiaStudia w języku czeskim
Molekulární a buněčná biologieStudia w języku czeskim
Molekulární biofyzikaStudia w języku czeskim
Muzejní a galerijní pedagogikaStudia w języku czeskim
Německá filologieStudia w języku czeskim
Nizozemská filologieStudia w języku czeskim
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazykStudia w języku czeskim
Obecná fyzika a matematická fyzikaStudia w języku czeskim
Obecná lingvistikaStudia w języku czeskim
Obecná lingvistika a teorie komunikaceStudia w języku czeskim
Ochrana a tvorba krajinyStudia w języku czeskim
Ochrana a tvorba životního prostředíStudia w języku czeskim
Odborná francouzština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Odborná ruština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Optika a optoelektronikaStudia w języku czeskim
Organická chemieStudia w języku czeskim
Ošetřovatelská péče v interních oborechStudia w języku czeskim
Pedagogika - vzdělávací politikaStudia w języku czeskim
Politologie a evropská studiaStudia w języku czeskim
Portugalská filologieStudia w języku czeskim
Předškolní pedagogikaStudia w języku czeskim
RekreologieStudia w języku czeskim
Řízení volnočasových aktivitStudia w języku czeskim
Ruská filologieStudia w języku czeskim
Ruština pro překladateleStudia w języku czeskim
Španělská filologieStudia w języku czeskim
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaStudia w języku czeskim
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanijeStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - dramaterapieStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - poradenstvíStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyStudia w języku czeskim
Spirituální a křesťanská formace dospělýchStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
Teologická studiaStudia w języku czeskim
Teologické naukyStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny dramatických uměníStudia w języku czeskim
Trenérství a management sportuStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství geografie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní školStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství náboženství pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyStudia w języku czeskim
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výpočetní techniky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Ukrajinská filologieStudia w języku czeskim
AnglistykaStudia w języku angielskim
BiochemiaStudia w języku angielskim
NanotechnologieStudia w języku angielskim
Zastosowania matematykiStudia w języku angielskim
Adapted Physical ActivityStudia w języku angielskim
Biotechnology and Genetic EngineeringStudia w języku angielskim
Deutsche PhilologieStudia w języku angielskim
EurocultureStudia w języku angielskim
European Studies and International RelationsStudia w języku angielskim
International and European LawStudia w języku angielskim
International Development StudiesStudia w języku angielskim
Jewish StudiesStudia w języku angielskim
Leisure Time Activities Counselling and ManagementStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental EducationStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in English LanguageStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Health EducationStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in MathematicsStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationStudia w języku angielskim
Material ChemistryStudia w języku angielskim
Physical Activity and Active LivingStudia w języku angielskim
Pre-primary EducationStudia w języku angielskim
Special Needs CounsellingStudia w języku angielskim
Special Needs Education - CounsellingStudia w języku angielskim
Special Needs Education - Drama TherapyStudia w języku angielskim
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music EducationStudia w języku angielskim
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational EducationStudia w języku angielskim
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual ArtsStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Biochemia Studia w języku czeskim
Biologia Studia w języku czeskim
Biologia medyczna Studia w języku czeskim
Chemia Studia w języku czeskim
Chirurgia Studia w języku czeskim
Filologia Studia w języku czeskim
Filozofia Studia w języku czeskim
Fizyka Studia w języku czeskim
Geografia Studia w języku czeskim
Geologia Studia w języku czeskim
Informatyka Studia w języku czeskim
Matematyka Studia w języku czeskim
Medycyna społeczna Studia w języku czeskim
Nauki polityczne Studia w języku czeskim
Neurologia Studia w języku czeskim
Pedagogika Studia w języku czeskim
Pediatria Studia w języku czeskim
Pielęgniarstwo Studia w języku czeskim
Psychiatria Studia w języku czeskim
Psychologia Studia w języku czeskim
Socjologia Studia w języku czeskim
Stomatologia Studia w języku czeskim
Teologia Studia w języku czeskim
Teoretyczne nauki prawnicze Studia w języku czeskim
Zastosowania matematyki Studia w języku czeskim
Anatomie, histologie a embryologie Studia w języku czeskim
Andragogika Studia w języku czeskim
Biochemistry Studia w języku czeskim
Ekologie a ochrana prostředí Studia w języku czeskim
Fyziologie a patologická fyziologie Studia w języku czeskim
Geology Studia w języku czeskim
Gynekologie a porodnictví Studia w języku czeskim
Historické vědy Studia w języku czeskim
Humanitní studia Studia w języku czeskim
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Studia w języku czeskim
Kinantropologie Studia w języku czeskim
Lékařská biofyzika Studia w języku czeskim
Lékařská chemie a biochemie Studia w języku czeskim
Lékařská chemie a klinická biochemie Studia w języku czeskim
Lékařská farmakologie Studia w języku czeskim
Lékařská genetika Studia w języku czeskim
Lékařská imunologie Studia w języku czeskim
Lékařská mikrobiologie Studia w języku czeskim
Mediální a komunikační studia Studia w języku czeskim
Neurovědy Studia w języku czeskim
Onkologie Studia w języku czeskim
Otorinolaryngologie Studia w języku czeskim
Patologická anatomie a soudní lékařství Studia w języku czeskim
Specializace v pedagogice Studia w języku czeskim
Speciálnaja pedagogika Studia w języku czeskim
Speciální pedagogika Studia w języku czeskim
Teologia Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny hudebního umění Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny literatury Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny výtvarných umění Studia w języku czeskim
Urologie Studia w języku czeskim
Vnitřní nemoci Studia w języku czeskim
Zobrazovací metody Studia w języku czeskim
Biologia Studia w języku angielskim
Biologia medyczna Studia w języku angielskim
Chemia Studia w języku angielskim
Chirurgia Studia w języku angielskim
Filozofia Studia w języku angielskim
Fizyka Studia w języku angielskim
Geografia Studia w języku angielskim
Informatyka Studia w języku angielskim
Matematyka Studia w języku angielskim
Nauki o polityce Studia w języku angielskim
Neurologia Studia w języku angielskim
Pedagogika specjalna Studia w języku angielskim
Pediatria Studia w języku angielskim
Psychiatria Studia w języku angielskim
Psychologia Studia w języku angielskim
Socjologia Studia w języku angielskim
Zastosowania matematyki Studia w języku angielskim
Anatomy, Histology and Embryology Studia w języku angielskim
Ecology and Environmental Protection Studia w języku angielskim
Education Studia w języku angielskim
Gynaecology and Obstetrics Studia w języku angielskim
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Studia w języku angielskim
Imaging Methods Studia w języku angielskim
Internal Medicine Studia w języku angielskim
Kinanthropology Studia w języku angielskim
Medical Biophysics Studia w języku angielskim
Medical Chemistry and Biochemistry Studia w języku angielskim
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry Studia w języku angielskim
Medical Genetics Studia w języku angielskim
Medical Immunology Studia w języku angielskim
Medical Microbiology Studia w języku angielskim
Medical Pharmacology Studia w języku angielskim
Neurosciences Studia w języku angielskim
Oncology Studia w języku angielskim
Otorhinolaryngology Studia w języku angielskim
Pathological Anatomy and Forensic Medicine Studia w języku angielskim
Pediatrics Studia w języku angielskim
Physiology and Pathological Physiology Studia w języku angielskim
Specialisation in Education Studia w języku angielskim
Stomatology Studia w języku angielskim
Theoretical Legal Science Studia w języku angielskim
Urology Studia w języku angielskim

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Univerzit Třetího Věku

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Kultury Fizycznej
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Pedagogiczny
Wydział Prawa
Cyrilometodějská teologická fakulta
Strona www uczelni:
www.upol.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności