České Budějovice, Czechy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArcheologiaStudia w języku czeskim
BiofizykaStudia w języku czeskim
BiologiaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
FizykaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
MechatronikaStudia w języku czeskim
Ochrona wódStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
PołożnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
RolnictwoStudia w języku czeskim
RybactwoStudia w języku czeskim
TeologiaStudia w języku czeskim
Zastosowania matematykiStudia w języku czeskim
ZootechnikaStudia w języku czeskim
AgroekologieStudia w języku czeskim
AgropodnikáníStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
ArchivnictvíStudia w języku czeskim
ArteterapieStudia w języku czeskim
Biologická chemieStudia w języku czeskim
Biologie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Biomedicínská laboratorní technikaStudia w języku czeskim
Biotechnologie využití biomasyStudia w języku czeskim
BohemistikaStudia w języku czeskim
Česko-německá areálová studiaStudia w języku czeskim
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Chemie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Chemie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazykStudia w języku czeskim
Dějiny uměníStudia w języku czeskim
Ekonomická informatikaStudia w języku czeskim
EstetikaStudia w języku czeskim
Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící zeměStudia w języku czeskim
Filozofie a religionistikaStudia w języku czeskim
Finanční a pojistná matematikaStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Fyzika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Fyzika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Geografie pro veřejnou správuStudia w języku czeskim
Historie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
HumanistikaStudia w języku czeskim
Informační technologie a e-learningStudia w języku czeskim
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Informační technologie ve vzděláváníStudia w języku czeskim
Informatika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Italský jazykStudia w języku czeskim
Italský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodStudia w języku czeskim
Kulturní studiaStudia w języku czeskim
Matematika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Měřicí a výpočetní technikaStudia w języku czeskim
Náboženská výchova a etikaStudia w języku czeskim
Náboženské vědyStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Nutriční terapeutStudia w języku czeskim
Obchodní podnikáníStudia w języku czeskim
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNEStudia w języku czeskim
Ochrana veřejného zdravíStudia w języku czeskim
Pastorační asistenceStudia w języku czeskim
Péče o životní prostředíStudia w języku czeskim
Pedagogika volného časuStudia w języku czeskim
Pozemkové úpravy a převody nemovitostíStudia w języku czeskim
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Přírodovědná a ekologická výchovaStudia w języku czeskim
Radiologický asistentStudia w języku czeskim
Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a senioryStudia w języku czeskim
Řízení a ekonomika podnikuStudia w języku czeskim
Sociální a charitativní práceStudia w języku czeskim
Sociální práce ve veřejné správěStudia w języku czeskim
Španělský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodStudia w języku czeskim
Španělský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - vychovatelstvíStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Strukturální politika EU pro veřejnou správuStudia w języku czeskim
Technická výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajiněStudia w języku czeskim
Účetnictví a finanční řízení podnikuStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětůStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Výchova ke zdravíStudia w języku czeskim
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Zdravotní laborantStudia w języku czeskim
Zdravotnický záchranářStudia w języku czeskim
Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a službyStudia w języku czeskim
Zemědělské biotechnologieStudia w języku czeskim
Zeměpis se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku angielskim
Biological ChemistryStudia w języku angielskim
Economic InformaticsStudia w języku angielskim
NurseStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
TeologiaStudia w języku czeskim
Pastorační asistenceStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství biologieStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literaturyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství chemieStudia w języku czeskim
Učitelství fyzikyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství matematikyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazykaStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk pro 1. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství technické výchovy a výpočetní techniky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovyStudia w języku czeskim
Učitelství výpočetní technikyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArcheologiaStudia w języku czeskim
BiofizykaStudia w języku czeskim
Biologia eksperymentalnaStudia w języku czeskim
BotanikaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
Inżynieria rolniczaStudia w języku czeskim
ParazytologiaStudia w języku czeskim
TeologiaStudia w języku czeskim
ZoologiaStudia w języku czeskim
ZootechnikaStudia w języku czeskim
AgroekologieStudia w języku czeskim
AgropodnikáníStudia w języku czeskim
Anglická a americká literaturaStudia w języku czeskim
ArchivnictvíStudia w języku czeskim
Biologická chemieStudia w języku czeskim
Biologie a ochrana zájmových organismůStudia w języku czeskim
Biologie ekosystémůStudia w języku czeskim
BohemistikaStudia w języku czeskim
Česko-německá areálová studiaStudia w języku czeskim
Chemie životního prostředíStudia w języku czeskim
Civilní nouzová připravenostStudia w języku czeskim
Dějiny a filozofie uměníStudia w języku czeskim
Ekonomická informatikaStudia w języku czeskim
Etika v sociální práciStudia w języku czeskim
Francouzský jazykStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Fyzikální měření a modelováníStudia w języku czeskim
Italský jazykStudia w języku czeskim
Italský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Klinická biologieStudia w języku czeskim
Literárně-historická studiaStudia w języku czeskim
Obchodní podnikáníStudia w języku czeskim
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdravíStudia w języku czeskim
Ošetřovatelská péče v geriatriiStudia w języku czeskim
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborechStudia w języku czeskim
Pedagogika volného časuStudia w języku czeskim
Pozemkové úpravy a převody nemovitostíStudia w języku czeskim
Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a senioryStudia w języku czeskim
Řízení a ekonomika podnikuStudia w języku czeskim
Rostlinné biotechnologieStudia w języku czeskim
Rybářství a ochrana vodStudia w języku czeskim
Španělský jazykStudia w języku czeskim
Španělský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Strukturální politika EU a rozvoj venkovaStudia w języku czeskim
Teologie službyStudia w języku czeskim
Účetnictví a finanční řízení podnikuStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství dějepisu pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství francouzského jazyka pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství italského jazyka pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství náboženství a etikyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství psychologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství španělského jazyka pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol - český jazyk jako cizí jazykStudia w języku czeskim
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdravíStudia w języku czeskim
Zemědělská a dopravní technikaStudia w języku czeskim
Zemědělské biotechnologieStudia w języku czeskim
Živočišné biotechnologieStudia w języku czeskim
Biologia eksperymentalnaStudia w języku angielskim
BotanikaStudia w języku angielskim
ParazytologiaStudia w języku angielskim
ZoologiaStudia w języku angielskim
Biological ChemistryStudia w języku angielskim
Commerce and EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
Ecosystem BiologyStudia w języku angielskim
Fishery and Protection of WatersStudia w języku angielskim
Migration and Intercultural RelationsStudia w języku angielskim
Nursing Care in GeriatricsStudia w języku angielskim
Regional and European Project ManagementStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Archeologia Studia w języku czeskim
Biofizyka Studia w języku czeskim
Biologia Studia w języku czeskim
Biotechnologia Studia w języku czeskim
Botanika Studia w języku czeskim
Chemia Studia w języku czeskim
Filologia Studia w języku czeskim
Filozofia Studia w języku czeskim
Pielęgniarstwo Studia w języku czeskim
Psychologia Studia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskie Studia w języku czeskim
Teologia Studia w języku czeskim
Zoologia Studia w języku czeskim
Zootechnika Studia w języku czeskim
Ekologie a ochrana prostředí Studia w języku czeskim
Fytotechnika Studia w języku czeskim
Fyziologie a imunologie Studia w języku czeskim
Historické vědy Studia w języku czeskim
Molekulární a buněčná biologie Studia w języku czeskim
Rehabilitace Studia w języku czeskim
Specializace v pedagogice Studia w języku czeskim
Specializace ve zdravotnictví Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny literatury Studia w języku czeskim
Teologia Studia w języku niemieckim
Geschichtswissenschaften Studia w języku niemieckim
Biofizyka Studia w języku angielskim
Biologia Studia w języku angielskim
Botanika Studia w języku angielskim
Filozofia Studia w języku angielskim
Pielęgniarstwo Studia w języku angielskim
Teologia Studia w języku angielskim
Zoologia Studia w języku angielskim
Zootechnika Studia w języku angielskim
Molecular and Cell Biology Studia w języku angielskim
Physiology and Immunology Studia w języku angielskim
Theory and History of Literature Studia w języku angielskim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Pedagogiczny
Wydział Rolnictwa
Wydział Rybołówstwa i Ochrony Wód
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni:
www.jcu.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności