Ostrava, Czechy

Ostravská univerzita v Ostravě

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiofizykaStudia w języku czeskim
BiologiaStudia w języku czeskim
Biologia eksperymentalnaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
FizykaStudia w języku czeskim
GeografiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskimStudia online
MatematykaStudia w języku czeskim
PedagogikaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
PołożnaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Zastosowania matematykiStudia w języku czeskim
AndragogikaStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Angličtina ve sféře podnikáníStudia w języku czeskim
Animovaná tvorbaStudia w języku czeskim
Aplikace matematiky v ekonomiiStudia w języku czeskim
Aplikovaná ekologieStudia w języku czeskim
Bohemistika v praxiStudia w języku czeskim
CembaloStudia w języku czeskim
České a československé dějinyStudia w języku czeskim
Český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Dějiny umění a památková péčeStudia w języku czeskim
Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památkyStudia w języku czeskim
Ekonomická geografie a regionální rozvojStudia w języku czeskim
ErgoterapieStudia w języku czeskim
FagotStudia w języku czeskim
FisioterapiaStudia w języku czeskim
FlétnaStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Francouzština ve sféře podnikáníStudia w języku czeskim
Fyzická geografie a geoekologieStudia w języku czeskim
Geografie a regionální rozvojStudia w języku czeskim
GrafikaStudia w języku czeskim
HobojStudia w języku czeskim
HousleStudia w języku czeskim
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Informační a komunikační technologie ve vzděláváníStudia w języku czeskim
Informační technologie ve vzděláváníStudia w języku czeskim
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatikaStudia w języku czeskim
Intermediální uměníStudia w języku czeskim
Investiční poradenstvíStudia w języku czeskim
Kartografie a geoinformatikaStudia w języku czeskim
KlarinetStudia w języku czeskim
KlavírStudia w języku czeskim
Komunitní rozvojStudia w języku czeskim
KontrabasStudia w języku czeskim
KresbaStudia w języku czeskim
Latinský jazyk a kulturaStudia w języku czeskim
Lesní rohStudia w języku czeskim
MalbaStudia w języku czeskim
Management v neziskovém sektoruStudia w języku czeskim
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Němčina ve sféře podnikáníStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Nutriční terapeutStudia w języku czeskim
Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Ochrana a tvorba krajinyStudia w języku czeskim
Ochrana veřejného zdravíStudia w języku czeskim
Ortotik a protetikStudia w języku czeskim
Politická a kulturní geografieStudia w języku czeskim
Polský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Polština ve sféře podnikáníStudia w języku czeskim
Poradenství v sociální práciStudia w języku czeskim
PozounStudia w języku czeskim
Radiologický asistentStudia w języku czeskim
RekreologieStudia w języku czeskim
Ruský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Ruština ve sféře podnikáníStudia w języku czeskim
SaxofonStudia w języku czeskim
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Sochařství - volná tvorbaStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika - prevence a resocializaceStudia w języku czeskim
Španělský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Španělština ve sféře podnikáníStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situacíStudia w języku czeskim
Systematická biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Technická výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
TrubkaStudia w języku czeskim
Tvůrčí fotografieStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětůStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a službyStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenstvíStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
ViolaStudia w języku czeskim
VioloncelloStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
VychovatelstvíStudia w języku czeskim
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Základy společenských vědStudia w języku czeskim
Zdravotně sociální pracovníkStudia w języku czeskim
Zdravotní laborantStudia w języku czeskim
Zdravotnický záchranářStudia w języku czeskim
ZpěvStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku angielskim
Zastosowania matematykiStudia w języku angielskim
Economic Geography and Regional DevelopmentStudia w języku angielskim
English Language and LiteratureStudia w języku angielskim
General NurseStudia w języku angielskim
Political and Cultural GeographyStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Medycyna ogólnaStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních školStudia w języku czeskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiofizykaStudia w języku czeskim
Biologia eksperymentalnaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
Systemy informacyjneStudia w języku czeskim
Zastosowania matematykiStudia w języku czeskim
Analytická chemie pevné fázeStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Angličtina pro překladatelskou praxiStudia w języku czeskim
Aplikace matematiky v ekonomiiStudia w języku czeskim
CembaloStudia w języku czeskim
Český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Čeština pro cizinceStudia w języku czeskim
Ekonomická geografie a regionální rozvojStudia w języku czeskim
FagotStudia w języku czeskim
FlétnaStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Francouzština pro překladatelskou praxiStudia w języku czeskim
Fyzická geografie a geoekologieStudia w języku czeskim
Geografie a regionální rozvojStudia w języku czeskim
GrafikaStudia w języku czeskim
Historie a ochrana průmyslového dědictvíStudia w języku czeskim
HobojStudia w języku czeskim
Hospodářské a sociální dějiny novověkuStudia w języku czeskim
HousleStudia w języku czeskim
Informační technologie ve vzděláváníStudia w języku czeskim
Intenzivní péčeStudia w języku czeskim
Intermediální uměníStudia w języku czeskim
KlarinetStudia w języku czeskim
KlavírStudia w języku czeskim
Komunitní péče v porodní asistenciStudia w języku czeskim
KontrabasStudia w języku czeskim
Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péčeStudia w języku czeskim
KresbaStudia w języku czeskim
Kulturní dějinyStudia w języku czeskim
Lesní rohStudia w języku czeskim
MalbaStudia w języku czeskim
Management organizací služeb sociální práceStudia w języku czeskim
Matematická informatikaStudia w języku czeskim
Modelování v environmentální geografiiStudia w języku czeskim
Němčina pro překladatelskou praxiStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Ochrana a tvorba krajinyStudia w języku czeskim
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdravíStudia w języku czeskim
Ošetřovatelská péče v geriatriiStudia w języku czeskim
Ošetřovatelská péče v pediatriiStudia w języku czeskim
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborechStudia w języku czeskim
Pedagogika předškolního věkuStudia w języku czeskim
Politická a kulturní geografieStudia w języku czeskim
Polský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Polština pro překladatelskou praxiStudia w języku czeskim
PozounStudia w języku czeskim
Ruský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Ruština pro překladatelskou praxiStudia w języku czeskim
SaxofonStudia w języku czeskim
Sochařství - volná tvorbaStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika - prevence a resocializaceStudia w języku czeskim
Sociální práce s poradenským zaměřenímStudia w języku czeskim
Španělský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Španělština pro překladatelskou praxiStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Systematická biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
TrubkaStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škola a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství geografie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství historie pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství historie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětůStudia w języku czeskim
Učitelství pedagogikyStudia w języku czeskim
Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství psychologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství základů společenských věd pro střední školyStudia w języku czeskim
ViolaStudia w języku czeskim
VioloncelloStudia w języku czeskim
ZpěvStudia w języku czeskim
Zastosowania matematykiStudia w języku angielskim
Economic Geography and Regional DevelopmentStudia w języku angielskim
English Language and LiteratureStudia w języku angielskim
Political and Cultural GeographyStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Biologia Studia w języku czeskim
Chemia analityczna Studia w języku czeskim
Filologia Studia w języku czeskim
Filozofia Studia w języku czeskim
Geografia Studia w języku czeskim
Informatyka Studia w języku czeskim
Informatyka stosowana Studia w języku czeskim
Pielęgniarstwo Studia w języku czeskim
Zastosowania matematyki Studia w języku czeskim
Aplikovaná fyzika Studia w języku czeskim
Historické vědy Studia w języku czeskim
Hudební umění Studia w języku czeskim
Kinantropologie Studia w języku czeskim
Sociální politika a sociální práce Studia w języku czeskim
Specializace v pedagogice Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny literatury Studia w języku czeskim
Veřejné zdravotnictví Studia w języku czeskim
Historische Wissenschaften Studia w języku niemieckim
Filologia Studia w języku angielskim
Geografia Studia w języku angielskim
Zastosowania matematyki Studia w języku angielskim
Social Policy and Social Work Studia w języku angielskim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Lekarski
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Pedagogiczny
Wydział Sztuki
Strona www uczelni:
www.osu.cz

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności