Praga, Czechy

České vysoké učení technické v Praze

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku czeskim
Chemia jądrowaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
Geodezja i KartografiaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku czeskim
MechatronikaStudia w języku czeskim
OprogramowanieStudia w języku czeskim
Projektowanie przemysłoweStudia w języku czeskim
RobotykaStudia w języku czeskim
Technologia informacyjnaStudia w języku czeskim
Transport lotniczyStudia w języku czeskim
Aplikace softwarového inženýrstvíStudia w języku czeskim
Aplikovaná elektronikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná elektrotechnikaStudia w języku czeskim
Architektura a stavitelstvíStudia w języku czeskim
Automatizace a informatikaStudia w języku czeskim
Bezpečnost a informační technologieStudia w języku czeskim
Bezpečnostní technologie v dopravěStudia w języku czeskim
Biomedicínská informatikaStudia w języku czeskim
Biomedicinskij technikStudia w języku czeskim
Biomedicínský technikStudia w języku czeskim
Diagnostika materiálůStudia w języku czeskim
Dopravní systémy a technikaStudia w języku czeskim
Dozimetrie a aplikace ionizujícího zářeníStudia w języku czeskim
Elektronika a komunikaceStudia w języku czeskim
Elektronika a sdělovací technikaStudia w języku czeskim
Elektrotechnika a managementStudia w języku czeskim
Energetika a procesní technikaStudia w języku czeskim
Experimentální jaderná a částicová fyzikaStudia w języku czeskim
Fyzika a technika termojaderné fúzeStudia w języku czeskim
Fyzikální elektronikaStudia w języku czeskim
Fyzikální inženýrstvíStudia w języku czeskim
Fyzikální technikaStudia w języku czeskim
Geodézie, kartografie a geoinformatikaStudia w języku czeskim
Informační a automatizační technikaStudia w języku czeskim
Informační a komunikační technologie v lékařstvíStudia w języku czeskim
Informační systémy a managementStudia w języku czeskim
Informatická fyzikaStudia w języku czeskim
Informatika a počítačové vědyStudia w języku czeskim
Inteligentní dopravní systémyStudia w języku czeskim
Inteligentní systémyStudia w języku czeskim
Internet věcíStudia w języku czeskim
Inženýrská informatikaStudia w języku czeskim
Inženýrství pevných látekStudia w języku czeskim
Inženýrství životního prostředíStudia w języku czeskim
Jaderné inženýrstvíStudia w języku czeskim
Komunikace a elektronikaStudia w języku czeskim
Komunikační technikaStudia w języku czeskim
Konstrukce a dopravní stavbyStudia w języku czeskim
Konstrukce pozemních stavebStudia w języku czeskim
Konstruování podporované počítačemStudia w języku czeskim
Krajinářská architekturaStudia w języku czeskim
Kybernetika a měřeníStudia w języku czeskim
Kybernetika a robotikaStudia w języku czeskim
Laserová a přístrojová technikaStudia w języku czeskim
Logistika a řízení dopravních procesůStudia w języku czeskim
Management a ekonomika dopravy a telekomunikacíStudia w języku czeskim
Management a ekonomika ve stavebnictvíStudia w języku czeskim
Manažerská informatikaStudia w języku czeskim
Matematická informatikaStudia w języku czeskim
Matematické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Metrologie v geodézii a strojírenstvíStudia w języku czeskim
Multimediální technikaStudia w języku czeskim
Optika a optometrieStudia w języku czeskim
Otevřené elektronické systémyStudia w języku czeskim
Personální management v průmyslových podnicíchStudia w języku czeskim
Plánování a řízení krizových situacíStudia w języku czeskim
Počítačové hry a grafikaStudia w języku czeskim
Počítačové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Počítačové systémyStudia w języku czeskim
Požární bezpečnost stavebStudia w języku czeskim
Příprava, realizace a provoz stavebStudia w języku czeskim
Profesionální pilotStudia w języku czeskim
Radiologická technikaStudia w języku czeskim
Radiologický asistentStudia w języku czeskim
Realizace pozemních a inženýrských stavebStudia w języku czeskim
Řízení a ekonomika průmyslového podnikuStudia w języku czeskim
Senzory a přístrojová technikaStudia w języku czeskim
Silnoproudá elektrotechnikaStudia w języku czeskim
Síťové a informační technologieStudia w języku czeskim
Softwarové inženýrství a technologieStudia w języku czeskim
Softwarové systémyStudia w języku czeskim
Systémy a řízeníStudia w języku czeskim
Technika životního prostředíStudia w języku czeskim
Technologie údržby letadelStudia w języku czeskim
Technologie, materiály a ekonomika strojírenstvíStudia w języku czeskim
Teoretická informatikaStudia w języku czeskim
Teoretický základ strojního inženýrstvíStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětůStudia w języku czeskim
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuStudia w języku czeskim
Územní informační systémy pro veřejnou správuStudia w języku czeskim
Vodní hospodářství a vodní stavbyStudia w języku czeskim
Výpočetní technikaStudia w języku czeskim
Web a multimédiaStudia w języku czeskim
Webové a softwarové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Zdravotní laborantStudia w języku czeskim
Zdravotnický záchranářStudia w języku czeskim
Znalostní inženýrstvíStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku angielskim
Inżynieria środowiskaStudia w języku angielskim
OprogramowanieStudia w języku angielskim
RobotykaStudia w języku angielskim
Transport lotniczyStudia w języku angielskim
Applied Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Applied electronicsStudia w języku angielskim
Biomedical TechnicianStudia w języku angielskim
Building StructuresStudia w języku angielskim
Communication TechnologyStudia w języku angielskim
Communications and ElectronicsStudia w języku angielskim
Computer Aided DesignStudia w języku angielskim
Computer and Information ScienceStudia w języku angielskim
Computer Games and GraphicsStudia w języku angielskim
Computer Security and Information TechnologyStudia w języku angielskim
Cybernetics and RoboticsStudia w języku angielskim
Electrical Engineering and Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electrical Engineering and ManagementStudia w języku angielskim
Information and Automation TechnologyStudia w języku angielskim
Information technologiesStudia w języku angielskim
Intelligent Transport SystemsStudia w języku angielskim
Knowledge EngineeringStudia w języku angielskim
Logistics and Transport Processes ControlStudia w języku angielskim
Multimedia TechnologyStudia w języku angielskim
Network and Information TechnologyStudia w języku angielskim
Open Electronic SystemsStudia w języku angielskim
Power Engineering and Process TechnologyStudia w języku angielskim
Professional PilotStudia w języku angielskim
Security Technologies in TransportationStudia w języku angielskim
Sensors and InstrumentationStudia w języku angielskim
Software SystemsStudia w języku angielskim
Systems and ControlStudia w języku angielskim
Technology of Aviation MaintenanceStudia w języku angielskim
Theoretical Fundamentals of Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Transportation Systems and TechnologyStudia w języku angielskim
Web and MultimediaStudia w języku angielskim
Web and Software EngineeringStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pozemní stavby a architekturaStudia w języku czeskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku czeskim
Chemia jądrowaStudia w języku czeskim
ElektronikaStudia w języku czeskim
EnergetykaStudia w języku czeskim
Geodezja i KartografiaStudia w języku czeskim
GeoinformatykaStudia w języku czeskim
Grafika komputerowaStudia w języku czeskim
Inżynieria BiomedycznaStudia w języku czeskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku czeskim
MechatronikaStudia w języku czeskim
Projektowanie przemysłoweStudia w języku czeskim
RobotykaStudia w języku czeskim
Aplikace softwarového inženýrstvíStudia w języku czeskim
Aplikovaná mechanikaStudia w języku czeskim
Aplikované matematicko-stochastické metodyStudia w języku czeskim
Architektura a stavitelstvíStudia w języku czeskim
Audiovizuální technika a zpracování signálůStudia w języku czeskim
Bezdrátové komunikaceStudia w języku czeskim
Bezpečnost dopravních prostředků a cestStudia w języku czeskim
Bezpečnostní technologie v dopravěStudia w języku czeskim
Biomechanika a lékařské přístrojeStudia w języku czeskim
Biomedicínská informatikaStudia w języku czeskim
Biomedicinskij inženerStudia w języku czeskim
Biomedicínský inženýrStudia w języku czeskim
Budovy a prostředíStudia w języku czeskim
Civilní nouzové plánováníStudia w języku czeskim
Datové vědyStudia w języku czeskim
Diagnostika materiálůStudia w języku czeskim
Dopravní systémy a technikaStudia w języku czeskim
Dopravní, letadlová a transportní technikaStudia w języku czeskim
Dozimetrie a aplikace ionizujícího zářeníStudia w języku czeskim
Ekonomika a řízení elektrotechnikyStudia w języku czeskim
Ekonomika a řízení energetikyStudia w języku czeskim
Elektrické stroje, přístroje a pohonyStudia w języku czeskim
ElektroenergetikaStudia w języku czeskim
Experimentální jaderná a částicová fyzikaStudia w języku czeskim
Fyzika a technika termojaderné fúzeStudia w języku czeskim
Fyzikální inženýrstvíStudia w języku czeskim
GeomatikaStudia w języku czeskim
Industrial DesignStudia w języku czeskim
Informatická fyzikaStudia w języku czeskim
Integrální bezpečnost stavebStudia w języku czeskim
Integrované elektronické systémyStudia w języku czeskim
Inteligentní budovyStudia w języku czeskim
Inteligentní dopravní systémyStudia w języku czeskim
Interakce člověka s počítačemStudia w języku czeskim
Inženýrská informatikaStudia w języku czeskim
Inženýrská informatika v dopravě a spojíchStudia w języku czeskim
Inženýrství pevných látekStudia w języku czeskim
Inženýrství životního prostředíStudia w języku czeskim
Jaderná energetická zařízeníStudia w języku czeskim
Jaderně chemické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Jaderné inženýrstvíStudia w języku czeskim
Komunikace a zpracování signáluStudia w języku czeskim
Komunikační systémyStudia w języku czeskim
Komunikační systémy a sítěStudia w języku czeskim
Konstrukce a dopravní stavbyStudia w języku czeskim
Konstrukce pozemních stavebStudia w języku czeskim
Kybernetická bezpečnostStudia w języku czeskim
Kybernetika a robotikaStudia w języku czeskim
Laserová technika a elektronikaStudia w języku czeskim
Letadlová a kosmická technikaStudia w języku czeskim
Letecké a kosmické systémyStudia w języku czeskim
Logistika a řízení dopravních procesůStudia w języku czeskim
Logistika, technologie a management dopravyStudia w języku czeskim
Matematická fyzikaStudia w języku czeskim
Matematická informatikaStudia w języku czeskim
Matematické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Matematické modelování v techniceStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Multimediální technikaStudia w języku czeskim
Návrh a programování vestavných systémůStudia w języku czeskim
Optika a nanostrukturyStudia w języku czeskim
Počítačová bezpečnostStudia w języku czeskim
Počítačová grafika a interakceStudia w języku czeskim
Počítačové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Počítačové systémy a sítěStudia w języku czeskim
Počítačové vědy - majorStudia w języku czeskim
Počítačové vidění a digitální obrazStudia w języku czeskim
Podnikání a management v průmysluStudia w języku czeskim
Příprava, realizace a provoz stavebStudia w języku czeskim
Přístrojová a řídící technikaStudia w języku czeskim
Procesní technikaStudia w języku czeskim
Projektové řízení inovací v podnikuStudia w języku czeskim
Projektový management a inženýringStudia w języku czeskim
Provoz a řízení letecké dopravyStudia w języku czeskim
Radiologická fyzikaStudia w języku czeskim
Radiová a optická technikaStudia w języku czeskim
Řízení a ekonomika podnikuStudia w języku czeskim
Řízení regionálních projektůStudia w języku czeskim
Senzory a přístrojová technikaStudia w języku czeskim
Sítě elektronických komunikacíStudia w języku czeskim
Stavby pro energetikuStudia w języku czeskim
Stavební managementStudia w języku czeskim
Systemnaja integracija processov v zdravoochranenijiStudia w języku czeskim
Systémová integrace procesů ve zdravotnictvíStudia w języku czeskim
Systémové programováníStudia w języku czeskim
Systémy a řízeníStudia w języku czeskim
Technika životního prostředíStudia w języku czeskim
Technologické systémyStudia w języku czeskim
Umělá inteligenceStudia w języku czeskim
Vodní hospodářství a vodní stavbyStudia w języku czeskim
Výpočetní technikaStudia w języku czeskim
Výrobní a materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Výrobní stroje a zařízeníStudia w języku czeskim
Vysokofrekvenční a digitální technikaStudia w języku czeskim
Webové a softwarové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Znalostní inženýrstvíStudia w języku czeskim
ArchitekturaStudia w języku angielskim
BioinformatykaStudia w języku angielskim
Chemia jądrowaStudia w języku angielskim
CyberbezpieczeństwoStudia w języku angielskim
ElektronikaStudia w języku angielskim
EnergetykaStudia w języku angielskim
EnergetykaStudia w języku angielskim
Grafika komputerowaStudia w języku angielskim
Inżynieria biomedycznaStudia w języku angielskim
Inżynieria i Analiza DanychStudia w języku angielskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku angielskim
Inżynieria procesowaStudia w języku angielskim
Inżynieria środowiskaStudia w języku angielskim
MechatronikaStudia w języku angielskim
Projektowanie przemysłoweStudia w języku angielskim
RobotykaStudia w języku angielskim
Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical ConstructionsStudia w języku angielskim
Advanced PowertrainsStudia w języku angielskim
Aerospace SystemsStudia w języku angielskim
Aerospace TechnologyStudia w języku angielskim
Aircraft and Space SystemsStudia w języku angielskim
Applications of Software EngineeringStudia w języku angielskim
Applied Mathematical Stochastic MethodsStudia w języku angielskim
Applied MechanicsStudia w języku angielskim
Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Audiovisual Technology and Signal ProcessingStudia w języku angielskim
Biomechanics and Medical InstrumentStudia w języku angielskim
Biomedical InformaticsStudia w języku angielskim
Building StructuresStudia w języku angielskim
Buildings and EnvironmentStudia w języku angielskim
Communication SystemsStudia w języku angielskim
Communication Systems and NetworksStudia w języku angielskim
Communications and Signal ProcessingStudia w języku angielskim
Computation and ModelisationStudia w języku angielskim
Computational PhysicsStudia w języku angielskim
Computer EngineeringStudia w języku angielskim
Computer Graphics and InteractionStudia w języku angielskim
Computer Sciences - MajorStudia w języku angielskim
Computer SecurityStudia w języku angielskim
Computer Systems and NetworksStudia w języku angielskim
Computer Vision and Image ProcessingStudia w języku angielskim
Cybernetics and RoboticsStudia w języku angielskim
Design and Programming of Embedded SystemsStudia w języku angielskim
Design of VehiclesStudia w języku angielskim
Diagnostics of MaterialsStudia w języku angielskim
Dosimetry and Applications of Ionising RadiationStudia w języku angielskim
Economy and Management of Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Economy and Management of Power EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical Machines, Apparatus and DrivesStudia w języku angielskim
Electrical Power EngineeringStudia w języku angielskim
Engineering Informatics of Transportation and CommunicationStudia w języku angielskim
Experimental Nuclear and Particle PhysicsStudia w języku angielskim
Human Computer InteractionStudia w języku angielskim
Instrumentation and Control EngineeringStudia w języku angielskim
Intelligent BuildingsStudia w języku angielskim
Intelligent Transport SystemsStudia w języku angielskim
Knowledge EngineeringStudia w języku angielskim
Laser Technology and ElectronicsStudia w języku angielskim
Material and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Mathematical EngineeringStudia w języku angielskim
Mathematical InformaticsStudia w języku angielskim
Mathematical Modelling in EngineeringStudia w języku angielskim
Mathematical PhysicsStudia w języku angielskim
Multimedia TechnologyStudia w języku angielskim
Networks of Electronic CommunicationsStudia w języku angielskim
Nuclear EngineeringStudia w języku angielskim
Optics and NanostructuresStudia w języku angielskim
Physics and Technology of Thermonuclear FusionStudia w języku angielskim
Production Machines and EquipmentsStudia w języku angielskim
Radio and Optical TechnologyStudia w języku angielskim
Radiological PhysicsStudia w języku angielskim
RF and DSP EngineeringStudia w języku angielskim
Safety of Transportation Vehicles and InfrastructureStudia w języku angielskim
Sensors and InstrumentationStudia w języku angielskim
Solid State EngineeringStudia w języku angielskim
Solid State SystemsStudia w języku angielskim
Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic EventsStudia w języku angielskim
System ProgrammingStudia w języku angielskim
Systematic Integration of Processes in Health ServiceStudia w języku angielskim
Systems and ControlStudia w języku angielskim
Technological SystemsStudia w języku angielskim
Transportation and Logistic SystemStudia w języku angielskim
Transportation, Aerospace and Handling TechnologyStudia w języku angielskim
Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control SystemsStudia w języku angielskim
Web and Software EngineeringStudia w języku angielskim
Wireless CommunicationsStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Geodezja i Kartografia Studia w języku czeskim
Informatyka Studia w języku czeskim
Inżynieria mechaniczna Studia w języku czeskim
Zarządzanie materiałami Studia w języku czeskim
Aplikace přírodních věd Studia w języku czeskim
Architektura a stavitelství Studia w języku czeskim
Architektura a urbanismus Studia w języku czeskim
Biomedicínská a klinická technika Studia w języku czeskim
Elektrotechnika a informatika Studia w języku czeskim
Historie techniky Studia w języku czeskim
Inženýrská informatika Studia w języku czeskim
Kvantitativní metody v ekonomii Studia w języku czeskim
Ochrana obyvatelstva Studia w języku czeskim
Stavební inženýrství Studia w języku czeskim
Technika a technologie v dopravě a spojích Studia w języku czeskim
Geodezja i kartografia Studia w języku angielskim
Inżynieria lądowa Studia w języku angielskim
Inżynieria mechaniczna Studia w języku angielskim
Logistyka Studia w języku angielskim
Applications of Natural Sciences Studia w języku angielskim
Architecture and Urbanism Studia w języku angielskim
Biomedical and Clinical Technology Studia w języku angielskim
Electrical Engineering and Information Technology Studia w języku angielskim
Engineering Informatics Studia w języku angielskim
Informatics Studia w języku angielskim
Technology in Transportation and Telecommunications Studia w języku angielskim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Elektrotechniki
Wydział inżynierii
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Nauk Jądrowych i Inżynierii Fizycznej
Wydział Technologii Informatycznych
Wydział Transportu
Strona www uczelni:
www.cvut.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności