Brno, Czechy

Vysoké učení technické v Brně

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku czeskim
BiotechnologiaStudia w języku czeskim
Chemia spożywczaStudia w języku czeskim
Geodezja i KartografiaStudia w języku czeskim
MechatronikaStudia w języku czeskim
ProjektowanieStudia w języku czeskim
Technologia informacyjnaStudia w języku czeskim
Angličtina v elektrotechnice a informaticeStudia w języku czeskim
Aplikovaná informatika a řízeníStudia w języku czeskim
Architektura pozemních stavebStudia w języku czeskim
Audio inženýrstvíStudia w języku czeskim
Automatizační a měřicí technikaStudia w języku czeskim
Biomedicínská technika a bioinformatikaStudia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany životního prostředíStudia w języku czeskim
Chemie pro medicínské aplikaceStudia w języku czeskim
Chemie, technologie a vlastnosti materiálůStudia w języku czeskim
Ekonomika a procesní managementStudia w języku czeskim
Ekonomika podnikuStudia w języku czeskim
Elektronika a sdělovací technikaStudia w języku czeskim
Energetika, procesy a ekologieStudia w języku czeskim
Energetika, procesy a životní prostředíStudia w języku czeskim
Fyzikální inženýrství a nanotechnologieStudia w języku czeskim
Geodézie, kartografie a geoinformatikaStudia w języku czeskim
Informační bezpečnostStudia w języku czeskim
Intermediální a digitální tvorbaStudia w języku czeskim
Konstrukce a dopravní stavbyStudia w języku czeskim
Kvalita, spolehlivost a bezpečnostStudia w języku czeskim
Management stavebnictvíStudia w języku czeskim
Management v tělesné kultuřeStudia w języku czeskim
Manažerská informatikaStudia w języku czeskim
Matematické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Matematické metody v ekonomiceStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Městské inženýrstvíStudia w języku czeskim
Mikroelektronika a technologieStudia w języku czeskim
Pozemní stavbyStudia w języku czeskim
Presionální pilotStudia w języku czeskim
Průmyslový design ve strojírenstvíStudia w języku czeskim
Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetikaStudia w języku czeskim
Spotřební chemieStudia w języku czeskim
Stavba strojů a zařízeníStudia w języku czeskim
Stavebně materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Strojírenská technologieStudia w języku czeskim
TeleinformatikaStudia w języku czeskim
Účetnictví a daněStudia w języku czeskim
Vodní hospodářství a vodní stavbyStudia w języku czeskim
Výrobní technikaStudia w języku czeskim
Výtvarná tvorbaStudia w języku czeskim
Základy strojního inženýrstvíStudia w języku czeskim
Inżynieria produkcjiStudia w języku niemieckim
Inżynieria materiałowaStudia w języku angielskim
MechatronikaStudia w języku angielskim
Projektowanie przemysłoweStudia w języku angielskim
Applied Computer Science and ControlStudia w języku angielskim
Automation and MeasurementStudia w języku angielskim
Building ConstructionsStudia w języku angielskim
Building Material EngineeringStudia w języku angielskim
Civil Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Electronics and CommunicationStudia w języku angielskim
Fundamentals of Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Machine and Equipment ConstructionStudia w języku angielskim
Manufacturing TechnologyStudia w języku angielskim
Mathematical EngineeringStudia w języku angielskim
Microelectronics and TechnologyStudia w języku angielskim
Physical Engineering and NanotechnologyStudia w języku angielskim
Power Electrical and Electronic EngineeringStudia w języku angielskim
Power Engineering, Processes and EcologyStudia w języku angielskim
Power Engineering, Processes and EnvironmentStudia w języku angielskim
Professional PilotStudia w języku angielskim
Quality, Reliability and SafetyStudia w języku angielskim
Structures and Traffic ConstructionsStudia w języku angielskim
TeleinformaticsStudia w języku angielskim
Water Management and Water StructuresStudia w języku angielskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku czeskim
Geodezja i KartografiaStudia w języku czeskim
Inżynieria ProcesowaStudia w języku czeskim
MechatronikaStudia w języku czeskim
MikroelektronikaStudia w języku czeskim
ProjektowanieStudia w języku czeskim
Ruch lotniczyStudia w języku czeskim
Systemy informacyjneStudia w języku czeskim
Zarządzanie informacjąStudia w języku czeskim
Aplikovaná informatika a řízeníStudia w języku czeskim
Architektura a rozvoj sídelStudia w języku czeskim
Audio inženýrstvíStudia w języku czeskim
AudioengineeringStudia w języku czeskim
Automobilní a dopravní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Bezpečnost informačních technologiíStudia w języku czeskim
Bioinformatika a biocomputingStudia w języku czeskim
Biomedicínské a ekologické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Biomedicínské inženýrství a bioinformatikaStudia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany životního prostředíStudia w języku czeskim
Chemie pro medicínské aplikaceStudia w języku czeskim
Chemie, technologie a vlastnosti materiálůStudia w języku czeskim
ElektroenergetikaStudia w języku czeskim
Elektronika a sdělovací technikaStudia w języku czeskim
Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Energetické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Expertní inženýrství v dopravěStudia w języku czeskim
Fluidní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Fyzikální inženýrství a nanotechnologieStudia w języku czeskim
Inteligentní systémyStudia w języku czeskim
Intermediální a digitální tvorbaStudia w języku czeskim
Inženýrská mechanika a biomechanikaStudia w języku czeskim
Konstrukce a dopravní stavbyStudia w języku czeskim
Konstrukční inženýrstvíStudia w języku czeskim
Kvalita, spolehlivost a bezpečnostStudia w języku czeskim
Kybernetika, automatizace a měřeníStudia w języku czeskim
Management a informační technologieStudia w języku czeskim
Management stavebnictvíStudia w języku czeskim
Matematické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Matematické metody v informačních technologiíchStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Počítačová grafika a multimédiaStudia w języku czeskim
Počítačové a vestavěné systémyStudia w języku czeskim
Počítačové sítě a komunikaceStudia w języku czeskim
Podnikové finance a obchodStudia w języku czeskim
Potravinářská chemie a biotechnologieStudia w języku czeskim
Pozemní stavbyStudia w języku czeskim
Přesná mechanika a optikaStudia w języku czeskim
Průmyslový design ve strojírenstvíStudia w języku czeskim
Realitní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Realizace stavebStudia w języku czeskim
Řízení a ekonomika podnikuStudia w języku czeskim
Řízení rizik chemických technologiíStudia w języku czeskim
Řízení rizik elektrotechnických zařízeníStudia w języku czeskim
Řízení rizik firem a institucíStudia w języku czeskim
Řízení rizik stavebních konstrukcíStudia w języku czeskim
Řízení rizik strojních zařízeníStudia w języku czeskim
Řízení rizik v informačních systémechStudia w języku czeskim
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikaStudia w języku czeskim
Slévárenská technologieStudia w języku czeskim
Spotřební chemieStudia w języku czeskim
Stavba letadelStudia w języku czeskim
Stavebně materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Strojírenská technologieStudia w języku czeskim
Strojírenská technologie a průmyslový managementStudia w języku czeskim
Technika prostředíStudia w języku czeskim
Telekomunikační a informační technikaStudia w języku czeskim
Účetnictví a finanční řízení podnikuStudia w języku czeskim
Vodní hospodářství a vodní stavbyStudia w języku czeskim
Výroba automobilových světel a technických svítidelStudia w języku czeskim
Výrobní stroje, systémy a robotyStudia w języku czeskim
Výrobní systémyStudia w języku czeskim
Výtvarná tvorbaStudia w języku czeskim
ArchitekturaStudia w języku angielskim
EnergetykaStudia w języku angielskim
IntermediaStudia w języku angielskim
Inżynieria materiałowaStudia w języku angielskim
Inżynieria procesowaStudia w języku angielskim
Inżynieria środowiskaStudia w języku angielskim
MechatronikaStudia w języku angielskim
MikroelektronikaStudia w języku angielskim
ProjektowanieStudia w języku angielskim
Projektowanie przemysłoweStudia w języku angielskim
Systemy informacyjneStudia w języku angielskim
Aeronautical TrafficStudia w języku angielskim
Aircraft DesignStudia w języku angielskim
Applied Computer Science and ControlStudia w języku angielskim
Automative and Material Handling EngineeringStudia w języku angielskim
Bioinformatics and BiocomputingStudia w języku angielskim
Biomedical and Ecological EngineeringStudia w języku angielskim
Building ConstructionsStudia w języku angielskim
Building Material EngineeringStudia w języku angielskim
Civil Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Communications and InformaticsStudia w języku angielskim
Computer and Embedded SystemsStudia w języku angielskim
Computer Graphics and MultimediaStudia w języku angielskim
Computer Networks and CommunicationStudia w języku angielskim
Construction TechnologyStudia w języku angielskim
Cybernetics, Control and MeasurementsStudia w języku angielskim
Design of Product Machines and EquipmentStudia w języku angielskim
Design of Product Machines nad EquipmentStudia w języku angielskim
Electrical Manufacturing and Materials EngineeringStudia w języku angielskim
Electronics and CommunicationStudia w języku angielskim
Engineering Mechanics and BiomechanicsStudia w języku angielskim
European Business and FinanceStudia w języku angielskim
Fine Art PractiseStudia w języku angielskim
Fluid EngineeringStudia w języku angielskim
Foundry TechnologyStudia w języku angielskim
Information Technology SecurityStudia w języku angielskim
Intelligent SystemsStudia w języku angielskim
Management and Information TechnologiesStudia w języku angielskim
Manufacturing TechnologyStudia w języku angielskim
Manufacturing Technology and Management in IndustryStudia w języku angielskim
Mathematical EngineeringStudia w języku angielskim
Mathematical Methods in Information TechnologyStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering DesignStudia w języku angielskim
Physical Engineering and NanotechnologyStudia w języku angielskim
Power Electrical and Electronic EngineeringStudia w języku angielskim
Power Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Precise Mechanics and OpticsStudia w języku angielskim
Production of Automotive and Technical LightsStudia w języku angielskim
ProduktionssystemeStudia w języku angielskim
Quality, Reliability and SafetyStudia w języku angielskim
Structures and Traffic ConstructionsStudia w języku angielskim
Water Management and Water StructuresStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Chemia i technologia żywności Studia w języku czeskim
Geodezja i Kartografia Studia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskie Studia w języku czeskim
Sztuki piękne Studia w języku czeskim
Aplikace přírodních věd Studia w języku czeskim
Aplikované vědy v inženýrství Studia w języku czeskim
Architektura a urbanismus Studia w języku czeskim
Biomedicínské technologie a bioinformatika Studia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Studia w języku czeskim
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Studia w języku czeskim
Elektrotechnika a komunikační technologie Studia w języku czeskim
Fyzikální a materiálové inženýrství Studia w języku czeskim
Fyzikální chemie Studia w języku czeskim
Makromolekulární chemie Studia w języku czeskim
Pokročilé materiály a nanovědy Studia w języku czeskim
Soudní inženýrství Studia w języku czeskim
Stavební inženýrství Studia w języku czeskim
Stroje a zařízení Studia w języku czeskim
Strojírenská technologie Studia w języku czeskim
Výpočetní technika a informatika Studia w języku czeskim
Inżynieria lądowa Studia w języku angielskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno-menedżerskie Studia w języku angielskim
Advanced Materials and Nanosciences Studia w języku angielskim
Applications of Natural Sciences Studia w języku angielskim
Applied Sciences in Engineering Studia w języku angielskim
Chemistry, Technology and Properties of Materials Studia w języku angielskim
Computer Science and Engineering Studia w języku angielskim
Electrical Engineering and Communication Studia w języku angielskim
Food Chemistry and Technology Studia w języku angielskim
Forensic Engineering Studia w języku angielskim
Machines and Equipment Studia w języku angielskim
Macromolecular Chemistry Studia w języku angielskim
Manufacturing Engineering Studia w języku angielskim
Physical and Materials Engineering Studia w języku angielskim
Physical Chemistry Studia w języku angielskim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Biznesu
Wydział Chemii
Wydział Elektrotechniki i Komunikacji
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Technologii Informatycznych
Strona www uczelni:
www.vutbr.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności