Praga, Czechy

Vysoká škola zdravotnická

Typ uczelni: non-university type
Status: niepubliczne

Kontakt:

Duškova 7
150 00 Praha 5
Phone: 210 082 412
fax: 257 316 787

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PołożnaStudia w języku czeskim
Radiologický asistentStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Zdravotnický záchranářStudia w języku czeskim
Strona www uczelni:
www.vszdrav.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności