Białystok, Polska

Uniwersytet w Białymstoku

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Physics in the field of Medical PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo i prawo
Biologia
Chemia
Ekobiznes
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia francuska (od podstaw)
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu
Filologia rosyjska (od podstaw)
Filozofia i etyka
Fizyka
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Język francuski stosowany z hiszpańskim
Język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy
Kognitywistyka i komunikacja
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana „Wschód-Zachód”
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikrobiologia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna
Prawo i podatki w biznesie
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia wschodnie
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
International Economic RelationsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo i prawo
Biologia
Chemia
Chemia kryminalistyczna i sądowa
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia angielska z elementami translatoryki
Filologia obca nauczycielska
Filologia polska
Filologia polska nauczycielska
Filologia rosyjska – przekładoznawstwo
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Podyplomowe Studia Genealogiczne
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Studia Podyplomowe Archiwistyki
Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Publicznym
Studia Podyplomowe Biologia
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Studia Podyplomowe Chemia
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna
Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe Fizyki
Studia Podyplomowe Historii
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Logopedyczne
Studia Podyplomowe Matematyki
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych
Studia Podyplomowe Menedżerskie
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody
Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna
Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego
Studia Podyplomowe Socjoterapia
Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych
Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Białystok
Akademicki Klub Wędkarski – AKW „ROBAL”
Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Akademickie Towarzystwo Śpiewacze
Europejskie Forum Studentów AEGEE – Białystok
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok
Galeria Studencka - Biuro Wystaw Kulturoznawczych
Informatyczne Koło Naukowe
Klub Humanistów
Koło Badań nad Fantastyką "Eloi"
Koło Kulturoznawców „kulSTRUKtura”
Koło Młodych Teoretyków Pedagogiki
Koło Nauk Cywilistycznych
Koło Nauk Politycznych
Koło Naukowe "Uniwersytecka Poradnia Prawna”
Koło Naukowe Badań Zjawisk z Pogranicza Nauki
Koło Naukowe Biologów
Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej
Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej
Koło Naukowe Filozofów
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Inicjatyw Administracyjnych
Koło Naukowe INNOWACJA
Koło Naukowe Kognitywistów
Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej
Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej
Koło Naukowe Prawa Edukacyjnego przy Uniwersytecie w Białymstoku
Koło Naukowe Prawa Finansowego
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „PRO HUMANAE VITAE”
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu
Koło Naukowe Robotyków Fi-BOT
Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne
Koło Naukowe Teorii Społecznych
Koło Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Koło Programowania Gier Fi-Gie(r)L
Koło Zastosowań Matematyki
Naukowe Koło Chemików
Naukowe Koło Kreatywności
Niezależne Zrzeszenie Studentów UwB
Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club
Stowarzyszenie ESN UwB
Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego
Studenckie Koło Ekonomistów Turystyki
Studenckie Koło Filozofii Prawa
Studenckie Koło Historii Prawa
Studenckie Koło Menedżerów
Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej
Studenckie Koło Nauk Penalnych
Studenckie Koło Naukowe Aktywnych Dydaktyków
Studenckie Koło Naukowe Historyków
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego
Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji
Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej
Studenckie Koło Prawa Gospodarczego
Studenckie Koło Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Przedsiębiorczości „SKP”
Studenckie Koło Teatralne „StuKoT”
Studenckie Koło Współpracy Międzynarodowej
Studenckie Towarzystwo Patriotyczne
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Edytorów "Asterysk"
Teatr bez Nazwy
Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego
UwBand
Wydziałowe Koło Piłkarskie „Strzelec”

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Uniwersytetu w Białymstoku

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa

Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią w północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i oferowanych kierunków oraz form nauczania.

W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów: Biologii, Chemii, Ekonomii i Finansów, Filologiczny, Fizyki, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Matematyki, Nauk o Edukacji i Prawa, 5 instytutów: Filozofii, Informatyki, Socjologii, Studiów Kulturowych, Zarządzania. Posiadamy także Filię Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie3 szkoły doktorskie oraz 6 jednostek ogólnouczelnianych: Uniwersytet Otwarty UwB, Centrum Edukacji Ustawicznej, Biblioteka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. W skład UwB wchodzą także 4 jednostki międzywydziałowe: Katedra Teologii Katolickiej, Katedra Teologii Prawosławnej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci ponad 9 tysięcy studentów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz w szkołach doktorskich.

Uczelnia daje także możliwość wszechstronnego rozwijania zainteresowań studentów poprzez aktywne uczestniczenie w pracach kilkudziesięciu kół naukowych oraz organizacjach i stowarzyszeniach studenckich. Chlubą uczelni jest działający od 40 lat Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, który zrzesza studentów i absolwentów uniwersytetu. Studenci mają możliwość rozwoju fizycznego w sekcjach sportowych Akademickiego Związku Sportowego.

Uniwersytet jest otwarty także na współpracę z zagranicą – uczestniczy w europejskim programie edukacyjnym Erasmus+, w ramach którego współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi z Europy, Azji oraz Stanów Zjednoczonych. Poza studiami zagranicznymi studenci UwB mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych w ramach Programu MOST poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą w wybranych ośrodkach akademickich naszego kraju.

Mapa

Wybrany film z YouTube

Wirtualne Dni Otwarte na Uniwersytecie w Białymstoku. Kandydaci – to czas i miejsce dla Was!

Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki. Takie są Wirtualne Dni Otwarte, które będą dostępne dla kandydatów aż do końca rekrutacji. To najważniejsze informacje w jednym miejscu przygotowane specjalnie dla kandydatów na studia.

Wystarczy wejść na stronę internetową
https://uwb.edu.pl/wdo

Co ważne, strona będzie aktualizowana. Pojawią się kolejne informacje i ciekawostki.

Akcja Wirtualne Dni Otwarte będzie prowadzona równolegle na Facebooku, dlatego warto śledzić także fanpage UwB.

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności