Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Białystok, Polska

Uniwersytet w Białymstoku

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PedagogikaStudia w języku angielskim i rosyjskimStudia w języku angielskim i rosyjskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Physics in the field of Medical PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo i prawo
Biologia
Chemia
Ekobiznes
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia i etyka
Fizyka
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Kognitywistyka i komunikacja
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Ochrona środowiska
Pedagogika
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia wschodnie
Zarządzanie
Filologia rosyjskaStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PedagogikaStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
International Economic RelationsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo i prawo
Biologia
Chemia
Chemia kryminalistyczna i sądowa
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pedagogika
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo

Studia doktorskiewięcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika

MBAwięcej »
MBA Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracji Publicznej
Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Archiwistyka
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Biologia
Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Chemia
Doradztwo Podatkowe
Egzekucja administracyjna
Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Fizyka
Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
Genealogia
Historia
Instytut Informatyki
Instytut Zarządzania
Katedra Teologii Katolickiej
Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
Logopedia
Matematyka
Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego
Nauczyciel plastyki
Nauczyciel przyrody
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
Oligofrenopedagogika
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Pedagogika Resocjalizacyjna
Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej
Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych
Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego
Socjoterapia
Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych
Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych
Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych
Studia Podyplomowe Menedżerskie
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Terapia Pedagogiczna
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
Wiedza o Społeczeństwie
Wycena i Gospodarka Nieruchomościami
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologiczno-Chemiczny
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa

Inne ośrodki
Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w WilnieWilno
Strona www uczelni: www.uwb.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Białystoku

Studia w sąsiednim województwie
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności