Białystok, Polska

Uniwersytet w Białymstoku

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Physics in the field of Medical PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo i prawo
Biologia
Chemia
Ekobiznes
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia francuska (od podstaw)
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu
Filologia rosyjska (od podstaw)
Filozofia i etyka
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Język francuski stosowany z hiszpańskim
Język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy
Kognitywistyka i komunikacja
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikrobiologia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia wschodnie
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
International Economic RelationsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo i prawo
Biologia
Biologia z przygotowaniem pedagogicznym
Chemia
Chemia kryminalistyczna i sądowa
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia angielska z elementami translatoryki
Filologia polska
Filologia rosyjska – przekładoznawstwo
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pedagogika
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracji Publicznej
Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Archiwistyka
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Biologia
Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Chemia
Doradztwo Podatkowe
Egzekucja administracyjna
Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Fizyka
Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
Genealogia
Historia
Instytut Informatyki
Instytut Zarządzania
Katedra Teologii Katolickiej
Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
Logopedia
Matematyka
Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego
Nauczyciel plastyki
Nauczyciel przyrody
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
Oligofrenopedagogika
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Pedagogika Resocjalizacyjna
Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej
Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych
Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego
Socjoterapia
Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych
Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych
Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych
Studia Podyplomowe Menedżerskie
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Terapia Pedagogiczna
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
Wiedza o Społeczeństwie
Wycena i Gospodarka Nieruchomościami
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa

Inne ośrodki
Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w WilnieWilno
Strona www uczelni: uwb.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności