Radom, Polska

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Marii Fołtyn 6c,
26-600 Radom
tel. centrala: 48 383 11 50 do 55

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Turystyka i rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona środowiska

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ochrona środowiska

Inne ośrodki
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu - Wydział Zamiejscowy w MiechowieMiechów
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu - Wydział Zamiejscowy w ZakopanemZakopane
Strona www uczelni: www.pwsos.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności