Radom, Polska

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
Kryminologia
Pedagogika
Psychologia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Psychologia
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Administrator sieci komputerowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching i mentoring
Compliance w organizacji
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu (studia kwalifikacyjne)
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia kwalifikacyjne)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (studia kwalifikacyjne)
Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)
Grafika komputerowa i multimedialna
Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)
Mediacje rodzinne
Mediator i kurator sądowy
Menedżer sprzedaży i relacji z klientem
Neurologopedia (studia kwalifikacyjne)
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
Organizacja i zarządzanie w administracji
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
Programowanie i bazy danych
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)
Psychologia sportu
Psychologia transportu
Psychopedagogika i wsparcie rodziny
Rachunkowość i podatki
Studia menedżerskie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia kwalifikacyjne)
Zamówienia publiczne
Zarządzanie operacyjne (Operations Management)
Zarządzanie oświatą (studia kwalifikacyjne)
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych
Strona www uczelni:
wsh.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności