Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Radom, Polska

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Kryminologia
Pedagogika
Psychologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ochrona danych osobowych w administracji i biznesie Studia w języku angielskim
Business English Studia w języku angielskim
Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy Studia w języku angielskim
Audyt i kontrola wewnętrzna
Bankowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Coaching
Cyberprzestępczość
Doradca finansowy
Doradca podatkowy
Doradztwo zawodowe (studia kwalifikacyjne)
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
E-bezpieczeństwo i informatyka śledcza
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna(studia kwalifikacyjne)
Elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD)
Grafika komputerowa i multimedialna
Informatyka dla nauczycieli
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
Logistyka łańcucha dostaw
Logistyka międzynarodowa w transporcie
Logistyka w służbach mundurowych
Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyne)
Menedżer ds. bezpieczeństwa
Menedżer logistyki
Menedżer sieci komputerowych
Menedżer sprzedaży i relacji z klientem
Menedżer zarządzania organizacjami pozarządowymi
Nowoczesne aplikacje biznesowe
Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne)
Organizacja i zarządzanie w administracji
Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową.compressed
Prawo egzekucyjne i windykacja należności
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)
Psychologia sądowa i mediacje
Psychologia w biznesie
Rachunkowość i podatki
Socjoterapia (studia kwalifikacyjne)
Studia menedżerskie
Technologie mobilne w biznesie
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wycena nieruchomości (studia kwalifikacyjne)
Zamówienia publiczne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami unijnymi
Zarządzanie w służbach mundurowych
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem drogowym

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Prawnych
Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych
Strona www uczelni: www.wsh.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Warszawie

Studia w sąsiednim województwie
UNS_220.jpg

Nauka języka

Nauka języka w Warszawie

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności