Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Rzeszów, Polska

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Miłocińska 40
35-232 Rzeszów,
tel. (17) 866 04 30
Fax: (17) 866 04 32

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi
Praca socjalna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Informatyka i cyberbezpieczeństwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia

Strona www uczelni: www.wsie.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności