Ryki, Polska

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Warszawska 3B
08-500 Ryki
tel. 81 473 71 79 wew. 1

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo
Biologia
Chemia
Doradztwo społeczne i zawodowe
Działalność gospodarcza
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Edukacja włączająca
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język polski
Logopedia
Matematyka
Muzyka
Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja
Obsługa klientów
Organizacja i techniki sprzedaży
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo-socjalna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją
Plastyka
Przedsiębiorca w handlu
Przedsiębiorczość
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (Przygotowanie pedagogiczne)
Surdopedagogika i tyflopedagogika
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną
Terapia zajęciowa
Towaroznawstwo
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Wspomaganie rozwoju, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
MBA
Strona www uczelni:
lswryki.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności