Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Sosnowiec, Polska

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Elektroradiologia
Filologia angielska
Pedagogika
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Pedagogika
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Administracja w systemie bezpieczeństwa
Akademia Marketingu Politycznego
Akademia Rekruterów i Asesorów
Andragogika
Arteterapia (kierunek uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (w tym Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg PN
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa​​
Biolgia i geografia dla nauczycieli
Biologia
Certyfikowany Coach (kierunek realizowany we współpracy z HPR Group)
Choreoterapia
Coaching
Coaching medyczny i wsparcie psychologiczne w medycynie (kierunek realizowany we współpracy z HPR Group)
Controlling w przedsiębiorstwie
Diagnoza i terapia psychopedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Etyka i filozofia w szkole​​
Fundraising w organizacji pozarządowej (kierunek realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST)
Geografia
Historia
HR biznes partner
Informatyka
Informatyka i technika
Kadry i płace
Logistyka w biznesie
Logo​pedia​​ (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
Mediacje sądowe i pozasądowe (kierunek pod patronatem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich)
Modele biznesu przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu
Odnawialne źródła energii
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika pracy opiekuńczo
Plastyka, Wiedza o Kulturze
Podatki i prawo podatkowe
Podstawy przedsiębiorczości
Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne​ (dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela)
Przyroda w szkole podstawowej​
Psychologia transportu (kierunek realizowany we współpracy z Grupą Cargo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
Psychologia w zarządzaniu
Public relations i marketing w administracji publicznej (kierunek pod patronatem medialnym portalu www.marketingmiejsca.com.pl)
Resocjalizacja i socjoterapia​​
Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Surdologopedia
Surdopedagogika
Surdopedagogika ​(kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, możliwość uzyskania Certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
Surdopedagogika i Tyflopedagogika
Szkoła Project Managerów (kierunek realizowany we współpracy z APAULY GROUP Sp. z o.o.)
Szkoła trenerów
Team coaching (kierunek realizowany we współpracy z HPR Group)
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi​
Terapia rodzin wieloproblemowych
Tyflopedagogika​
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (kierunek realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu) Studia z zakresu psychologii
Windykacja należności
Wychowanie do życia w rodzinie​
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie miastem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi (kierunek realizowany z Coaching People)
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Kursy, szkoleniawięcej »
Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
Kto kogo pociąga za sznurki, czyli rzecz o manipulacjach
Masaż klasyczny z elementami ćwiczeń leczniczych
Mistrzowska sprzedaż - poziom zaawansowany
OD POMYSŁU DO PROJEKTU - Czyli jak pisać projekty unijne?

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Centrum Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Prawo w Praktyce"
Koło Naukowe Eurokrata
Koło Naukowe Młodych Dziennikarzy
Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego
Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Zarządzania "Profit"
Koło Naukowe Twórczych Pedagogów
Studenckie Radio Humanitas
Strona www uczelni: www.humanitas.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
uwm_220_pl.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności