Ulyanovsk, Rosja

Ульяновский государственный технический университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32
Тел. (8422) 43-06-43

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskimStudia online
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
Matematyka stosowanaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskimStudia online
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
АвиастроениеStudia w języku rosyjskim
Дизайн архитектурной средыStudia w języku rosyjskim
Издательское делоStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
ЛингвистикаStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические комплексыStudia w języku rosyjskim
ПриборостроениеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Проектирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
ТелекоммуникацииStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MarketingStudia w języku rosyjskim
Matematyka stosowanaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексыStudia w języku rosyjskim
Автомобиле- и тракторостроениеStudia w języku rosyjskim
Автомобили и автомобильное хозяйствоStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Вычислительные машины, комплексы, системы и сетиStudia w języku rosyjskim
Дизайн архитектурной средыStudia w języku rosyjskim
Издательское дело и редактированиеStudia w języku rosyjskim
Инженерная защита окружающей средыStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Коммерция (торговое дело)Studia w języku rosyjskim
Машины и технология обработки металлов давлениемStudia w języku rosyjskim
Менеджмент организацииStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические средстваStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Проектирование и технология радиоэлектронных средствStudia w języku rosyjskim
Промышленная теплоэнергетикаStudia w języku rosyjskim
Промышленное и гражданское строительствоStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Радиоэлектронные системы и комплексыStudia w języku rosyjskim
Самолето- и вертолетостроениеStudia w języku rosyjskim
Связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Сети связи и системы коммутацииStudia w języku rosyjskim
Теоретическая и прикладная лингвистикаStudia w języku rosyjskim
Теплогазоснабжение и вентиляцияStudia w języku rosyjskim
Технология машиностроенияStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексовStudia w języku rosyjskim
ЭлектроснабжениеStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Конструирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
ПриборостроениеStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki biologiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki filologiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki pedagogiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki socjologiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Физико-математические науки Studia w języku rosyjskim
Философские науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.ulstu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności