państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Yekaterinburg, Rosja

Уральский государственный экономический университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45
Тел. (343) 257-02-46

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Бизнес-информатикаStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
Гостиничное делоStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
ДизайнStudia w języku rosyjskim
Землеустройство и кадастрыStudia w języku rosyjskim
Математическое обеспечение и администрирование информационных системStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Продукты питания из растительного сырьяStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Технология продукции и организация общественного питанияStudia w języku rosyjskim
ТовароведениеStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MarketingStudia w języku rosyjskim
ReklamaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Коммерция (торговое дело)Studia w języku rosyjskim
Математическое обеспечение и администрирование информационных системStudia w języku rosyjskim
Машины и аппараты пищевых производствStudia w języku rosyjskim
Менеджмент организацииStudia w języku rosyjskim
Мировая экономикаStudia w języku rosyjskim
Национальная экономикаStudia w języku rosyjskim
Пищевая биотехнологияStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Социально-культурный сервис и туризмStudia w języku rosyjskim
Технология продуктов общественного питанияStudia w języku rosyjskim
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделийStudia w języku rosyjskim
Товароведение и экспертиза товаровStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim
Экономика трудаStudia w języku rosyjskim
Экономическая теорияStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
КоммерцияStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Продукты питания из растительного сырьяStudia w języku rosyjskim
Технология продуктов питанияStudia w języku rosyjskim
Технология продукции и организация общественного питанияStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki historyczne i archeologia Studia w języku rosyjskim
Nauki socjologiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Философские науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.usue.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności