Moskwa, Rosja

Государственный университет управления

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

109542, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 99
Тел. 495-371-93-33

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
SocjologiaStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Бизнес-информатикаStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Документоведение и архивоведениеStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim
Экология и природопользованиеStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MarketingStudia w języku rosyjskim
Matematyka stosowanaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
ReklamaStudia w języku rosyjskim
SocjologiaStudia w języku rosyjskim
StatystykaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Антикризисное управлениеStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Документоведение и документационное обеспечение управленияStudia w języku rosyjskim
Информационный менеджментStudia w języku rosyjskim
Логистика и управление цепями поставокStudia w języku rosyjskim
Математические методы в экономикеStudia w języku rosyjskim
Менеджмент организацииStudia w języku rosyjskim
Мировая экономикаStudia w języku rosyjskim
Налоги и налогообложениеStudia w języku rosyjskim
Национальная экономикаStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
ПриродопользованиеStudia w języku rosyjskim
Связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Управление инновациямиStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Kulturoznawstwo Studia w języku rosyjskim
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki historyczne i archeologia Studia w języku rosyjskim
Nauki socjologiczne Studia w języku rosyjskim
Politologia Studia w języku rosyjskim
Психологические науки Studia w języku rosyjskim
Юридические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
www.guu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności