Tver, Rosja

Тверской государственный университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33
Тел. (4822) 34-24-52, 34-56-74

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologiaStudia w języku rosyjskim
ChemiaStudia w języku rosyjskim
DziennikarstwoStudia w języku rosyjskim
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
FizykaStudia w języku rosyjskim
HistoriaStudia w języku rosyjskim
PolitologiaStudia w języku rosyjskim
Praca socjalnaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
SocjologiaStudia w języku rosyjskim
TeologiaStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Библиотечно-информационная деятельностьStudia w języku rosyjskim
Бизнес-информатикаStudia w języku rosyjskim
ГеографияStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Документоведение и архивоведениеStudia w języku rosyjskim
Зарубежное регионоведениеStudia w języku rosyjskim
Издательское делоStudia w języku rosyjskim
Информационные технологииStudia w języku rosyjskim
Лесное делоStudia w języku rosyjskim
ЛингвистикаStudia w języku rosyjskim
Математика и компьютерные наукиStudia w języku rosyjskim
Математика. Прикладная математикаStudia w języku rosyjskim
Международные отношенияStudia w języku rosyjskim
Организация работы с молодежьюStudia w języku rosyjskim
Педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
Продукты питания из растительного сырьяStudia w języku rosyjskim
Психолого-педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
РадиофизикаStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
РелигиоведениеStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
Специальное (дефектологическое) образованиеStudia w języku rosyjskim
ТовароведениеStudia w języku rosyjskim
Физическая культураStudia w języku rosyjskim
ФилологияStudia w języku rosyjskim
Фундаментальная и прикладная лингвистикаStudia w języku rosyjskim
Фундаментальные информатика и информационные технологииStudia w języku rosyjskim
Экология и природопользованиеStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologiaStudia w języku rosyjskim
ChemiaStudia w języku rosyjskim
DziennikarstwoStudia w języku rosyjskim
HistoriaStudia w języku rosyjskim
MarketingStudia w języku rosyjskim
MatematykaStudia w języku rosyjskim
Praca socjalnaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
ReklamaStudia w języku rosyjskim
SocjologiaStudia w języku rosyjskim
Studia regionalneStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
БиоэкологияStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
ГеографияStudia w języku rosyjskim
ГеоэкологияStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Документоведение и документационное обеспечение управленияStudia w języku rosyjskim
Дошкольная педагогика и психологияStudia w języku rosyjskim
Издательское дело и редактированиеStudia w języku rosyjskim
Клиническая психологияStudia w języku rosyjskim
Компьютерная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Литературное творчествоStudia w języku rosyjskim
ЛогопедияStudia w języku rosyjskim
Менеджмент организацииStudia w języku rosyjskim
Музыкальное образованиеStudia w języku rosyjskim
Национальная экономикаStudia w języku rosyjskim
Педагогика и методика начального образованияStudia w języku rosyjskim
Перевод и переводоведениеStudia w języku rosyjskim
Радиофизика и электроникаStudia w języku rosyjskim
Связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Социально-культурный сервис и туризмStudia w języku rosyjskim
Таможенное делоStudia w języku rosyjskim
Теоретическая и прикладная лингвистикаStudia w języku rosyjskim
Теория и методика преподавания иностранных языков и культурStudia w języku rosyjskim
Теория и практика межкультурной коммуникацииStudia w języku rosyjskim
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделийStudia w języku rosyjskim
Товароведение и экспертиза товаровStudia w języku rosyjskim
Физическая культура и спортStudia w języku rosyjskim
ФилологияStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim
Фундаментальная и прикладная химияStudia w języku rosyjskim
ЭкологияStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologiaStudia w języku rosyjskim
ChemiaStudia w języku rosyjskim
DziennikarstwoStudia w języku rosyjskim
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
FizykaStudia w języku rosyjskim
HistoriaStudia w języku rosyjskim
PolitologiaStudia w języku rosyjskim
Praca socjalnaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
SocjologiaStudia w języku rosyjskim
ГеографияStudia w języku rosyjskim
Издательское делоStudia w języku rosyjskim
ЛингвистикаStudia w języku rosyjskim
Математика и компьютерные наукиStudia w języku rosyjskim
Международные отношенияStudia w języku rosyjskim
Педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
Психолого-педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
РадиофизикаStudia w języku rosyjskim
Физическая культураStudia w języku rosyjskim
ФилологияStudia w języku rosyjskim
Фундаментальные информатика и информационные технологииStudia w języku rosyjskim
Экология и природопользованиеStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki biologiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki filologiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki historyczne i archeologia Studia w języku rosyjskim
Nauki o ziemi Studia w języku rosyjskim
Nauki pedagogiczne Studia w języku rosyjskim
Politologia Studia w języku rosyjskim
Психологические науки Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Физико-математические науки Studia w języku rosyjskim
Философские науки Studia w języku rosyjskim
Химические науки Studia w języku rosyjskim
Юридические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: university.tversu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności