Szczecin, Polska

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kryminologia
Obronność i bezpieczeństwo narodowe
Pedagogika

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kryminologia
Pedagogika
Praca socjalna

Studia podyplomowewięcej »
Akademia coachingu
Akademia trenera
Animator pracy z seniorem
Aranżacja wnętrz
Asystent rodziny
Bezpieczeństwo i higiena pracy edukacja i zarządzanie
Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna
Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników
Csr - biznes społecznie odpowiedzialny
Doradztwo zawodowe
Dziennikarstwo polityczne
Edukacja dorosłych z zakresu BHP - z elementami e-learningu i coachingu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
Edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością słuchową
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja włączająca
Grafika komputerowa
Inspektor ochrony danych, audyt i zarządzanie bezpieczeństwem
Integracja sensoryczna
Komunikacja społeczna i przywództwo wojskowe
Logopedia i terapia logopedyczna
Menadżer informacji sieciowej
Menadżer pomocy społecznej
Neuropsychologia kliniczna
Nowoczesne metody pracy z klientem pomocy społecznej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Organizacja opieki nad osobami starszymi
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika szkolna
Pedagogika tańca
Pozyskiwanie i ochrona informacji
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym
Prawo i postępowanie administracyjne
Prawo w pomocy społecznej
Programowanie komputerów
Protokół dyplomatyczny
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia konfliktu
Psychologia pozytywna
Psychologia sportu i rekreacji
Psychologia zarządzania i biznesu
Psychologia zarządzania potencjałem twórczym
Psychoonkologia
Public relations
Socjoinformatyka
Terapia logopedyczna
Trener personalny
Wczesne nauczanie języka angielskiego z praktyczną nauką języka
Wczesne nauczanie języka niemieckiego z praktyczną nauką języka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną
Współczesne dziennikarstwo elektroniczne
Współpraca cywilno-wojskowa NATO (CIMIC)
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)®
Zarządzanie instytucjami kultury
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie konfliktem w biznesie
Zarządzanie kryzysem w organizacji
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie potencjałem twórczym
Zarządzanie projektami psychologicznymi
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Stosowanych

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - Filia w KoninieKonin
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - Filia w ZgorzelcuZgorzelec
Strona www uczelni:
akademiatwp.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności