Novosibirsk, Rosja

Сибирский государственный университет путей сообщения

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191
Тел. (383) 328-04-70, 328-02-61

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
Стандартизация и метрологияStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Автомобили и автомобильное хозяйствоStudia w języku rosyjskim
Автомобильные дороги и аэродромыStudia w języku rosyjskim
Антикризисное управлениеStudia w języku rosyjskim
Безопасность технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Водоснабжение и водоотведениеStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Мировая экономикаStudia w języku rosyjskim
Мосты и транспортные тоннелиStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические средстваStudia w języku rosyjskim
Организация перевозок и управление на транспортеStudia w języku rosyjskim
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Промышленное и гражданское строительствоStudia w języku rosyjskim
Сервис транспортных и технологических машин и оборудованияStudia w języku rosyjskim
Социально-культурный сервис и туризмStudia w języku rosyjskim
Стандартизация и сертификацияStudia w języku rosyjskim
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелейStudia w języku rosyjskim
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйствоStudia w języku rosyjskim
Таможенное делоStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim
Экспертиза и управление недвижимостьюStudia w języku rosyjskim
Эксплуатация железных дорогStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki pedagogiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Юридические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.stu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności