Prezentacja uczelni
Świecie, Polska

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

Typ uczelni: filologiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielskaStudia online
Język obcy w biznesieStudia online
Język obcy w turystyceStudia online
NauczycielskaStudia online
TłumaczeniowaStudia online
Filologia niemieckaStudia online
Język obcy w biznesieStudia online
Język obcy w turystyceStudia online
NauczycielskaStudia online
TłumaczeniowaStudia online
Filologia rosyjskaStudia online
Język obcy w biznesieStudia online
Język obcy w turystyceStudia online
NauczycielskaStudia online
TłumaczeniowaStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Budownictwo pasywne
Konstrukcje budowlane

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielskaStudia online
Język obcy w biznesieStudia online
Język obcy w turystyceStudia online
NauczycielskaStudia online
TłumaczeniowaStudia online
Filologia niemieckaStudia online
Język obcy w biznesieStudia online
Język obcy w turystyceStudia online
NauczycielskaStudia online
TłumaczeniowaStudia online
Filologia rosyjskaStudia online
Język obcy w biznesieStudia online
Język obcy w turystyceStudia online
NauczycielskaStudia online
TłumaczeniowaStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Akademia liderów przyszłości
Coaching w edukacji
International AssistantStudia online
Język angielski/niemiecki/rosyjski dla personelu medycznego
Język angielski/niemiecki/rosyjski dla prawników
Język angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie
Język rosyjski
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomoweStudia online
Organizacja i zarządzanie oświatąStudia online
Trener szkoleń
Wczesne nauczanie
Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie

Kursy, szkoleniawięcej »
Agresja wśród dzieci i młodzieży
Aktywizacja/aktywność zawodowa – jak przygotować się do zmian w pracy
Asertywność w komunikacji
Autoprezentacja
Budowanie zdrowego poczucia pewności siebie
Budowanie zespołu
Coaching jako metoda wspierania w osiąganiu celów
Coaching zespołowy/grupowy
Czym jest, a czym nie jest skuteczna motywacja? Motywowanie siebie i innych.
Diagnoza wybranych działań szkoły
Elementy komunikacji bez przemocy w pracy
Elementy Transfoming Communication™
Emocje – jak je rozumieć?
Empatia w życiu osobistym i zawodowym
Funkcja statutu w życiu szkoły
Hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego
Integracja zespołu
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Interwizja
Jak podejmować dobre decyzje w dobrym czasie
Jak zaplanować efektywny relaks?
Język angielski: biznesowy BEC, Business English Certificates
Język angielski: średnio zaawansowany FCE First Certificate In English
Język angielski: zaawansowany CAE Certificate In Advanced English
Język niemiecki: średnio zaawansowany ZD Zertifikat Teutsch
Język niemiecki: zaawansowany ZMP Zentrale Mittelstufenprufung
Komunikacja i praca w grupie/zespole
Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się
Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji
Komunikacja, a praca w zespole
Kreatywność myślenia i działania
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
Kurs dla wychowawców kolonijnych
Kurs pilota wycieczekStudia online
Kursy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Metody aktywizujące w pracy z uczniem
Metody i techniki radzenia sobie ze stresem
Metody skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
Motywacja i motywowanie – sztuka zarządzania własną aktywnością i inspirowania do niej innych
Mój osobisty wizerunek – profesjonalna prezentacja
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
Narzędzia pomiaru dydaktycznego
Porozumiewanie się bez przemocy – komunikacja oparta na empatii
Praca z celem
Praca z tremą
Praca ze stresem – jak zaplanować i korzystać ze stresu?
Proces grupowy
Psychosomatyczne reakcje na pracę i problem – jak rozpoznawać i niwelować?
Rozwiązywanie konfliktów w grupie/zespole
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Samoocena i poczucie własnej wartości – jak wzmacniać i budować?
Standardy w kształceniu zawodowym
Sztuka wystąpień i efektywnej prezentacji
Techniki szybkiego uczenia się – jak zastosować je w pracy i w życiu codziennym
Techniki wizualizacji i relaksacji
Trzy w jednym – pewność siebie, akceptacja i samoocena
Wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania
Zarządzanie czasem – czyli jak robić sobie czas i mądrze wybierać
Zarządzanie karierą, czyli świadome kroki do sukcesu
Zarządzanie sobą – między myśleniem, czuciem i działaniem
Zarządzanie zespołem

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe Studentów Wydziału Filologicznego Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu
Samorząd studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologiczny

Inne ośrodki
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu - Wydział Zamiejscowy w PrzasnyszuPrzasnysz
O uczelni

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu jest uczelnią niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 306 - decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 września 2004 r.; nr DSW-3-4011-262/II/04.

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu pragnie z odpowiedzialnością i zaangażowaniem realizować program związany z kształceniem profilowanym i wychowywaniem studentów w poczuciu poszanowania Ojczyzny i praw drugiego człowieka, jak i z upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki, kultury oraz działaniem na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Działalność Uczelni prowadzona jest w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i przepisami prawnymi, które rodzą zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy na rzecz jej rozwoju, poszerzania oferty dydaktycznej i prowadzenia badań naukowych.


Misja uczelni
  • kształcenie nowoczesnych filologów, którzy z łatwością potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie.
  • dyplom ULT sprawi, że absolwenci będą rozchwytywani na rynku pracy.
  • od początku działalności uczelnia utrzymuje wysoki poziom kształcenia dzięki właściwie dobranej kadrze z najlepszych uniwersytetów w Polsce i z zagranicy.

Program studiów w ULT w Świeciu

  • Uczelnia kształci studentów w specjalności filologia angielska, filologia niemiecka i filologia rosyjska w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów oraz praktyk.
  • Studia trwają trzy lub cztery lata w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz dwa lata w przypadku studiów drugiego stopnia.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu licencjackiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu magisterskiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
Strona www uczelni: www.wsjo.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności