Toruń, Polska

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek administracyjno-ekonomiczny
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Doradztwo i pośrednictwo zawodowe
Doradztwo z elementami coachingu
Logopedia szkolna
Mediacje i negocjacje
Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji
Organizacja i zarządzanie oświatą
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Rolnicze studia kwalifikacyjne
Socjoterapia
Studium pomocy psychologicznej
Terapia pedagogiczna z elementami psychologii
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wspomaganie rozwoju i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera
Zajęcia komputerowe i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

MBAwięcej »
Master of Business Administration
Strona www uczelni:
kj.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności