Tuchola, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Typ uczelni: rolnicze
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekoturystyka zdrowotna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroinformatyka
Inżynieria środowiska
Leśnictwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Leśnictwo
Strona www uczelni: www.wszs.tuchola.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności