Wałbrzych, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria zarządzania

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i gospodarka samorządowa
Administracja publiczna z elementami prawa
Asystent kulturowy dla dzieci cudzoziemskich
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Bezpieczeństwo żywności z epidemiologią i higieną w zdrowiu publicznym
Biznes w internecie (e-commerce z elementami e- marketingu)
Budowanie kompetencji menedżerskich
Cloud computing (wykorzystanie środowiska rozproszonego)
Coaching
Cyberbezpieczeństwo – aspekty prawne i praktyczne
Diagnoza rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego
Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
E-commerce
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika )
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Gerontopedagogika
Higiena środowiska i zdrowie środowiskowe
Horeca menedżer
Hr biznes partner
Inspektor ochrony danych (iod)
Kadry i płace
Kontroler żywności ekologicznej – nowe kwalifikacje
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna
Lider innowacji
Logistyka bezpieczeństwa i stanów kryzysowych
Marketing internetowy
Mediacja szkolna i sądowa
Mediacje i negocjacje
Mediacje rodzinne
Mediacje szkolne
Menedżer kultury
Menedżer produktu
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny w zdrowiu publicznym
Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji
Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji dorosłych
Nowoczesny menedżer administracji publicznej
Ochrona danych niejawnych i biznesowych
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Orientacja i poradnictwo zawodowe
Otyłość i nadwaga – edukacja dla zdrowia i urody
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny
Pedagogika żłobkowa – pedagogika małego dziecka
Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne
Praca socjalna na rzecz imigrantów/uchodźców
Prawo pracy
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Profilaktyka przemocy
Programowanie w języku python – umiejętności rozwiązywania problemów z użyciem sztucznej inteligencji
Promocja oraz profilaktyka zdrowotna z epidemiologią i higieną w zdrowiu publicznym
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Przywództwo kobiet
Psychopedagogika i pomoc rodzinie
Social media i e-commerce menedżer
Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży
Specjalista readaptacji
Szkolny doradca zawodowy
Sztuczna inteligencja artificial intelligence
Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych
Sztuczna inteligencja w analityce danych
Sztuczna inteligencja w hr
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Terapia rodzin i interwencje systemowe
Transformacja cyfrowa biznesu
Uwarunkowania i organizacja agrobiznesu
Współczesny trener edukator
Wycena nieruchomości
Zaburzenia ze spektrum autyzmu-edukacja i terapia z zakresu pedagogiki specjalnej
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)
Zarządzanie dokumentacją – archiwistyka
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie ochroną danych osobowych
Zarządzanie ochroną środowiska naturalnego
Zarządzanie projektami (project management)
Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery (career advisory)
Zarządzanie satysfakcją klienta
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i ratownictwem
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie wizerunkiem organizacji w nowych mediach
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zdrowie publiczne i środowiskowe dla pracowników inspekcji sanitarnej
Strona www uczelni:
wwszip.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności