Wałbrzych, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria zarządzania
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i gospodarka samorządowaStudia online
Administracja publiczna z elementami prawaStudia online
Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnejStudia online
Asystent kulturowy dla dzieci cudzoziemskichStudia online
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesieStudia online
Bezpieczeństwo żywności z epidemiologią i higienąStudia online
Bibliotekoznawstwo w teorii i praktyceStudia online
Biologia – nauczanie biologii w szkole podstawowejStudia online
Biologia – nauczanie biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Chemia – nauczanie chemii w szkole podstawowejStudia online
Chemia – nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Chłodnictwo i klimatyzacja – nauczanie przedmiotów zawodowych z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji w szkoleStudia online
Cloud computing (wykorzystanie środowiska rozproszonego)Studia online
COACHINGStudia online
Diagnostyka poj. Samochodowych – nauczanie przedmiotów z zakresu diagnostyki pojazdów samochodowych – budowa i eksploatacja w szkołach ponadpodstawowych iiStudia online
Diagnoza rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonegoStudia online
Dietetyka – nauczanie dietetyki w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnejStudia online
Doradztwo zawodowe i coaching karieryStudia online
Edukacja dla bezpieczeństwaStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)Studia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika )Studia online
Edukacja przedsiębiorczościStudia online
Ekonomia – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych|Studia online
Elektr.-Budowlane – nauczanie przedmiotów elektryczno – budowlanych w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Elektr.-Elektroniczne – nauczanie przedmiotów elektryczno – elektronicznych w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Energia odnawialna – nauczanie o urządzeniach i systemach energii odnawialnej w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Etyka i filozofia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Fizyka – nauczanie fizyki w szkole podstawowejStudia online
Florystyka – nauczanie przedmiotów z zakresu florystyki w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Fryzjerstwo – nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Gazownictwo – nauczanie przedmiotów w zakresie techniki gazownictwa w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Geografia – nauczanie geografii w szkole podstawowejStudia online
Geografia – nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
GerontopedagogikaStudia online
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z elementami fizjoterapii
Grafika i poligrafia – nauczanie przedmiotów z zakresu techniki grafiki poligrafii cyfrowej w szkoleStudia online
Higiena środowiska i zdrowie środowiskoweStudia online
Historia – nauczanie historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Hotelarstwo i gastronomia – nauczanie przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Hr business partnerStudia online
Informatyka – nauczyciel informatykiStudia online
Inspektor ochrony danych (iod)Studia online
Integracja sensoryczna dla nauczycieliStudia online
Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysieStudia online
Inżynieria sanitarna -nauczanie przedmiotów z zakresu techniki inżynierii sanitarnej w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Izyka – nauczanie fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Język angielski – nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnejStudia online
Język polski – nauczanie języka polskiego jako obcego w szkoleStudia online
Język polski – nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Kadry i płaceStudia online
Kosmetologia – nauczanie kosmetologii w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnychStudia online
Kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinnaStudia online
Logistyka bezpieczeństwa i stanów kryzysowychStudia online
Logistyka i spedycja – nauczanieStudia online
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowymStudia online
Logopedia stosowana szkolna i przedszkolna; logorytmika i komunikacja językowaStudia online
Logopedia z emisją głosu
Logopedia z komunikacją alternatywną
Marketing internetowyStudia online
Matematyka – nauczanie matematyki w szkole podstawowejStudia online
Matematyka – nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Mechanika i elektronika – nauczanie przedmiotów mechaniczno – elektronicznych (mechatroniki) w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Mediacje i negocjacjeStudia online
Mediacje rodzinneStudia online
Menadżer szkolnictwa branżowegoStudia online
Menadżer w transporcie kolejowymStudia online
Menedżer produktuStudia online
Menedżer w przemyśle 4.0Studia online
Moda – nauczanie przedmiotów z zakresu technik przemysłu mody w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Muzyka – nauczanie muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny w zdrowiu publicznymStudia online
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadpodstawowych (dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego)Studia online
Neurologopedia
Obsługa turystyczna – nauczanie przedmiotów w zakresie techniki obsługi turystycznej w szkoleStudia online
Ochrona danych niejawnych i biznesowychStudia online
Organizacja i zarządzanie opieką geriatrycznąStudia online
Organizacja i zarządzanie w oświacieStudia online
Orientacja i poradnictwo zawodoweStudia online
Otyłość i nadwaga – edukacja dla zdrowia i urodyStudia online
Pedagogika leczniczo-rewalidacyjna dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnychStudia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawczaStudia online
Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemocy i uzależnieńStudia online
Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywnościStudia online
Plastyka – nauczanie plastyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Pojazdy samochodowe – nauczanie przedmiotów z zakresu techniki pojazdów samochodowych w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w środowiskuStudia online
Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)Studia online
Praca socjalna na rzecz imigrantów/uchodźcówStudia online
Prace biurowe – nauczanie przedmiotów w zakresie techniki prac biurowych w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Prawo – nauczanie podstaw prawa w szkoleStudia online
Prawo pracyStudia online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznychStudia online
Procesy graficzne – nauczanie przedmiotów z zakresu techniki cyfrowych procesów graficznych w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Profilaktyka przemocyStudia online
Programowanie dla nauczycieliStudia online
Promocja oraz profilaktyka zdrowotna z epidemiologią i higieną w zdrowiu publicznymStudia online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawoduStudia online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Przyroda – nauczanie przyrody w szkole podstawowejStudia online
Psychopedagogika i pomoc rodzinie
Reklama i public relations dla nauczycieliStudia online
ResocjalizacjaStudia online
Rolnictwo – nauczanie przedmiotów w zakresie techniki mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Rolno-leśne – nauczanie przedmiotów technicznych rolno-leśnych w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeutaStudia online
Spektrum autyzmu, zespół aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapiaStudia online
Szkolny doradca zawodowyStudia online
Szkolny koordynator ds. CudzoziemcówStudia online
Szkolny koordynator edukacji zdrowotnejStudia online
Taniec w edukacji
Technika – nauczanie techniki – zajęć technicznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowychStudia online
Technika handlowa – nauczanie przedmiotów w zakresie techniki handlowej w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Technologia żywności – nauczanie przedmiotów w zakresie techniki technologii żywności w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Teleinformatyka – nauczanie przedmiotów w zakresie techniki teleinformatyki w szkołach ponadpodstawowychStudia online
Terapia pedagogiczna z arteterapiąStudia online
Transformacja cyfrowa biznesuStudia online
Trener warsztatu umiejętności psychospołecznychStudia online
Tutoring i coaching w edukacjiStudia online
Tyflopedagogika – rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzącychStudia online
Uwarunkowania i organizacja agrobiznesuStudia online
Wiedza o społeczeństwieStudia online
Współczesny trener edukatorStudia online
Wycena nieruchomościStudia online
Wychowanie do życia w rodzinieStudia online
Wychowanie fizyczne – nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Zamówienia publiczneStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudia online
Zarządzanie jakością w instytucjach publicznychStudia online
Zarządzanie nieruchomościamiStudia online
Zarządzanie ochroną danych osobowychStudia online
Zarządzanie ochroną środowiska naturalnegoStudia online
Zarządzanie projektami (project management)Studia online
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i ratownictwemStudia online
Zarządzanie w służbie zdrowiaStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownychStudia online
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowymStudia online
Strona www uczelni:
wwszip.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności