Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Wałbrzych, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria zarządzania
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i gospodarka samorządowa
Administracja publiczna z elementami prawa
Asystent ucznia niepełnosprawnego
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Cloud computing (wykorzystanie środowiska rozproszonego)
COACHING
Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa
Diagnoza i terapia jąkania (balbutologopedia)
Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Edukacja biblioteczna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami andragogiki
Edukacja przedsiębiorczości
Etyka i filozofia w szkole
Gerontopedagogika
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna z elementami fizjoterapii
Higiena środowiska i zdrowie środowiskowe
Inspektor ochrony danych (iod)
Kadry i płace
Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna
Logistyka bezpieczeństwa i stanów kryzysowych
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia stosowana szkolna i przedszkolna; logorytmika i komunikacja językowa dla nauczycieli
Logopedia z emisją głosu
Logopedia z komunikacją alternatywną
Marketing internetowy
Mediacje i negocjacje
Mediacje rodzinne
Menadżer w transporcie kolejowym
Menedżer produktu
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym
Nauczanie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Nauczanie biologii
Nauczanie biologii w szkole
Nauczanie chemii w szkole
Nauczanie dietetyki w szkole
Nauczanie filozofii w szkole
Nauczanie fizyki z elementami informatyki w szkole
Nauczanie geografii w szkole
Nauczanie historii w szkole
Nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Nauczanie kosmetologii w szkole
Nauczanie matematyki - z elementami informatyki w szkole
Nauczanie matematyki w szkole średniej - studia uzupełniające
Nauczanie muzyki w szkole
Nauczanie o urządzeniach i systemach energii odnawialnej w szkole
Nauczanie plastyki w szkole
Nauczanie przedmiotów elektryczno - elektronicznych w szkole
Nauczanie przedmiotów elektryczno-budowlanych w szkole
Nauczanie przedmiotów hotelarsko - gastronomicznych w szkole
Nauczanie przedmiotów mechaniczno - elektronicznych (mechatroniki) w szkole
Nauczanie przedmiotów technicznych rolno-leśnych w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki cyfrowych procesów graficznych w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki gazownictwa w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki handlowej w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki mechanizacji rolnictwa w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki obsługi turystycznej w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki pojazdów samochodowych w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki poligraficznej w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki prac biurowych w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki technologii maszyn i komputerowego wspomagania produkcji w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki technologii żywności w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki urządzeń sanitarnych w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki żywienia zdrowego i specjalnego w szkole
Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich w szkole
Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji w szkole
Nauczanie przyrody w szkole
Nauczanie religii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w szkole
Nauczanie techniki - zajęć technicznych w szkole
Nauczanie wychowania fizycznego w szkole
Nauczanie zajęć artystycznych w szkole z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Nauczyciel informatyki
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu (dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego)
Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
Neurologopedia
Ochrona danych niejawnych i biznesowych
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie opieką geriatryczną
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Orientacja i poradnictwo zawodowe
Otyłość i nadwaga-edukacja dla zdrowia i urody
Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalna
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna w środowisku
Profilaktyka i terapia uzależnień
Profilaktyka przemocy
Psychopedagogika i pomoc rodzinie
Reklama i public relations dla nauczycieli
Resocjalizacja
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin - trener terapeuta
Spektrum autyzmu oraz całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
Surdopedagogika - rewalidacja dzieci niesłyszących i niedosłyszących
Szkolny doradca zawodowy
Szkolny koordynator edukacji zdrowotnej
Taniec w edukacji
Terapia pedagogiczna z arteterapą
Twórcza rewalidacja osób dorosłych
Tyflopedagogika - rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących
Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka (wczesna interwencja)
Wiedza o społeczeństwie
Wycena nieruchomości
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie ochroną danych osobowych
Zarządzanie projektami (project management)
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i ratownictwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
Wydział Zarządzania i Administracji
Strona www uczelni: www.wwszip.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia we Wrocławiu
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg

Studia w sąsiednim województwie
wseit_boks.gif

Nauka języka

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności