Wejherowo, Polska

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Dworcowa 7
84-200 Wejherowo
tel. (58) 672-25-50

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pielęgniarstwo
Socjologia
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Socjologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna - prawo i zarządzanie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Dietetyka i zdrowe żywienie
Doradztwo zawodowe i coaching
Edukacja dla bezpieczeństwa
Gerontopedagogika
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Integracja sensoryczna
Kadry i płace w praktyce
Kosmetologia
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
Negocjacje i mediacje
Ochrona danych osobowych w praktyce
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Plastyka i technika w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Podatki i doradztwo podatkowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z zarządzaniem nieruchomościami
Prawo i zarządzanie w ochronie środowiska
Programowanie dla nauczycieli
Rachunkowość i controlling finansów
Terapia zajęciowa
Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie oświatą - manager oświaty
Zarządzanie projektami
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni:
kpsw.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności