Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Ufa, Rosja

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1
Тел. (347) 242-03-70,243-18-51

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku rosyjskim
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
Ochrona środowiska przyrodniczegoStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Автоматизация и управлениеStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
ГеологияStudia w języku rosyjskim
Геология и разведка полезных ископаемыхStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Нефтегазовое делоStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Химическая технология и биотехнологияStudia w języku rosyjskim
Электротехника, электромеханика и электротехнологииStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)Studia w języku rosyjskim
Автомобильные дороги и аэродромыStudia w języku rosyjskim
Безопасность технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
Бурение нефтяных и газовых скважинStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Водоснабжение и водоотведениеStudia w języku rosyjskim
Геология нефти и газаStudia w języku rosyjskim
Геофизические методы исследования скважинStudia w języku rosyjskim
Защита в чрезвычайных ситуацияхStudia w języku rosyjskim
Машины и аппараты химических производствStudia w języku rosyjskim
Машины и оборудование нефтяных и газовых промысловStudia w języku rosyjskim
Налоги и налогообложениеStudia w języku rosyjskim
Оборудование и технология сварочного производстваStudia w języku rosyjskim
Оборудование нефтегазопереработкиStudia w języku rosyjskim
Основные процессы химических производств и химическая кибернетикаStudia w języku rosyjskim
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсовStudia w języku rosyjskim
Пожарная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Прикладная геологияStudia w języku rosyjskim
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных системStudia w języku rosyjskim
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищStudia w języku rosyjskim
Производство строительных материалов, изделий и конструкцийStudia w języku rosyjskim
Промышленная теплоэнергетикаStudia w języku rosyjskim
Промышленное и гражданское строительствоStudia w języku rosyjskim
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожденийStudia w języku rosyjskim
Связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Технологии геологической разведкиStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim
Химическая технология органических веществStudia w języku rosyjskim
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материаловStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексовStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Нефтегазовое делоStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki biologiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki historyczne i archeologia Studia w języku rosyjskim
Nauki o ziemi Studia w języku rosyjskim
Nauki socjologiczne Studia w języku rosyjskim
Politologia Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Философские науки Studia w języku rosyjskim
Химические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.ugntu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności