Włocławek, Polska

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Dietetyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo
Energetyka
Logistyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowa
Animacja społeczno-kulturowo-sportowa
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna
Dietetyka i planowanie żywienia
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Higiena i epidemiologia
Integracja sensoryczna
Kadry i płace
Logistyka
Logistyka służb mundurowych
Logopedia
Nauczanie wychowania fizycznego
Opieka paliatywna i geriatryczna
Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Resocjalizacja i socjoterapia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wycena nieruchomości
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie ochroną zdrowia w kryzysie
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Inne ośrodki
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku - filia w GrudziądzuGrudziądz
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku - Filia w Nowym TarguNowy Targ
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku - Filia w Siemianowicach ŚląskichSiemianowice Śląskie
Strona www uczelni:
ksw.wloclawek.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności