Wrocław, Polska

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja i finanse samorządowe
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
Administracja w ochronie zdrowia
E-administracja
Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo państwa
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Menedżer BHP
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służby mundurowe i bezpieczeństwo lokalne
Dietetyka i promocja zdrowia
Dietetyka w sporcie i rekreacji
Dietetyka wieku dojrzałego
Dietetyka wieku dziecięcego
Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Content writing and copywriting
Dziennikarstwo mody i stylu
Dziennikarstwo sportowe i motoryzacyjne
Komunikacja wizerunkowa i reklama
Social media i e-PR
Finanse i rachunkowość
Bankowość i innowacje finansowe
Doradca finansowy
Rachunkowość i audyt wewnętrzny
Zrównoważone zarządzanie finansami
Human resources i coaching
Coach i doradca
HR Business Partner
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie zespołem rozproszonym
Kosmetologia
Ekokosmetyka
Modelowanie sylwetki z elementami suplementacji
Odnowa biologiczna i wellnes
Wizaż i stylizacja z elementami charakteryzacji
Media design i marketing wizerunkowy
Branding i zarządzanie marką
Marketing i social media
Marketing internetowy i media mobilne
Media audiowizualne i wideomarketing
Zarządzanie kampaniami medialnymi
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
Animation & Visual EffectsStudia w języku angielskim
Animacja i efekty specjalne dla filmu i gier
Game designn
Pedagogika
Teaching English in a Non-formal EnvironmentStudia w języku angielskim
Edukacja małego dziecka
Pedagogika medialna z doradztwem w zakresie edukacji zdalnej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii
Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
Psychologia w biznesie
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia sztucznej inteligencji i nowych technologii
Psychologia w zarządzaniu projektami
Zarządzanie doświadczeniami klientów
Zarządzanie
Marketing i social media
Marketing i sprzedaż
Zarządzanie instytucjami edukacyjnymi
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Informatyka
E-commerce developer
Inżynier aplikacji i systemów chmurowych
Inżynier aplikacji i systemów mobilnych
Inżynier systemów i sieci komputerowych
Programowanie gier komputerowych
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudia w języku czeskim
LogopediaStudia w języku czeskim
Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)Studia w języku czeskim
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia sądowa
Psychologia zarządzania i biznesu

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja samorządowa
Zarządzanie kryzysowe w administracji
Zarządzanie projektami
Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Kierowanie działaniami ratowniczymi
Obrona terytorialna i ochrona ludności
Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Public relationsStudia w języku angielskim
Bid Data, Digital Marketing and TrendwatchingStudia w języku angielskim
Komunikacja marketingowa
PR i rzecznik prasowy
Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
Human resources i coaching
Coach biznesu
Employer branding
HR Manager
Learning & Development Manager
Media kreatywne: projektowanie gier i animacji
Animacja i efekty specjalne dla filmu i gier
Game design
Pedagogika
Culture and EducationStudia w języku angielskim
Manager działań artystycznych i arteterapia
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji
Terapia pedagogiczna
Wczesna interwencja kryzysowa z elementami interwencji kryzysowej
Praca socjalna
Organizator pomocy społecznej
Praca socjalna z elementami interwencji kryzysowej
Psychologia
Child, Adolescent and Family PsychologyStudia w języku angielskim
Social PsychologyStudia w języku angielskim
Psychologia kliniczna
Psychologia zmiany
Resocjalizacja
Prewencja kryminalna i resocjalizacja penitencjarna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nieletnich
Zarządzanie
Personal Branding
Zarządzanie informacją
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
Akademia menedżera
Akademia przywództwa kobiet
Akademia Trenera Online
Akademia zarządzania sprzedażą zdalną
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych
Arteterapia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo
Brand manager
Coaching w biznesie
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy
Customer Experience Management
Data science - analiza danych
Dialog motywujący
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
Dietetyka i suplementacja
Digital marketing i psychologia reklamy
Dogoterapia
Doradca finansowy
Dydaktyka języków obcych
E-commerce
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu
Edukacja włączająca
Edukacja zdalna w erze cyfrowej
Employer Branding
Etyka dla nauczycieli
Etyka i filozofia dla nauczycieli
Full stack Developer
Headhunter
HR Business Partner
HR Manager
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
Integracja sensoryczna
Integracja sensoryczna i psychomotoryka
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Konsultant rozwoju organizacji
Kosmetologia
Kryminalistyka
Logistyka w zarządzaniu
Logopedia dla nauczycieli
Manager BHP
Marketing kultury
Mediacje sądowe i pozasądowe
Mediacje w oświacie
Menedżer CSR
Menedżer ds. eksportu
Nauczanie języka polskiego jako obcego
NEURObiznes
Neurodydaktyka
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych
Personal branding
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS
Prawo nowych technologii w biznesie
Projektant UX - Eser Experience Design
Projektowanie sieci informatycznych
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia relacji z uczeniem. Edukacyjna analiza transakcyjna
Psychologia transportu
Psychologia zarządzania
Psychosomatyka
Psychotraumatologia
Resocjalizacja
Seksuologia
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć)
Tester oprogramowania
Wczesne wspomagania rozwoju - dla pedagogów specjalnych
Wczesne wspomaganie rozwoju
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Zamówienia publiczne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Teatr AULA
Koło inicjatyw pedagogicznych Entuzjazm
Koło naukowe Evo-Devo
Koło naukowe informatyków “Hello IT”
Koło naukowe studentów bezpieczeństwa i administracji „Paradygmat”
Koło naukowe studentów HR&COACHING
Koło naukowe studentów informatyki „wITty”
Koło naukowe studentów mediów kreatywnych "PLUM9"
Koło naukowe studentów psychologii FLOW
Koło Naukowe Studentów Psychologii ROZOS
Koło naukowe warsztaty interpretacji "Sztukateria"
Samorząd Doktorantów
Studio 47 - Studenckie Koło Fotografii i Multimediów

Nasza Uczelnia ma już 25 lat! Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. Każdego roku kształcimy ponad 6000 studentów i słuchaczy.

Od początku istnienia uczelni, nasi wykładowcy realizują wizjonerski plan tworzenia szkoły wolnej i demokratycznej. W procesie tym żywo uczestniczą studenci. Aktywnie wpływają na kształt akademickiej wspólnoty, a podczas nauki spełniają własne marzenia i pasje oraz rozwijają talenty.


Strona www uczelni:
www.dsw.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności