Wrocław, Polska

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja i finansowanie samorządowe
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
E-administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo państwa
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Menedżer BHP
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służby polityczne i bezpieczeństwo lokalne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo mody i stylu
Dziennikarstwo motoryzacyjne
Influencer w mediach
Komunikacja wizerunkowa w reklama
Social media i e-PR
Human resources i coaching
Coach i doradca
HR Business Partner
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie talentami w organizacji
Media design i marketing wizerunkowy
Bid data i prognozowanie trendów
Marketing internetowy i media mobilne
Media audiowizualne i wideomarketing
Media kreatywne: game design, animacje, efekty specjalne
3D Animation & Visual EffectsStudia w języku angielskim
Animacje 3D i efekty specjalne dla filmu i gier
Game design1
Pedagogika
Cultural animation and museum studiesStudia w języku angielskim
Doradca dydaktyki zdalnej
Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeń
Edukacja małego dziecka
Pedagog szkolny i doradca zawodowy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii
Sztuka w edukacji
Praca socjalna
Asystent rodziny i doradca socjalny
Organizacja i animacja działalności wolontariackiej
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Geodezja gospodarcza
Geoinformatyka
Informatyka
Programming and Software Development AnalysisStudia w języku angielskim
E-commerce-developer
Inteligentne systemy informatyczne w obszarze zdrowia
Inżynier aplikacji i systemów mobilnych
Programowanie gier komputerowych
Projektowanie systemów informatycznych i analiz danych

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Logopedia
Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
Pedagogika resocjalizacyjna
Surdopedagogika
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia sądowa
Psychologia zarządzania i biznesu

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja samorządowa
Administracja usług społecznych
Analityka społeczno-gospodarcza
Ochrona danych osobowych i informacji niejawych
Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo przedsiębiorstw i instytucji
Obrona terytorialna i ochrona ludności
Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Bid Data, Digital Marketing and TrendwatchingStudia w języku angielskim
Dziennikarz i menedżer w sporcie
Kultura i media
Media i marketing w branży motoryzacyjnej
PR i rzecznik prasowy
Promocja rynku Health & Fashion
Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
Human resources i coaching
Administrator procesów HR
HR Manager
Learning & Development Manager
Media kreatywne
Animacja 3D i efekty specjalne do filmu i gier
Game Design
Pedagogika
Culture and educationStudia w języku angielskim
Manager działań artystycznych i arteterapia
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji
Studia nad edukacją
Terapia pedagogiczna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogiki
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogiki
Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmu
Surdopedagogika z elementami logopedii
Terapia zajęciowa z psychomotoryką
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychosomatyką
Praca socjalna
Mediacje i negocjacje
Organizator pomocy społecznej
Praca socjalna z rodziną
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia społeczno-wychowawcza
Psychologia zarządzania w organizacji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Akademia menedżeraStudia online
Akademia treneraStudia online
Akademia trenera horse assisted education
Akademia zarządzania sprzedażą zdalnąStudia online
Arteterapia
Audytor zewnętrznyStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching w biznesieStudia online
Data science - analiza danych
Dialog motywujący
Digital marketing i psychologia reklamyStudia online
Dogoterapia
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja zdalna w erze cyfrowej
Employer Branding
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
Integracja sensoryczna z psychomotoryką
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Logopedia dla nauczycieli
Marketing kulturyStudia online
Ochrona danych osobowych
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja pracy zdalnej w przedsiębiorstwie
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
PsychodietetykaStudia online
Psychologia reklamy i komunikacjiStudia online
Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
Psychologia transportu
Psychologia zarządzania
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Seksuologia
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych)
Surdopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
Wycena nieruchomości
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Egzamin PTE General Level 3 (B2) / Pearson PTE General Level 3 (B2) exam

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Dialogi Krytyczne. Koło spotkań Filozoficznych
Koło aktywności Kulturalnej studentów DSW
Koło artystyczne instytutu Pedagogiki
Koło Dziennikarstwa muzycznego
Koło Dziennikarstwa sportowego
Koło Inicjatyw Twórczych
Koło Naukowe „Resocjalizacja”
Koło naukowe „warsztaty interpretacji sZtuKateria”
Koło Naukowe Pedagogiki „Kreacja”
Koło naukowe stosunków międzynarodowych „Paradygmat”
Koło Naukowe Studentów Psychologii ROZOS
Koło Public Relations
Koło realizacji Filmowej i telewizyjnej
LinK – Laboratorium inicjatyw naukowo-Kulturowych
Studenckie Koło Geoinformatyków

Inne ośrodki
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności