Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Evropská bezpečnost v krizových situacíchStudia w języku czeskim
Pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudia w języku czeskim
3D animation & Visual EffectsStudia w języku angielskim
Cultural animation and museum studiesStudia w języku angielskim
Security StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracja - Administracja publiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo narodowe - Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo mody i stylu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo motoryzacyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Fotografia i nowe technologie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Social Media i ePR
Media design i marketing wizerunkowy
Media design i marketing wizerunkowy - Big data i prognozowanie trendów
Media design i marketing wizerunkowy - Marketing internetowy i media mobilne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne - Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne - Game design
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
Pedagogika - Pedagogika rodzinna
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika specjalna - Terapia zajęciowa z psychomotoryką
Praca socjalna
Praca socjalna - Doradca i asystent socjalny – rozszerzenie dotychczasowej specjalności Doradca socjalny
Psychologia
Psychologia - Psychologia sądowa
Psychologia - Psychologia w biznesie
Psychologia - Psychologia w zdrowiu i chorobie
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Bezpieczeństwo międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Turystyka międzynarodowa
Sztuki nowoczesne - Design now!
Sztuki nowoczesne - Design now! - Film, media, nowe technologie
Sztuki nowoczesne - Design now! - Performatyka
Sztuki nowoczesne - Design now! - Projektowanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i Kartografia
Geodezja i kartografia - Geodezja gospodarcza
Geodezja i kartografia - Geoinformatyka
Informatyka
Informatyka - Programowanie gier komputerowych
Informatyka - Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
Informatyka - Zarządzanie projektami informatycznymi
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska - Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami
Ochrona środowiska - Zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Řízení bezpečnosti v Evropské UniiStudia w języku czeskim
Big data, digital marketing and trendwatchingStudia w języku angielskim
Cultural animation and museum studiesStudia w języku angielskim
Culture and educationStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Kierowanie działaniami ratowniczymi
Bezpieczeństwo Narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego
Bezpieczeństwo Narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Animacja 3D i efekty specjalne w mediach
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo i biznes muzyczny
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarz i menedżer w sporcie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Fotografia w multimediach
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Kultura i media
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Media i marketing w branży motoryzacyjnej
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Promocja rynku health & fashion
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
Pedagogika - Manager działań artystycznych i arteterapia
Pedagogika - Pedagogika społeczna
Pedagogika - Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Pedagogika - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Pedagogika - Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Pedagogika - Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Pedagogika - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika specjalna - Terapia zajęciowa z psychomotoryką
Praca socjalna
Praca socjalna - Organizator pomocy społecznej
Praca socjalna - Praca socjalna z rodziną
Praca socjalna - Praca socjalna z seniorami
Psychologia
Psychologia - Psychologia kliniczna
Psychologia - Psychologia społeczno-wychowawcza
Psychologia - Psychologia zarządzania w organizacji
Psychologia - Psychologia zdrowia

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki Pedagogiczne Studia w języku czeskim
Nauki Pedagogiczne Studia w języku angielskim
Nauki Pedagogiczne

dr hab.więcej »
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna w polsce i w unii europejskiej
Animacja 3d w mediach
Coaching
Doradztwo zawodowe (zmiana nazwy)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
Efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości
Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO]
Instalacje i urządzenia energetyki odnawialnej
Integracja sensoryczna i psychomotoryka
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Języki i kultura Głuchych
Logopedia
Menedżer odnawialnych źródeł energii
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika Lecznicza (Terapeutyczna)
Przygotowanie pedagogiczne
Psychoterapia neuro-lingwistyczna *4–letnia szkoła psychoterapeutyczna
Socjoterapia
Systemy informacji geograficznej (GiS)
Sztuki nowoczesne – interdyscyplinarne studia podyplomowe
Zarządzanie Kryzysowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych

Kursy, szkoleniawięcej »
Intensywny kurs języka angielskiego / English Language Practicum

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Dolnośląski Uniwersytet III Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA"
Koło Naukowe „ParadygmaT”
Koło Naukowe „Resocjalizacja”
Koło Naukowe Pedagogiki „Kreacja”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Technicznych

Inne ośrodki
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko

Mapa

« powrót - Uczelnie