Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Evropská bezpečnost v krizových situacíchStudia w języku czeskim
Pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudia w języku czeskim
3D animation & Visual EffectsStudia w języku angielskim
Cultural animation and museum studiesStudia w języku angielskim
Security StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo mody i stylu
Dziennikarstwo motoryzacyjne
Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo sportowe
Fotografia i nowe technologie
Social Media i ePR
Media design i marketing wizerunkowy
Big data i prognozowanie trendów
Marketing internetowy i media mobilne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
Game design
Pedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
Pedagogika rodzinna
Pedagogika Specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika resocjalizacyjna
Terapia zajęciowa z psychomotoryką
Praca socjalna
Doradca i asystent socjalny – rozszerzenie dotychczasowej specjalności Doradca socjalny
Psychologia
Psychologia sądowa
Psychologia w biznesie
Psychologia w zdrowiu i chorobie
Stosunki Międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Turystyka międzynarodowa
Sztuki nowoczesne - Design now!
Design now! - Film, media, nowe technologie
Design now! - Performatyka
Design now! - Projektowanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Geodezja gospodarcza
Geoinformatyka
Informatyka
Programowanie gier komputerowych
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
Zarządzanie projektami informatycznymi
Ochrona środowiska
Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami
Zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Řízení bezpečnosti v Evropské UniiStudia w języku czeskim
Big data, digital marketing and trendwatchingStudia w języku angielskim
Cultural animation and museum studiesStudia w języku angielskim
Culture and educationStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Kierowanie działaniami ratowniczymi
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Animacja 3D i efekty specjalne w mediach
Dziennikarstwo i biznes muzyczny
Dziennikarz i menedżer w sporcie
Fotografia w multimediach
Kultura i media
Media i marketing w branży motoryzacyjnej
Promocja rynku health & fashion
Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
Pedagogika
Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
Manager działań artystycznych i arteterapia
Pedagogika społeczna
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
Pedagogika Specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika resocjalizacyjna
Terapia zajęciowa z psychomotoryką
Praca socjalna
Organizator pomocy społecznej
Praca socjalna z rodziną
Praca socjalna z seniorami
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia społeczno-wychowawcza
Psychologia zarządzania w organizacji
Psychologia zdrowia

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki Pedagogiczne Studia w języku czeskim
Nauki Pedagogiczne Studia w języku angielskim
Nauki Pedagogiczne

dr hab.więcej »
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna w polsce i w unii europejskiej
Animacja 3d w mediach
Coaching
Doradztwo zawodowe (zmiana nazwy)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
Efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości
Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO]
Instalacje i urządzenia energetyki odnawialnej
Integracja sensoryczna i psychomotoryka
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Języki i kultura Głuchych
Logopedia
Menedżer odnawialnych źródeł energii
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika Lecznicza (Terapeutyczna)
Przygotowanie pedagogiczne
Psychoterapia neuro-lingwistyczna *4–letnia szkoła psychoterapeutyczna
Socjoterapia
Systemy informacji geograficznej (GiS)
Sztuki nowoczesne – interdyscyplinarne studia podyplomowe
Zarządzanie Kryzysowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych

Kursy, szkoleniawięcej »
Intensywny kurs języka angielskiego / English Language Practicum

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Dolnośląski Uniwersytet III Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA"
Koło Naukowe „ParadygmaT”
Koło Naukowe „Resocjalizacja”
Koło Naukowe Pedagogiki „Kreacja”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Technicznych

Inne ośrodki
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności