państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Voronezh, Rosja

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

394036, г. Воронеж, пр. Революции, 19
Тел. (473) 55-67-42

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
Ochrona środowiska przyrodniczegoStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизация и управлениеStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
Гостиничное делоStudia w języku rosyjskim
Информационные системыStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Метрология, стандартизация и сертификацияStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Прикладная механикаStudia w języku rosyjskim
Продукты питания животного происхожденияStudia w języku rosyjskim
Продукты питания из растительного сырьяStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
Стандартизация и метрологияStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Технология продуктов питанияStudia w języku rosyjskim
Технология продукции и организация общественного питанияStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Химическая технология и биотехнологияStudia w języku rosyjskim
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)Studia w języku rosyjskim
Биоинженерия и биоинформатикаStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Инженерная защита окружающей средыStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасность автоматизированных системStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных системStudia w języku rosyjskim
Машины и аппараты пищевых производствStudia w języku rosyjskim
Машины и аппараты химических производствStudia w języku rosyjskim
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсовStudia w języku rosyjskim
Пищевая биотехнологияStudia w języku rosyjskim
Пищевая инженерия малых предприятийStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Проектирование технических и технологических комплексовStudia w języku rosyjskim
Проектирование технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim
Социально-культурный сервис и туризмStudia w języku rosyjskim
Стандартизация и сертификацияStudia w języku rosyjskim
Технология бродильных производств и виноделиеStudia w języku rosyjskim
Технология молока и молочных продуктовStudia w języku rosyjskim
Технология мяса и мясных продуктовStudia w języku rosyjskim
Технология переработки пластических масс и эластомеровStudia w języku rosyjskim
Технология продуктов общественного питанияStudia w języku rosyjskim
Технология рыбы и рыбных продуктовStudia w języku rosyjskim
Технология сахаристых продуктовStudia w języku rosyjskim
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделийStudia w języku rosyjskim
Технология хранения и переработки зернаStudia w języku rosyjskim
Управление и информатика в технических системахStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim
Фундаментальная и прикладная химияStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim
Экономическая безопасностьStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Продукты питания животного происхожденияStudia w języku rosyjskim
Продукты питания из растительного сырьяStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
Стандартизация и метрологияStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Технология продуктов питанияStudia w języku rosyjskim
Технология продукции и организация общественного питанияStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Химическая технология и биотехнологияStudia w języku rosyjskim
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki biologiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Химические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.vsuet.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności