Wrocław, Polska

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Typ uczelni: artystyczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

pl.Św. Macieja 21
50-244 Wrocław
Telefon. 71/791 77 22 wew.1

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ochrona dóbr kultury
Strona www uczelni:
swraiz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności