Wrocław, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Biologia i geografia
Coaching - akredytowany przez ACSTH
Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników
Cyberbezpieczeństwo
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja informatyczna
Edukacja techniczna
Historia i Wiedza o Społeczeństwie
Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kadry i płace
Logopedia
Muzyka
Negocjacje i mediacje
Pedagogika korekcyjna
Plastyka
Projektowanie graficzne
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne
Psychobiologia zdrowia
Resocjalizacja
Zarządzanie oświatą

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Zarządzania

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności