Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Pedagogika
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Pedagogika
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko

O uczelni

logo_300.jpg

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" już 16 lat kształci znakomitych ekonomistów, filologów, dziennikarzy, informatyków oraz specjalistów w dziedzinie turystyki.

Naszą siłą są zadowoleni studenci i znakomita kadra, wywodząca się z wielu renomowanych uczelni wyższych z kraju i zagranicy. Nikt inny nie potrafi tak dobrze połączyć komfortowych warunków studiowania i wysokiego poziomu z przystępną ceną i doskonałymi programami stypendialnymi, dzięki którym możliwe jest studiowanie całkowicie za darmo!

Naszym celem jest stworzenie każdemu Studentowi idealnych warunków do nauki i rozwoju.

WSZ "Edukacja" to Uczelnia równych szans. Wierzymy, że każdy zasługuje na doskonałe warunki studiowania niezależnie od sprawności fizycznej, pochodzenia czy zamożności.

Przystosowaliśmy nasze budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby wszyscy studenci mogli cieszyć się takim samym komfortem.

Wspieramy mniejszość polską na wschodzie. Dzięki temu na naszej Uczelni studiują młodzi ludzie z Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Posiadamy rozwinięty system stypendialny, umożliwiający studiowanie osobom które z rożnych przyczyn wymagają wsparcia finansowego.

Edukacja.jpg


Dlaczego warto studiować w Edukacji?

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" gwarantuje:

 • Bogaty program stypendialny - co roku 2 mln zł
 • Gwarancja stałego czesnego
 • Parking na 150 samochodów
 • Niezapomniane imprezy studenckie we wrocławskich klubach
 • Komfortowe warunki - sale i aule wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny
 • Wirtualny dziekanat - całodobowy dostęp do wszelkich informacji
 • Edukacyjny Ekspress - czyli dwa dyplomy w jednym roku: magistra i Absolwenta studiów podyplomowych
 • Udział w Samorządzie Studenckim reprezentującym interesy Studentów
 • Biuro Karier - pozyskuje oferty praktyk i staży dla Studentów "Edukacji"

Rekrutacja

Zapisy na studia odbywają się dwa razy w roku, na semestr letni w miesiącach styczeń i luty, na semestr zimowy od maja do końca września. Studentem WSZ "Edukacja" może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie):

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej
 • 3 fotografie kolorowe, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • wpisowe (dowód wpłaty).

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu)
 • Kserokopia odpisu dyplomu studiów I stopnia i kserokopia suplementu (oryginały dokumentów do wglądu) lub wyciąg z indeksu - dotyczy absolwentów do 31 XII 2004
 • kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej
 • 3 fotografie kolorowe, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • wpisowe (dowód wpłaty).


Biuro Rekrutacji:
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
Budynek A, pok. 112, I piętro
tel.: (71) 37 72 116 -117,
e-mail: rekrutacja@edukacja.wroc.pl

www.rekrutacja.wszedukacja.pl


Wyjazdy zagraniczne

Marzysz o studiach zagranicznych? Chcesz doskonalić znajomość języków obcych? Fascynuje Cię poznawanie nowych kultur? Dobrze trafiłeś. WSZ "Edukacja" oprócz studiów we Wrocławiu, Kłodzku, Kępnie i czeskich Pardubicach, oferuje swoim Studentom wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus.

Studiując lub odbywając staże zagranicą, możesz pogłębić znajomość języka obcego, poznać ciekawych ludzi z różnych zakątków świata, a przy okazji zdobyć cenne doświadczenia, które w przyszłości zaowocują zdobyciem ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Studenci "Edukacji" mogą wyjechać na wymianę zagraniczną do jednej z uczelni partnerskich oraz na praktyki do wybranego kraju (dotyczy UE, a także Obszaru Rozwoju Gospodarczego w skład, którego wchodzą Norwegia, Islandia i Lichtenstein).

Współpracujemy z Uczelniami z: Hiszpanii, Francji, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Węgier, Włoch, Grecji, Rumunii, Turcji i Belgii.

Studia zagraniczne mogą być wielką życiową przygodą. W dodatku niezwykle pożyteczną, bo wpis o ich ukończeniu świetnie wygląda w CV. Naszym Absolwentom pomagamy w znalezieniu staży zagranicznych w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy.


Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja"

Wydział Zarządzania we Wrocławiu

ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław

tel. (71) 37 72 100, 101, fax. (71) 37 72 107

e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl

www.wszedukacja.pl

Biuro Rekrutacji:

ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław

Budynek A, pok. 112, I piętro

tel.: (71) 37 72 116 -117,

e-mail: rekrutacja@edukacja.wroc.pl

www.rekrutacja.wszedukacja.pl


Mapa

Wybrany film z YouTube


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia we Wrocławiu

Studia w sąsiednim województwie
wseit_boks.gif

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności