Iasi, Rumunia

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kontakt:

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Telefon 0232 20 1000

I stopnia licencjackie
Studia
Administrarea afacerilorStudia w języku angielskim
InformaticaStudia w języku angielskim
MatematicăStudia w języku angielskim
BiochemiaStudia w języku francuskim
Administraţie PublicăStudia w języku rumuńskim
ArheologieStudia w języku rumuńskim
ArhivisticăStudia w języku rumuńskim
Artă sacrăStudia w języku rumuńskim
Asistenţă socialăStudia w języku rumuńskim
BiochimieStudia w języku rumuńskim
Biochimie tehnologicăStudia w języku rumuńskim
BiofizicăStudia w języku rumuńskim
BiologieStudia w języku rumuńskim
Chimia mediuluiStudia w języku rumuńskim
ChimieStudia w języku rumuńskim
Chimie informaticăStudia w języku rumuńskim
Comunicare şi relaţii publiceStudia w języku rumuńskim
Contabilitate şi informatică de gestiuneStudia w języku rumuńskim
DreptStudia w języku rumuńskim
Ecologie şi protecţia mediuluiStudia w języku rumuńskim
Economia agroalimentarăStudia w języku rumuńskim
Economia comerţului, turismului şi serviciilorStudia w języku rumuńskim
Economie generalăStudia w języku rumuńskim
Economie şi afaceri internaţionaleStudia w języku rumuńskim
Educaţie fizică şi sportivăStudia w języku rumuńskim
Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B)Studia w języku rumuńskim
FilosofieStudia w języku rumuńskim
Finanţe şi bănciStudia w języku rumuńskim
FizicăStudia w języku rumuńskim
Fizică informaticăStudia w języku rumuńskim
Fizică medicalăStudia w języku rumuńskim
Fizică tehnologicăStudia w języku rumuńskim
GeochimieStudia w języku rumuńskim
Geografia mediuluiStudia w języku rumuńskim
Geografia turismuluiStudia w języku rumuńskim
GeografieStudia w języku rumuńskim
Hidrologie şi meteorologieStudia w języku rumuńskim
InformaticăStudia w języku rumuńskim
Informatică economicăStudia w języku rumuńskim
Inginerie geologicăStudia w języku rumuńskim
Istoria arteiStudia w języku rumuńskim
IstorieStudia w języku rumuńskim
JurnalismStudia w języku rumuńskim
Kinetoterapie și motricitate specialăStudia w języku rumuńskim
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparatăStudia w języku rumuńskim
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernăStudia w języku rumuńskim
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernăStudia w języku rumuńskim
ManagementStudia w języku rumuńskim
MarketingStudia w języku rumuńskim
MatematicăStudia w języku rumuńskim
Matematică – informaticăStudia w języku rumuńskim
MuzeologieStudia w języku rumuńskim
O limbă şi literatura modernă – Literatură universală şi comparatăStudia w języku rumuńskim
O limbă şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)Studia w języku rumuńskim
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarStudia w języku rumuńskim
PedagogieStudia w języku rumuńskim
Planificare teritorialăStudia w języku rumuńskim
PsihologieStudia w języku rumuńskim
Psihopedagogie specialăStudia w języku rumuńskim
Relaţii internaţionale şi studii europeneStudia w języku rumuńskim
Resurse umaneStudia w języku rumuńskim
SociologieStudia w języku rumuńskim
Statistică şi previziune economicăStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe politiceStudia w języku rumuńskim
Studii americaneStudia w języku rumuńskim
Studii culturaleStudia w języku rumuńskim
Studii EuropeneStudia w języku rumuńskim
Teologie ortodoxă asistenţă socialăStudia w języku rumuńskim
Teologie ortodoxă didacticăStudia w języku rumuńskim
Teologie ortodoxă pastoralăStudia w języku rumuńskim
Teologie romano – catolică asistenţă socialăStudia w języku rumuńskim
Teologie romano – catolică didacticăStudia w języku rumuńskim
Traducere şi interpretareStudia w języku rumuńskim

II stopnia magisterskie
Studia
Biofizică şi fizică medicalStudia w języku angielskim
BiotehnologiiStudia w języku angielskim
Finanţe şi managementul risculuiStudia w języku angielskim
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizareStudia w języku angielskim
Genetică molecularStudia w języku angielskim
Geochimia mediuluiStudia w języku angielskim
Geologie de sondă şi ambientalăStudia w języku angielskim
Ingineria sistemelor softwareStudia w języku angielskim
Lingvistică computaţionalăStudia w języku angielskim
Marketing ManagementStudia w języku angielskim
Materiale avansate. NanotehnologiiStudia w języku angielskim
Modelare şi simulareStudia w języku angielskim
Optimizare computaţionalăStudia w języku angielskim
Securitatea informaţieiStudia w języku angielskim
Sisteme distribuiteStudia w języku angielskim
Studii avansate în informaticăStudia w języku angielskim
Studii de dezvoltare internaţionalăStudia w języku angielskim
Teoria riscurilor şi aplicaţiiStudia w języku angielskim
Turism şi dezvoltare regional/ Tourisme et developpement regionalStudia w języku francuskim
Achiziţii, distribuţie, logisticăStudia w języku rumuńskim
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extremeStudia w języku rumuńskim
Administrarea afacerilorStudia w języku rumuńskim
Administraţie PublicăStudia w języku rumuńskim
Administraţie şi finanţe publice europeneStudia w języku rumuńskim
Afaceri internaţionaleStudia w języku rumuńskim
Afaceri internaţionale şi strategii interculturaleStudia w języku rumuńskim
Analiză şi strategie de marketingStudia w języku rumuńskim
AntreprenoriatStudia w języku rumuńskim
Arheologie,artă şi civilizaţie anticăStudia w języku rumuńskim
Asigurări şi reasigurăriStudia w języku rumuńskim
Bănci şi pieţe financiareStudia w języku rumuńskim
BioantropologieStudia w języku rumuńskim
Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelorStudia w języku rumuńskim
Biofizică şi fizică medicalăStudia w języku rumuńskim
Biologia dezvoltăriiStudia w języku rumuńskim
Bioprocedee în domeniul agroalimentarStudia w języku rumuńskim
Biotehnologii microbiene şi celulareStudia w języku rumuńskim
Calculul ştiințific şi ingineria programăriiStudia w języku rumuńskim
Chimia în ştiinţele integrateStudia w języku rumuńskim
Chimia mediului şi siguranţă alimentarăStudia w języku rumuńskim
Chimia produselor cosmetice şi farmaceuticeStudia w języku rumuńskim
Chimia şi biochimia heterociclurilorStudia w języku rumuńskim
Chimie coordinativă aplicatăStudia w języku rumuńskim
Consiliere de mediuStudia w języku rumuńskim
Contabilitate, audit şi control de gestiuneStudia w języku rumuńskim
Contabilitate, Diagnostic, EvaluareStudia w języku rumuńskim
Contabilitate, expertize şi auditStudia w języku rumuńskim
Contabilitatea afacerilorStudia w języku rumuńskim
CriminalisticăStudia w języku rumuńskim
Cultura germană în context europeanStudia w języku rumuńskim
Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)Studia w języku rumuńskim
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe specialeStudia w języku rumuńskim
Didactica chimieiStudia w języku rumuńskim
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturalăStudia w języku rumuńskim
Didactici aplicate pentru învăţământul primarStudia w języku rumuńskim
Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediuluiStudia w języku rumuńskim
Drept europeanStudia w języku rumuńskim
Dreptul afacerilorStudia w języku rumuńskim
Economia şi dreptul afacerilorStudia w języku rumuńskim
Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)Studia w języku rumuńskim
Economie şi afaceri internaţionaleStudia w języku rumuńskim
Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilăStudia w języku rumuńskim
Educaţie timpurieStudia w języku rumuńskim
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personaluluiStudia w języku rumuńskim
Familia şi managementul resurselor familialeStudia w języku rumuńskim
Filosofia aplicată şi management culturalStudia w języku rumuńskim
Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice)Studia w języku rumuńskim
Finanţe – AsigurăriStudia w języku rumuńskim
Fitness şi estetică corporalăStudia w języku rumuńskim
Fizica didacticăStudia w języku rumuńskim
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizareStudia w języku rumuńskim
Fizica şi protecţia mediuluiStudia w języku rumuńskim
Genetică molecularăStudia w języku rumuńskim
Geochimia mediuluiStudia w języku rumuńskim
Geologie de sondă şi ambientalăStudia w języku rumuńskim
Gestiune financiar-bancarăStudia w języku rumuńskim
Gestiune financiară şi audit în instituţiile publiceStudia w języku rumuńskim
Guvernare modernă şi dezvoltare localăStudia w języku rumuńskim
Hermeneutică şi teologie biblicăStudia w języku rumuńskim
Ingineria sistemelor softwareStudia w języku rumuńskim
Instituţii şi ideologii ale puterii în EuropaStudia w języku rumuńskim
Istoria comunismului în RomâniaStudia w języku rumuńskim
Istoria evreilor şi ebraisticăStudia w języku rumuńskim
Kinetoterapie în traumatologia sportivăStudia w języku rumuńskim
Limba, literatura şi civilizaţie româneascăStudia w języku rumuńskim
Limbi, literaturi şi civilizaţii străineStudia w języku rumuńskim
Lingvistică aplicată – Didactica limbii englezeStudia w języku rumuńskim
Lingvistică computaţionalăStudia w języku rumuńskim
Lingvistică generală şi româneascăStudia w języku rumuńskim
Literatura română şi hermeneutică literarăStudia w języku rumuńskim
Literatură universală şi comparatăStudia w języku rumuńskim
Management în comerţStudia w języku rumuńskim
Management în turismStudia w języku rumuńskim
Management interculturalStudia w języku rumuńskim
Management turistic şi hotelierStudia w języku rumuńskim
Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediuStudia w języku rumuńskim
Managementul calităţiiStudia w języku rumuńskim
Managementul mediului şi al resurselor naturaleStudia w języku rumuńskim
Managementul organizaţiilorStudia w języku rumuńskim
Managementul proiectelorStudia w języku rumuńskim
Managementul resurselor umaneStudia w języku rumuńskim
Managementul riscului în afaceri internaţionaleStudia w języku rumuńskim
Managementul şi dezvoltarea resurselor umaneStudia w języku rumuńskim
Marketing politic şi comunicareStudia w języku rumuńskim
Marketing si comunicare in afaceriStudia w języku rumuńskim
Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor)Studia w języku rumuńskim
Master de cercetare în matematicăStudia w języku rumuńskim
Masterat european de protecţie a drepturilor copiluluiStudia w języku rumuńskim
Matematică didacticăStudia w języku rumuńskim
Matematici financiareStudia w języku rumuńskim
Materiale avansate. NanotehnologiiStudia w języku rumuńskim
Medierea conflictelor în educaţieStudia w języku rumuńskim
Mediul actual şi dezvoltare durabilăStudia w języku rumuńskim
Metode cantitative în economieStudia w języku rumuńskim
Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicalăStudia w języku rumuńskim
Modelare şi simulareStudia w języku rumuńskim
Modele matematice şi statistică aplicatăStudia w języku rumuńskim
Muzeologie şi restaurareStudia w języku rumuńskim
Negocieri-relaţii publiceStudia w języku rumuńskim
Optimizare computaţionalăStudia w języku rumuńskim
Patrimoniu culturalStudia w języku rumuńskim
Patrimoniu şi turism culturalStudia w języku rumuńskim
Politici publice şi management instituţionalStudia w języku rumuńskim
Politici şi management în educaţieStudia w języku rumuńskim
Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilorStudia w języku rumuńskim
Psihologie clinică şi psihoterapieStudia w języku rumuńskim
Psihologie educaţională şi consiliereStudia w języku rumuńskim
Relaţii publice şi publicitateStudia w języku rumuńskim
Relaţii şi strategii interculturaleStudia w języku rumuńskim
Relaţii umane şi comunicareStudia w języku rumuńskim
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionaleStudia w języku rumuńskim
Riscuri naturale si amenajarea teritoriuluiStudia w języku rumuńskim
Securitate comunitară şi controlul violenţeiStudia w języku rumuńskim
Securitatea informaţieiStudia w języku rumuńskim
Sisteme distribuiteStudia w języku rumuńskim
Sisteme informaţionale contabileStudia w języku rumuńskim
Sisteme informaţionale pentru afaceriStudia w języku rumuńskim
Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătateStudia w języku rumuńskim
Statistică şi econometrieStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)Studia w języku rumuńskim
Ştiinţe politiceStudia w języku rumuńskim
Strategii ale carităţii creştineStudia w języku rumuńskim
Structuri matematice fundamentaleStudia w języku rumuńskim
Studii americaneStudia w języku rumuńskim
Studii avansate în chimieStudia w języku rumuńskim
Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologiiStudia w języku rumuńskim
Studii egeo-mediteraneeneStudia w języku rumuńskim
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)Studia w języku rumuńskim
Studii europene de integrare şi securitateStudia w języku rumuńskim
Studii francofoneStudia w języku rumuńskim
Supervizare şi planificare socialăStudia w języku rumuńskim
Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimediaStudia w języku rumuńskim
Teologia sistematică în context contemporanStudia w języku rumuńskim
Teologie practică şi pastoral – misionarăStudia w języku rumuńskim
Teoria şi practica formării religioaseStudia w języku rumuńskim
Terapii de cuplu şi familieStudia w języku rumuńskim
Traducere şi terminologieStudia w języku rumuńskim
Turism şi dezvoltare regionalăStudia w języku rumuńskim
Viaţa bisericii – istorie şi actualitateStudia w języku rumuńskim

Studia doktorskiewięcej »
Biologie Studia w języku rumuńskim
Chimie Studia w języku rumuńskim
Cibernetică şi statistică Studia w języku rumuńskim
Contabilitate Studia w języku rumuńskim
Drept Studia w języku rumuńskim
Economie Studia w języku rumuńskim
Economie şi afaceri internaţionale Studia w języku rumuńskim
Filologie Studia w języku rumuńskim
Filosofie Studia w języku rumuńskim
Finanțe Studia w języku rumuńskim
Fizică Studia w języku rumuńskim
Geografie Studia w języku rumuńskim
Geologie Studia w języku rumuńskim
Informatică Studia w języku rumuńskim
Informatică economică Studia w języku rumuńskim
Istorie Studia w języku rumuńskim
Management Studia w języku rumuńskim
Marketing Studia w języku rumuńskim
Matematică Studia w języku rumuńskim
Psihologie Studia w języku rumuńskim
Sociologie Studia w języku rumuńskim
Ştiinţa mediului Studia w języku rumuńskim
Ştiinţe ale comunicării Studia w języku rumuńskim
Ştiinţe ale educaţiei Studia w języku rumuńskim
Ştiinţe politice Studia w języku rumuńskim
Teologie Studia w języku rumuńskim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Facultatea de Biologie
Facultatea de Chimie
Facultatea de Drept
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Facultatea de Fizică
Facultatea de Geografie și Geologie
Facultatea de Informatică
Facultatea de Istorie
Facultatea de Litere
Facultatea de Matematică
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
O istorie a Universităţii din Iaşi ne poartă prin lecţiile manualului de istorie a românilor, încă din secolul al XVI-lea. Dacă, în general, existenţa unei universităţi este legată de contextul istoric, în România Universitatea din Iaşi a avut de multe ori rolul de creatoare de istorie. În secolul al XVII-lea, de exemplu, universitatea a fost un adăpost al culturii bizantine; mai târziu a fost unul dintre cei mai importanţi factori ai răspândirii limbii române şi ai culturii autohtone; după înfiinţarea sa ca prima instituţie de învăţământ superior modern a României, universitatea a furnizat statului cei mai importanţi gânditori şi actori în viaţa publică pentru ca, în perioada comunismului, să menţină viu spiritul umanist.
Strona www uczelni:
www.uaic.ro

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności