Żary, Polska

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Pedagogika
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Logistyka
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Logistyka
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Akademia przywództwa
Arteterapia i choreoterapia (Pedagogika sztuki i pedagogika tańca)
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z językiem niemieckim
Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Logistyka wojskowa
Menedżer bezpieczeństwa publicznego
Nauczenie biologii dla nauczycieli przedmiotu
Nauczenie chemii dla nauczycieli dla nauczycieli przedmiotu
Nauczenie fizyki z elementami astronomii dla nauczycieli przedmiotu
Nauczenie geografii dla nauczycieli przedmiotu
Nauczenie historii dla nauczycieli przedmiotu
Nauczenie informatyki dla nauczycieli przedmiotu
Nauczenie matematyki dla nauczycieli przedmiotu
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi
Promocja zdrowia i dietoprofilaktyka
Psychogeriatria
Psychologia zarządzania i negocjacje
Rachunkowość i finanse w biznesie
Resocjalizacja i socjoterapia
Studium pedagogiczne
Studium pedagogiczne z nauczaniem przedmiotu
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna z tutoringiem
Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych
Tyflopedagogika
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie gospodarką komunalną
Zarządzanie instytucjami kultury
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Zarządzanie małą i średnią organizacją
Zarządzanie marką i wizerunkiem
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie
Strona www uczelni:
lsw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności