Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Collegium Civitas w Warszawie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International RelationsStudia w języku angielskim
Media, dyplomacja i negocjacje międzynarodoweStudia w języku angielskim
Central and Eastern European Studies (International Relations)Studia w języku angielskim
International Business and MarketingStudia w języku angielskim
Journalism and New MediaStudia w języku angielskim
New Media and JournalismStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
International Business and Marketing - na ZarządzaniuStudia w języku angielskim
User Experience DesignStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Public Relations, Marketing, New MediaStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i Nowe Media
Komunikacja multimedialna. Digital Influencers, YouTube i social media
Nowe media i dziennikarstwo
Socjologia
Kryminologia
Marketing, Reklama i Nowe Media
Psychologia Społeczna
Stosunki Międzynarodowe
Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu
Biznes i marketing międzynarodowy
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
Marketing, reklama i nowe media - na Stosunkach międzynarodowych
Zarządzanie
Biznes i marketing międzynarodowy - na Zarządzaniu
User Experience Design: projektowanie interakcji
Zarządzanie startupem, studia praktyczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International RelationsStudia w języku angielskim
Cybersecurity and Strategic StudiesStudia w języku angielskim
Diplomacy and Negotiations in the Age of InformationStudia w języku angielskim
International Business and NegotiationsStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Criminal JusticeStudia w języku angielskim
Social Media MarketingStudia w języku angielskim
Socjologia
Bezpieczeństwo ruchów migracyjnych - na Socjologii
Coaching i Psychologia Społeczna
Cyberbezpieczeństwo i studia strategiczne - na Socjologii
Komunikacja Zintegrowana - Reklama, Public Relations, Branding
Marketing lokalny i zarządzanie wizerunkiem miejsc
Nowe Media
Socjologia biznesu i zarządzania
Stosunki Międzynarodowe
Amerykański biznes i przemysł rozrywkowy
Bezpieczeństwo ruchów migracyjnych
Biznes i gospodarka w Azji
Biznes międzynarodowy i negocjacje
Cyberbezpieczeństwo i studia strategiczne - na Stosunkach międzynarodowych
Dyplomacja i negocjacje w erze informacji
Komunikacja zintegrowana - reklama, Public Relations, branding - na Stosunkach międzynarodowych

Studia doktoranckiewięcej »
Socjologia

Podwójny dyplomwięcej »
European University – Viadrina, Germany Studia w języku angielskim
Kingston University, UK Studia w języku angielskim
Siena University, Italy Studia w języku angielskim
University of Tartu, Estonia Studia w języku angielskim
West Virginia University, USA Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Wine Studies. Media-Trade-Culture Studia w języku angielskim
Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się
Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem
Art in Practice
Audyt śledczy - teoria i praktyka
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne: świadomość społeczna i edukacja
Coaching w designie
Coaching Zdrowia i Żywienia
Compliance w praktyce
Gospodarka i biznes w Azji
Historia sztuki. Interpretacje
Idee XX wieku. Szkoła Filozoficzna Tadeusza Gadacza
Kryminologia z Elementami Detektywistyki
Life Coaching
Life Coaching Advanced
Life Coaching Start Up
Manager CSR
Marketing sportów ekstremalnych
Muzyka w mediach
Nowoczesny Trener - Podyplomowe Studia Doskonalenia Warsztatu Trenerskiego
Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
SPA & Wellbeing Management
Studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas w zakresie socjologii lub nauk o polityce
Szkoła Mistrzów Pióra
Train The Trainer Porozumienie bez Przemocy
Wiedza o Winie. Media, Rynek, Kultura
Współczesny świat islamu
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Kursy, szkoleniawięcej »
Analiza i wizualizacja danych ilościowych w środowisku R
Kurs Profesjonalny coaching i mentoring - 67 godzin ACTP ICF (kurs dla absolwentów spec. Coaching i psychologia społeczna)
KURS: Protokół dyplomatyczny oraz etykieta w biznesie i życiu codziennym
Kursy z zakresu RODO
WARSZTAT: Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w szkoleniach
Warsztaty filozoficzne Tadeusza Gadacza

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Collegium Dziecięce

Biura Karierwięcej »
Centrum Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademickie Koło Naukowe Collegium Civitas
AZS CC
Chór
Erasmus Student Network
Filozoficzne Koło Naukowe
Koło Antropologii Kulturowej
Koło Azji I Pacyfiku
Koło Gier Multimedialnych
Koło Komiksu Collegium Civitas
Koło Naukowe Eurazji
Koło Naukowe Historii Najnowszej
Koło Naukowe Integracji Europejskiej Collegium Civitas
Koło Naukowe Społeczeństwa I Polityki USA
Koło Politologiczne Collegium Civitas
Koło Socjologii Collegium Civitas
Koło Stosunków Międzynarodowych
Koło Studiów Strategicznych
Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich Collegium Civitas
Samorząd Studencki
Sekcja Akademicka Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
Teatr

Wydziały, jednostkiwięcej »
Katedra Dziennikarstwa
Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych
O uczelni

Collegium Civitas jest jedną z wiodących niepublicznych uczelni akademickich w Polsce, o uznanej i ugruntowanej pozycji na mapie szkolnictwa wyższego w kraju i poza jego granicami. Uczelnia działa jako organizacja non-profit, intensywnie inwestując w badania naukowe i podnoszenie poziomu edukacji od blisko dwóch dekad.

Misją uczelni jest tworzenie środowiska akademickiego sprzyjającego myśleniu i działaniu poprzez kształcenie na najwyższym poziomie, umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych, poszerzanie horyzontów oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich.

Collegium Civitas jest wielodyscyplinarną i wielokulturową, nowoczesną uczelnią o charakterze międzynarodowym, rozpoznawalną, cenioną przez pracodawców i atrakcyjną dla studentów. W rankingu tygodnika "Wprost" siedmiokrotnie zajęła pierwsze miejsce i w każdym rankingu uczelni niepublicznych CC niezmiennie zajmuje jedno z pierwszych miejsc.

Uczelnia współpracuje z 70 uczelniami z całego świata, a studenci i studentki mogą korzystać z stypendiów na uczelniach partnerskich.

Patronat 5 instytutów PAN
Collegium Civitas działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych - Polskiej Akademii Nauki: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Studiów Politycznych, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki.

Collegium Civitas to w szczególności:

 • wielodyscyplinarność - stale poszerzana działalność dydaktyczno-naukowa wykracza dalece poza dyscypliny związane z wiodącymi kierunkami studiów
 • wielowymiarowość - filarami działalności uczelni są: kształcenie (w tym kształcenie ustawiczne i praktyczne), badania naukowe i działania eksperckie (think tank)
 • nowoczesność - metody kształcenia bazujące na najnowszych światowych trendach w nauczaniu, w tym również osiągnięciach techniki i najnowocześniejszych na świecie metodykach nauczania (także e-learningu), wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych oraz światowych zasobów akademickich i badawczych
 • atrakcyjność - rozpoznawalna w Polsce i na świecie marka uczelni, ofert

Studia w centrum Warszawy - Pałac Kultury i Nauki
Collegium Civitas mieści się w najbardziej prestiżowej lokalizacji w Polsce, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Wysoko w rankingach

 • siedmiokrotnie 1. miejsce w rankingu tygodnika "Wprost"
 • Socjologia i Politologia na 1. miejscu w Polsce wg tygodnika "Polityka"
 • zawsze w czołówce polskich uczelni niepublicznych rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej"
 • wśród 20 najlepszych uniwersytetów rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej"
 • w 2015 r. w kategorii "Umiędzynarodowienie uczelni" 3. miejsce pośród wszystkich polskich uczelni w rankingu "Perspektyw"
 • w czołówce uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców wg rankingu tygodnika "Wprost"
 • Kategoria A oceny parametrycznej potencjału jednostek naukowych wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • tytuł "Uczelnia Liderów" przyznany we wszystkich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji

Najlepsza kadra i bezpośrednie relacje
Zajęcia w CC prowadzone są przez:

 • blisko 200 wybitnych wykładowców i wykładowczyń m.in. z Polskiej Akademii Nauk, o międzynarodowym doświadczeniu naukowym i dydaktycznym
 • około 90 osób z tytułem naukowym profesora i doktora habilitowanego
 • osobistości ze świata dyplomacji, sztuki i mediów

Collegium Civitas oferuje unikatową, w porównaniu z innymi uczelniami, jakość nauki:

 • zajęcia w małych grupach
 • osobisty kontakt z elitą intelektualną kraju
 • możliwość bezpośredniego czerpania z wiedzy i doświadczenia grona profesorskiego

Osiągnięcia i wyróżnienia

Uczelnia jest jedną z najbardziej cenionych uczelni w Polsce. Dzięki ścisłej współpracy z polskimi przedsiębiorcami w zakresie przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy oraz wysokiej jakości kształcenia, od lat znajduje się w czołówkach rankingów dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce.

We wszystkich rankingach Collegium Civitas plasuje się w czołówce polskich uczelni, tygodnik "Wprost" przyznał uczelni siedmiokrotnie 1. miejsce w kategorii uczelni niepublicznych niebiznesowych. Uczelnia plasuje się również na najwyższych miejscach w ​rankingach​: "Polityki", "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".

CC uzyskało znakomite 3. miejsce w kategorii "umiędzynarodowienie" w 2015 r. w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektyw" i Dziennika "Gazeta Prawna".

W tym samym rankingu Dziennikarstwo zajęło 1. miejsce spośród wszystkich uczelni niepublicznych. W kategorii Stosunki międzynarodowe oraz Politologia studia znalazły się również na 1. miejscu. Studia z zakresu Socjologii uzyskały 2. miejsce pośród uczelni niepublicznych, a 3. miejsce wśród wszystkich uczelni warszawskich.

Collegium Civitas zostało także uznane za jedną z najbardziej cenionych przez pracodawców uczelni w rankingu szkół wyższych tygodnika "Wprost" wśród uczelni niepublicznych w 2015 r. (szóste miejsce w Polsce).

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności