Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskim
Kulturoznawstwo
Sztuka nowych mediów
Animacja
Wizualizacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Information ManagementStudia w języku angielskim
Business Process AnalysisStudia w języku angielskim
E-CommerceStudia w języku angielskim
IT System ImplementationStudia w języku angielskim
Management Decision Support SystemsStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Zarządzanie informacją
Analiza biznesowa
E-commerce
Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
Wdrożenia systemów IT
Zarządzanie projektami

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskim
Projektowanie Komunikacji MultimedialnejStudia w języku angielskim
InformatykaStudia online
Interakcja człowiek-komputerStudia online
Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danychStudia online
Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmur obliczeniowychStudia online
Zarządzanie projektamiStudia online
Sztuka nowych mediów

Studia doktorskiewięcej »
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria mechaniczna
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

MBAwięcej »
MBA dla branży IT

Studia podyplomowewięcej »
Bazy danych i ich aplikacje – studia zaoczne, wieczorowe oraz studia internetoweStudia online
Big Data – Inżynieria dużych zbiorów danych
Cybersecurity - Bezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
Edukacja spersonalizowana - pedagogika specjalna specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu
Grafika projektowa
Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych – studia internetoweStudia online
Technologie Internetu
Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną

Kursy, szkoleniawięcej »
Administrowanie bazami danychStudia online
Algebra liniowa i geometriaStudia online
Algorytmy i struktury danychStudia online
Analiza matematycznaStudia online
Aplikacje baz danychStudia online
Badanie użytecznościStudia online
Bezpieczeństwo systemów informacyjnychStudia online
Budowa i integracja systemów informacyjnychStudia online
Eksploracja danych w praktyceStudia online
Grafika komputerowa
Historia i kultura JaponiiStudia online
Interaktywne ćwiczenia z grafiki komputerowejStudia online
Inżynieria procesów biznesowychStudia online
Matematyka dyskretnaStudia online
Modelowanie i analiza systemów informacyjnychStudia online
Multimedia
Narzędzia sztucznej inteligencjiStudia online
Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Podstawy programowania w języku JavaStudia online
Podstawy symulacji komputerowychStudia online
Prawne podstawy funkcjonowania biznesuStudia online
Programowanie obiektowe i GUIStudia online
Programowanie w językach C i C++Studia online
Projektowanie systemów informacyjnychStudia online
Python dla artystów 3DStudia online
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczychStudia online
Relacyjne bazy danych
Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku JavaStudia online
Statystyczna analiza danychStudia online
Systemy baz danychStudia online
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki
Systemy operacyjneStudia online
Systemy zarządzania treściąStudia online
Techniki i architektura komputerówStudia online
Technologie internetuStudia online
Technologie programowania rozproszonegoStudia online
Uniwersalne techniki programowaniaStudia online
Wprowadzenie do systemów informacyjnych
Wykład specjalizacyjny - hurtownie danychStudia online
Wykład specjalizacyjny - multimediaStudia online
Wykład specjalizacyjny - multimedia 2Studia online
Zaawansowane sieci komputeroweStudia online
Zaawansowane Systemy OperacyjneStudia online
Zarządzanie projektem informatycznymStudia online

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy PJATK
Chór Con Passione
Koło naukowe 4MA DESIGN
Koło Programowania urządzeń mobilnych
Koło rękodzieła japońskiego OTEDAMA
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki
Wydział Kultury Japonii
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Wydział Zarządzania Informacją

Inne ośrodki
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w GdańskuGdańsk

O uczelni

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku (do 2014 roku nosiła nazwę Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych). Od samego początku funkcjonowania zwracała uwagę na wysoką jakość kształcenia specjalistów potrafiących pracować w ważnych dla rozwoju Polski obszarach zastosowań technik komputerowych. Obecnie w PJATK uczy się 6 tys. studentów.

Główna siedziba PJATK znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada także wydział zamiejscowy w Gdańsku i Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bytomiu.

Kształcenie

Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach, takich jak „Perspektywy” (4. miejsce wśród uczelni niepublicznych w 2019 roku). Wg danych MNiSW w roku akademickim 2018/2019 PJATK zajęła 6. miejsce wśród najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce.

PJATK prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.

Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w informatyce oraz mechanice, a także doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce PJATK uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

PJATK prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach związanych z informatyką, projektowaniem graficznym i animacją 3D, w tym studia MBA prowadzone z firmą Microsoft.

Absolwenci PJATK są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Przeczytaj więcej


Koła naukowe

W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych działają koła naukowe, w których studenci mogą rozwijać zainteresowania.

Koło programowania urządzeń mobilnych

Założeniem koła jest zdobywanie oraz poszerzenie umiejętności z dziedziny programowania, które wykorzystuje się na urządzeniach mobilnych.

Koło rękodzieła japońskiego „Otedama”

Propoguje wiedzę o sztuce i estetyce japońskiej. Organizuje warsztaty rękodzieła japońskiego, na których można nauczyć się tradycyjnych metod tworzenia zabawek, rozmaitych ozdób i wyrobów użytkowych.

Koło naukowe 4MA Design

Działa na kierunku Architektura Wnętrz. Na spotkaniach koła studenci zdobywają wiedzę z wszelkich dziedzin nauki i życia związanych z szeroko pojętą architekturą, wzornictwem, kulturą i sztuką.


Centrum Akredytacji i Certyfikacji

Centrum Akredytacji i Certyfikacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) zostało powołane do akredytowania szkoleń i certyfikowania ich uczestników. Nasze podejście tym różni się od klasycznych rozwiązań, że nie narzucamy zawartości kursów.

Otwarty System Akredytacji PJATK

W podejściu, który nazywamy Otwartym Systemem Akredytacji (OSA), PJATK jako superwizor nie określa zawartość kursu tak, jak to było dla „klasycznego” rozwiązania, lecz jedynie ocenia wcześniej zdefiniowane kurs i szkolenie oraz certyfikuje studentów.


Klasycznie Otwarty system akredytacji(OSA)
Kurs Superwizor określa zawartość kursu przez zdefiniowanie i opublikowanie konspektu. Firma szkoleniowa definiuje kurs wg potrzeb rynku i przedstawia go PJATK do akredytacji.
Szkolenie Superwizor określa zgodność szkolenia ze zdefiniowaną zawartością i udziela akredytacji na dany kurs. PJATK dokonuje oceny na podstawie materiałów kursu i udziela akredytacji przy pozytywnej konkluzji.
Certyfikat Superwizor organizuje egzaminy dla słuchaczy akredytowanych kursów w procedurach niezależnych od firmy szkoleniowej i na tej podstawie wydaje certyfikaty. PJATK organizuje egzaminy dla słuchaczy akredytowanych kursów w procedurach niezależnych od firmy szkoleniowej i na tej podstawie wydaje certyfikaty.

Nauka

Ważnym obszarem działalności uczelni jest praca naukowo-badawcza. Wydział Informatyki PJATK od 2017 roku posiada kategorię A, jedną z najwyższych ocen przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Wydział Sztuki Nowych Mediów otrzymał kategorię B.

Naukowcy PJATK prowadzą prace z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, sztucznej inteligencji, bioinformatyki, informatyki społecznej, grafiki i przetwarzania obrazu (w tym danych 3D). Ich przedsięwzięcia polegają na kreowaniu i stosowaniu technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia społecznego czy gospodarczego.


Współpraca międzynarodowa

Naukowcy PJATK wspólnie z zagranicznymi partnerami realizują projekty naukowo-badawcze, a wymiana zagraniczna studentów i kadry akademickiej przyczynia się m.in. do rosnącej z roku na rok liczby studentów zagranicznych podejmujących studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia ma podpisane umowy z 31 uniwersytetami w Europie i 7 w Japonii dotyczące wymiany studentów i kadry dydaktycznej oraz prowadzenia wspólnych badań, projektów, szkoleń i organizowania konferencji naukowych.


Dojazd

Mapa dojazdu do Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 22 58 44 500
fax. (+48) 22 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności