Warszawa, Polska

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskim
Architektura wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wystawiennictwa
Grafika
Animacja
Wizualizacja
Kulturoznawstwo

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskimStudia online
InformatykaStudia online
Animacja 3DStudia online
Bazy danychStudia online
Hurtownie danychStudia online
Inteligentne systemy przetwarzania danychStudia online
Inżynieria oprogramowaniaStudia online
MultimediaStudia online
Programowanie aplikacji biznesowychStudia online
Programowanie GierStudia online
Programowanie systemowe i siecioweStudia online
RobotykaStudia online
Sieci urządzeń mobilnychStudia online
Zarządzanie informacją
Analiza biznesowa
E-commerce
Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
Wdrożenie systemów IT
Zarządzanie projektami

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
GrafikaStudia online
InformatykaStudia online
Data ScienceStudia online
Interakcja człowiek-komputerStudia online
Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danychStudia online
Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowejStudia online
Zarządzanie projektamiStudia online
Zarządzanie informacją
Analiza biznesowa i zastosowanie Big Data
Architektura systemów informatycznych

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Informatyka
Mechanika

Studia podyplomowewięcej »
Bazy danych i ich aplikacjeStudia online
Big Data – Inżynieria dużych zbiorów danych
Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
Edukacja spersonalizowana - zarządzanie oświatą
Grafika Projektowa
Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danychStudia online

MBAwięcej »
MBA dla branży IT

Kursy, szkoleniawięcej »
Administrowanie bazami danychStudia online
Algebra liniowa i geometriaStudia online
Algorytmy i struktury danychStudia online
Analiza matematycznaStudia online
Aplikacje baz danych (APBD)Studia online
Bezpieczeństwo systemów informacyjnychStudia online
Budowa i integracja systemów informacyjnychStudia online
Eksploracja danych w praktyceStudia online
Historia i kultura JaponiiStudia online
Inżynieria procesów biznesowychStudia online
Matematyka dyskretnaStudia online
Modelowanie i analiza systemów informacyjnychStudia online
Narzędzia sztucznej inteligencjiStudia online
Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Podstawy programowania w języku JavaStudia online
Podstawy symulacji komputerowychStudia online
Prawne podstawy funkcjonowania biznesuStudia online
Programowanie obiektowe i GUIStudia online
Programowanie w językach C i C++Studia online
Projektowanie systemów informacyjnychStudia online
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczychStudia online
Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku JavaStudia online
Statystyczna analiza danychStudia online
Systemy baz danychStudia online
Systemy operacyjneStudia online
Systemy zarządzania treściąStudia online
Techniki i architektura komputerówStudia online
Technologie internetuStudia online
Technologie programowania rozproszonegoStudia online
Uniwersalne techniki programowaniaStudia online
Wykład specjalizacyjny - hurtownie danychStudia online
Wykład specjalizacyjny - multimediaStudia online
Wykład specjalizacyjny - multimedia 2Studia online
Zaawansowane sieci komputeroweStudia online
Zaawansowane Systemy OperacyjneStudia online
Zarządzanie projektem informatycznymStudia online

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS PJATK
Chór PJATK
Koło Machine Learning Club
Koło naukowe 4MA DESIGN
Koło naukowe User Experience PJATK
Koło Programowania urządzeń mobilnych
Koło Project Management
Koło rękodzieła japońskiego OTEDAMA
Koło Robolab
NINJA-PJATK
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki
Wydział Kultury Japonii
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Wydział Zarządzania Informacją

Inne ośrodki
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w GdańskuGdańsk

O uczelni

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski  i Japonii. Jako jedna z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce od lat kształci specjalistów w obszarze informatyki, zarządzania, kulturoznawstwa, architektury wnętrz, sztuki oraz projektowania graficznego. PJATK zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach i wyróżniana jest zarówno przez studentów, wykładowców, jak i media. Główna siedziba PJATK znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada także wydział zamiejscowy w Gdańsku i Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bytomiu.

Kształcenie

Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach, takich jak „Perspektywy” (4. miejsce wśród uczelni niepublicznych w 2020 roku). Jest również jedną z najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce.

PJATK prowadzi kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia, podyplomowych oraz doktoranckich. Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce PJATK uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

PJATK prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach związanych z informatyką, projektowaniem graficznym i animacją 3D, w tym studia MBA dla branży IT.

Absolwenci PJATK są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.

Strona internetowa Uczelni: www.pja.edu.pl

Rozwój zainteresowań

Nasi studenci chętnie angażują się w działalność Kół Naukowych oraz rozwijają swoje zainteresowania poprzez aktywności dodatkowe, np. rękodzieło japońskie czy druk 3D. W PJATK prężnie działają sekcja AZS, chór „Con Passione”, drużyna e-sportowa czy studenckie zespoły projektowe. Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach, którzy zarażają pasją swoich studentów. Uczelnia organizuje także liczne spotkania z naukowcami, artystami, twórcami, przedstawicielami firm komputerowych oraz z pracodawcami z Polski i zagranicy.

Nauka

Ważnym obszarem działalności Uczelni jest praca naukowo-badawcza. Wydział Informatyki PJATK od 2017 roku posiada kategorię A, jedną z najwyższych ocen przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Wydział Sztuki Nowych Mediów otrzymał kategorię B.

Naukowcy PJATK prowadzą prace z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, sztucznej inteligencji, bioinformatyki, informatyki społecznej, grafiki i przetwarzania obrazu (w tym danych 3D). Ich przedsięwzięcia polegają na kreowaniu i stosowaniu technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia społecznego czy gospodarczego.

Współpraca międzynarodowa

Naukowcy PJATK wspólnie z zagranicznymi partnerami realizują projekty naukowo-badawcze, a wymiana zagraniczna studentów i kadry akademickiej przyczynia się m.in. do rosnącej z roku na rok liczby studentów zagranicznych podejmujących studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia ma podpisane umowy z 31 uniwersytetami w Europie i 7 w Japonii dotyczące wymiany studentów i kadry dydaktycznej oraz prowadzenia wspólnych badań, projektów, szkoleń i organizowania konferencji naukowych.

Dojazd

Mapa dojazdu do Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa
tel. (+48) 22 58 44 500
fax. (+48) 22 58 44 501

e-mail: pjatk@pja.edu.pl


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności