Warszawa, Polska

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskim
Architektura wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wystawiennictwa
Grafika
Animacja
Wizualizacja
Kulturoznawstwo
Język i kultura Japonii

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskimStudia online
InformatykaStudia online
Bazy danychStudia online
Hurtownie danychStudia online
Inteligentne systemy przetwarzania danych
Inżynieria oprogramowaniaStudia online
Inżynieria oprogramowania i baz danych
MultimediaStudia online
Multimedia – Animacja 3D
Multimedia – Programowanie gier
Programowanie aplikacji biznesowychStudia online
Programowanie systemowe i sieciowe
Robotyka
Sieci komputeroweStudia online
Sieci urządzeń mobilnych
Zarządzanie informacją
Analiza procesów biznesowych
E-commerce
Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
Wdrożenia systemów IT
Zarządzanie projektami

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Engineering of software, business processes and databasesStudia w języku angielskim
Human-Computer InteractionStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Technologies for mobile and cloud computingStudia w języku angielskim
GraphicsStudia w języku angielskim
Multimedia Communication DesignStudia w języku angielskim
Grafika
Animacja
Wizualizacja
InformatykaStudia online
Data Science
Interakcje człowiek-komputerStudia online
Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danychStudia online
Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowejStudia online
Zarządzanie projektamiStudia online
Zarządzanie informacją
Analiza biznesowa i zastosowanie Big Data
Architektura systemów informatycznych

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Informatyka
Mechanika

Studia podyplomowewięcej »
Bazy danych i ich aplikacjeStudia online
Big Data – Inżynieria dużych zbiorów danych
Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
Edukacja spersonalizowana - zarządzanie oświatą
Grafika Projektowa
Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danychStudia online

MBAwięcej »
MBA dla branży IT

Kursy, szkoleniawięcej »
Administrowanie bazami danychStudia online
Algebra liniowa i geometriaStudia online
Algorytmy i struktury danychStudia online
Analiza matematycznaStudia online
Aplikacje baz danych (APBD)Studia online
Bezpieczeństwo systemów informacyjncyhStudia online
Budowa i integracja systemów informacyjnychStudia online
Eksploracja danych w praktyceStudia online
Historia i kultura JaponiiStudia online
Inżynieria procesów biznesowychStudia online
Matematyka dyskretnaStudia online
Modelowanie i analiza systemów informacyjnychStudia online
Narzędzia sztucznej inteligencjiStudia online
Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Podstawy programowania w języku JavaStudia online
Podstawy symulacji komputerowychStudia online
Prawne podstawy funkcjonowania biznesuStudia online
Programowanie obiektowe i GUIStudia online
Programowanie w językach C i C++Studia online
Projektowanie systemów informacyjnychStudia online
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczychStudia online
Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku JavaStudia online
Statystyczna analiza danychStudia online
Systemy baz danychStudia online
Systemy operacyjneStudia online
Systemy zarządzania treściąStudia online
Techniki i architektura komputerówStudia online
Technologie internetuStudia online
Technologie programowania rozproszonegoStudia online
Uniwersalne techniki programowaniaStudia online
Wykład specjalizacyjny - hurtownie danychStudia online
Wykład specjalizacyjny - multimediaStudia online
Wykład specjalizacyjny - multimedia 2Studia online
Zaawansowane sieci komputeroweStudia online
Zaawansowane Systemy OperacyjneStudia online
Zarządzanie projektem informatycznymStudia online

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS PJATK
Chór PJATK
Koło Machine Learning Club
Koło naukowe 4MA DESIGN
Koło naukowe User Experience PJATK
Koło Programowania urządzeń mobilnych
Koło Project Management
Koło rękodzieła japońskiego OTEDAMA
Koło Robolab
Ninja PJATK
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki
Wydział Kultury Japonii
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Wydział Zarządzania Informacją

Inne ośrodki
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w GdańskuGdańsk

O uczelni

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku (do 2014 roku nosiła nazwę Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych). Od samego początku funkcjonowania zwracała uwagę na wysoką jakość kształcenia specjalistów potrafiących pracować w ważnych dla rozwoju Polski obszarach zastosowań technik komputerowych. Obecnie w PJATK uczy się 6 tys. studentów.

Główna siedziba PJATK znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada także wydział zamiejscowy w Gdańsku i Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bytomiu.

Kształcenie

Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach, takich jak „Perspektywy” (4. miejsce wśród uczelni niepublicznych w 2019 roku). Wg danych MNiSW w roku akademickim 2018/2019 PJATK zajęła 6. miejsce wśród najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce.

PJATK prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.

Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w informatyce oraz mechanice, a także doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce PJATK uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

PJATK prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach związanych z informatyką, projektowaniem graficznym i animacją 3D, w tym studia MBA prowadzone z firmą Microsoft.

Absolwenci PJATK są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Przeczytaj więcej


Koła naukowe

W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych działają koła naukowe, w których studenci mogą rozwijać zainteresowania.

Koło programowania urządzeń mobilnych

Założeniem koła jest zdobywanie oraz poszerzenie umiejętności z dziedziny programowania, które wykorzystuje się na urządzeniach mobilnych.

Koło rękodzieła japońskiego „Otedama”

Propoguje wiedzę o sztuce i estetyce japońskiej. Organizuje warsztaty rękodzieła japońskiego, na których można nauczyć się tradycyjnych metod tworzenia zabawek, rozmaitych ozdób i wyrobów użytkowych.

Koło naukowe 4MA Design

Działa na kierunku Architektura Wnętrz. Na spotkaniach koła studenci zdobywają wiedzę z wszelkich dziedzin nauki i życia związanych z szeroko pojętą architekturą, wzornictwem, kulturą i sztuką.


Centrum Akredytacji i Certyfikacji

Centrum Akredytacji i Certyfikacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) zostało powołane do akredytowania szkoleń i certyfikowania ich uczestników. Nasze podejście tym różni się od klasycznych rozwiązań, że nie narzucamy zawartości kursów.

Otwarty System Akredytacji PJATK

W podejściu, który nazywamy Otwartym Systemem Akredytacji (OSA), PJATK jako superwizor nie określa zawartość kursu tak, jak to było dla „klasycznego” rozwiązania, lecz jedynie ocenia wcześniej zdefiniowane kurs i szkolenie oraz certyfikuje studentów.


Klasycznie Otwarty system akredytacji(OSA)
Kurs Superwizor określa zawartość kursu przez zdefiniowanie i opublikowanie konspektu. Firma szkoleniowa definiuje kurs wg potrzeb rynku i przedstawia go PJATK do akredytacji.
Szkolenie Superwizor określa zgodność szkolenia ze zdefiniowaną zawartością i udziela akredytacji na dany kurs. PJATK dokonuje oceny na podstawie materiałów kursu i udziela akredytacji przy pozytywnej konkluzji.
Certyfikat Superwizor organizuje egzaminy dla słuchaczy akredytowanych kursów w procedurach niezależnych od firmy szkoleniowej i na tej podstawie wydaje certyfikaty. PJATK organizuje egzaminy dla słuchaczy akredytowanych kursów w procedurach niezależnych od firmy szkoleniowej i na tej podstawie wydaje certyfikaty.

Nauka

Ważnym obszarem działalności uczelni jest praca naukowo-badawcza. Wydział Informatyki PJATK od 2017 roku posiada kategorię A, jedną z najwyższych ocen przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Wydział Sztuki Nowych Mediów otrzymał kategorię B.

Naukowcy PJATK prowadzą prace z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, sztucznej inteligencji, bioinformatyki, informatyki społecznej, grafiki i przetwarzania obrazu (w tym danych 3D). Ich przedsięwzięcia polegają na kreowaniu i stosowaniu technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia społecznego czy gospodarczego.


Współpraca międzynarodowa

Naukowcy PJATK wspólnie z zagranicznymi partnerami realizują projekty naukowo-badawcze, a wymiana zagraniczna studentów i kadry akademickiej przyczynia się m.in. do rosnącej z roku na rok liczby studentów zagranicznych podejmujących studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia ma podpisane umowy z 31 uniwersytetami w Europie i 7 w Japonii dotyczące wymiany studentów i kadry dydaktycznej oraz prowadzenia wspólnych badań, projektów, szkoleń i organizowania konferencji naukowych.


Dojazd

Mapa dojazdu do Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 22 58 44 500
fax. (+48) 22 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności