Warszawa, Polska

Collegium Verum

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. M. Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa
tel. 797 349 169

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia
Bibliotekoznawstwo z biblioterapią
Coaching i Mentoring
Dydaktyka języka polskiego jako obcego
Edukacja włączająca
Edukacja włączająca z dydaktyką montessoriańską w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Filologia polska
Filologia polska – warsztat polonisty
Filozofia i etyka
Geografia
Historia
Historia z geografią
Historia z wos
Informatyka dla nauczycieli
Integracja sensoryczna (si)
Język polski z historią
Logopedia
Metodyka nauczania języka angielskiego
Moduł: profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci szkolnych
Neurologopedia
Pedagogika Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej
Pedagogika specjalna – (oligofrenopedagogika)
Pedagogika z dydaktyką
Podyplomowe Studia Afrykanistyczne
Profilaktyka społeczna w kontekście zagrożeń terrorystycznych
Przyroda
Specjalista ds. współpracy szkoły z poradniami psychoterapeutycznymi
Specjalista terapii uzależnień
Studia/kursy pisarskie
Studium aktorskie
Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii
Surdologopedia
Teatr i drama – instruktor teatralny
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (wwrd)
Wiedza o kulturze interdyscyplinarne studia podyplomowe
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Strona www uczelni:
collegiumverum.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności