Zagrzeb, Chorwacja

Sveučilište u Zagrebu

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kontakt:

Trg maršala Tita 14 10000 ZAGREB, (+385 1) 4564 111; 4564 233; 255 (+385 1) 4830 602; 4564 108, unizg.info@unizg.hr; rector@unizg.hr

I stopnia licencjackie
Studia
ArchitekturaStudia w języku angielskim
GeodezjaStudia w języku angielskim
GrafikaStudia w języku angielskim
Inżynieria chemicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria mechanicznaStudia w języku angielskim
Kierunek lekarskiStudia w języku angielskim
LeśnictwoStudia w języku angielskim
Medycyna weterynaryjnaStudia w języku angielskim
Przemysł elektrotechnicznyStudia w języku angielskim
RolnictwoStudia w języku angielskim
StomatologiaStudia w języku angielskim
Sztuki piękneStudia w języku angielskim
TeologiaStudia w języku angielskim
Food Technology and BiotechnologyStudia w języku angielskim
Organization StudiesStudia w języku angielskim
Pharmacy and BiochemistryStudia w języku angielskim
Textile TechnologyStudia w języku angielskim
Transport and Traffic SciencesStudia w języku angielskim
AeronautikaStudia w języku chorwackim
Agrarna ekonomikaStudia w języku chorwackim
AgroekologijaStudia w języku chorwackim
Anglistika - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Animalne znanostiStudia w języku chorwackim
Animirani film i novi medijiStudia w języku chorwackim
Antropologija - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Arheologija - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Arheologija - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Arhitektura i urbanizamStudia w języku chorwackim
Bachelor Degree in Business (program na engleskom jeziku)Studia w języku chorwackim
Baletna pedagogijaStudia w języku chorwackim
Biljne znanostiStudia w języku chorwackim
BiologijaStudia w języku chorwackim
BiotehnologijaStudia w języku chorwackim
BrodogradnjaStudia w języku chorwackim
Češki jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Crkvena glazbaStudia w języku chorwackim
DizajnStudia w języku chorwackim
DramaturgijaStudia w języku chorwackim
Drvna tehnologijaStudia w języku chorwackim
EkoinženjerstvoStudia w języku chorwackim
Ekološka poljoprivredaStudia w języku chorwackim
EkonomijaStudia w języku chorwackim
Ekonomika poduzetništvaStudia w języku chorwackim
Elektrotehnika i informacijske tehnologijeStudia w języku chorwackim
Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Filmska i TV režijaStudia w języku chorwackim
Filozofija - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Filozofija - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Filozofija (dvopredmetni)Studia w języku chorwackim
Filozofija (jednopredmetni) (FFDI)Studia w języku chorwackim
Filozofija i latinski jezik (FFDI)Studia w języku chorwackim
Filozofija i religijske znanosti (FFDI)Studia w języku chorwackim
Fonetika - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Geodezija i geoinformatikaStudia w języku chorwackim
GeofizikaStudia w języku chorwackim
Geografija; smjer istraživačkiStudia w języku chorwackim
GeologijaStudia w języku chorwackim
Geološko inženjerstvoStudia w języku chorwackim
Germanistika - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
GlumaStudia w języku chorwackim
GrađevinarstvoStudia w języku chorwackim
Grafička tehnnologijaStudia w języku chorwackim
GrafikaStudia w języku chorwackim
Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
HortikulturaStudia w języku chorwackim
Hungarologija - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Indologija - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Informacijske znanosti - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Informacijske znanosti - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Informacijski i poslovni sustaviStudia w języku chorwackim
Inteligentni transportni sustavi i logistikaStudia w języku chorwackim
Inženjerstvo na engleskom jezikuStudia w języku chorwackim
Inženjerstvo okolišaStudia w języku chorwackim
Judaistika - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Južnoslavenski jezici i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Kazališna režija i radiofonijaStudia w języku chorwackim
KemijaStudia w języku chorwackim
Kemija i inženjerstvo materijalaStudia w języku chorwackim
Kemijsko inženjerstvoStudia w języku chorwackim
KiparstvoStudia w języku chorwackim
Komparativna književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Komparativna književnost - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Komunikologija (dvopredmetni)Studia w języku chorwackim
Komunikologija (jednopredmetni)Studia w języku chorwackim
Krajobrazna arhitekturaStudia w języku chorwackim
Kroatistika - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Kroatistika - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Kroatologija (dvopredmetni)Studia w języku chorwackim
Kroatologija (jednopredmetni)Studia w języku chorwackim
Latinski jezik (dvopredmetni)Studia w języku chorwackim
Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Likovna kulturaStudia w języku chorwackim
Lingvistika - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
LogopedijaStudia w języku chorwackim
MatematikaStudia w języku chorwackim
Matematika; smjer: nastavničkiStudia w języku chorwackim
Molekularna biologijaStudia w języku chorwackim
MontažaStudia w języku chorwackim
Naftno rudarstvoStudia w języku chorwackim
Nederlandistika - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
NovinarstvoStudia w języku chorwackim
NutricionizamStudia w języku chorwackim
Pedagogija - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Pedagogija - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
PolitologijaStudia w języku chorwackim
Poljoprivredna tehnikaStudia w języku chorwackim
Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Poslovna ekonomija, KoprivnicaStudia w języku chorwackim
Poslovna ekonomija, ZagrebStudia w języku chorwackim
Povijest - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Povijest - geografija (u suradnji s PMF-om)Studia w języku chorwackim
Povijest - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Povijest (dvopredmetni)Studia w języku chorwackim
Povijest (jednopredmetni)Studia w języku chorwackim
Povijest umjetnosti - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Prehrambena tehnologijaStudia w języku chorwackim
Primijenjena kemijaStudia w języku chorwackim
ProdukcijaStudia w języku chorwackim
PrometStudia w języku chorwackim
Protestantska teolgijaStudia w języku chorwackim
Psihologija - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Psihologija (jednopredmetni)Studia w języku chorwackim
RačunarstvoStudia w języku chorwackim
Rani i predškolski odgoj i obrazovanjeStudia w języku chorwackim
RehabilitacijaStudia w języku chorwackim
Religiozna pedagogija i katehetikaStudia w języku chorwackim
RudarstvoStudia w języku chorwackim
Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
SlikarstvoStudia w języku chorwackim
Slovački jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
SnimanjeStudia w języku chorwackim
Socijalna pedagogijaStudia w języku chorwackim
Socijalni radStudia w języku chorwackim
Sociologija - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Sociologija - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Sociologija (dvopredmetni)Studia w języku chorwackim
Sociologija (jednopredmetni)Studia w języku chorwackim
Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
StrojarstvoStudia w języku chorwackim
ŠumarstvoStudia w języku chorwackim
Suvremeni ples; smjer: izvedbeniStudia w języku chorwackim
Suvremeni ples; smjer: nastavničkiStudia w języku chorwackim
Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Talijanistika - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Talijanistika - jednopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Tekstilna tehnologija i inženjerstvoStudia w języku chorwackim
Tekstilni i modni dizajnStudia w języku chorwackim
Turkologija - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studijStudia w języku chorwackim
Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okolišaStudia w języku chorwackim
Zaštita biljaStudia w języku chorwackim
Znanosti o okolišuStudia w języku chorwackim
ZrakoplovstvoStudia w języku chorwackim

II stopnia magisterskie
Studia
ArchitekturaStudia w języku angielskim
GeodezjaStudia w języku angielskim
Górnictwo i geologiaStudia w języku angielskim
GrafikaStudia w języku angielskim
Inżynieria chemicznaStudia w języku angielskim
Kierunek lekarskiStudia w języku angielskim
LeśnictwoStudia w języku angielskim
Medycyna weterynaryjnaStudia w języku angielskim
Przemysł elektrotechnicznyStudia w języku angielskim
StomatologiaStudia w języku angielskim
Sztuki piękneStudia w języku angielskim
Dramatic ArtStudia w języku angielskim
Organization StudiesStudia w języku angielskim
Pharmacy and BiochemistryStudia w języku angielskim
Textile TechnologyStudia w języku angielskim
Transport and Traffic SciencesStudia w języku angielskim
Ekologija i zaštita prirodeStudia w języku chorwackim
Eksperimentalna biologijaStudia w języku chorwackim
Financijska i poslovna matematikaStudia w języku chorwackim
FizikaStudia w języku chorwackim
Fizika i geofizikaStudia w języku chorwackim
GeografijaStudia w języku chorwackim
GeologijaStudia w języku chorwackim
Geologija zaštite okolišaStudia w języku chorwackim
Kemija - jednopredmetni studij; smjer: nastavničkiStudia w języku chorwackim
Kemija; smjer: istraživačkiStudia w języku chorwackim
Matematička statistikaStudia w języku chorwackim
Matematika i informatika; smjer nastavničkiStudia w języku chorwackim
Matematika; smjer: nastavničkiStudia w języku chorwackim
Molekularna biologijaStudia w języku chorwackim
Primijenjena matematikaStudia w języku chorwackim
Računarstvo i matematikaStudia w języku chorwackim
Teorijska matematikaStudia w języku chorwackim
Znanosti o okolišuStudia w języku chorwackim
Strona www uczelni:
www.unizg.hr

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności