Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Typ uczelni: uniwersytety
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
Cultural and Literary StudiesStudia w języku angielskim
English for Business EnvironmentStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign LanguageStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
English Studies with ChineseStudia w języku angielskim
Cultural and Literary StudiesStudia w języku angielskim
English for Business EnvironmentStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign LanguageStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
English Studies with GermanStudia w języku angielskim
Cultural and Literary StudiesStudia w języku angielskim
English in Business and MediaStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign LanguageStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
English Studies with JapaneseStudia w języku angielskim
Cultural and Literary StudiesStudia w języku angielskim
English in Business and MediaStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign LanguageStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
English Studies with SpanishStudia w języku angielskim
Cultural and Literary StudiesStudia w języku angielskim
English in Business and MediaStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign LanguageStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
International Business ManagementStudia w języku angielskim
Doing Business TrackStudia w języku angielskim
International Business Relations TrackStudia w języku angielskim
Marketing Management in Organizations TrackStudia w języku angielskim
PsychologyStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kreowanie wizerunku osób i firm
Marketing internetowy
Public relations
Filologia norweska
Filologia szwedzka
Iberystyka
Literaturoznawczo-kulturoznawcza
Tłumaczeniowa
Italianistyka
Italianistyka z językiem angielskim
Komunikacja i biznes
Kulturoznawstwo
Kultura współczesna
Projektowanie innowacji
Prawo w biznesie
Prawnicza
Zarządzania
Psychologia
Biznes
Mózg – umysł – technologia
Neurokognitywistyka
Projektowanie interakcji człowiek-technologia
Psychologia biznesu
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
Psychologia zmiany: konflikt-kryzys-współpraca
Relacje międzyludzkie
Zdrowie i rozwój
Studia azjatyckie Chiny i Azja Wschodnia
Biznes międzynarodowy
Dyplomacja i organizacje międzynarodowe

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
Communication in BusinessStudia w języku angielskim
Information and Communication Technology in ELTStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign LanguageStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
EntrepreneurStudia w języku angielskim
ManagerStudia w języku angielskim
PsychologyStudia w języku angielskim
Applied Social PsychologyStudia w języku angielskim
Clinical PsychologyStudia w języku angielskim
Psychology and Diversity in SocietyStudia w języku angielskim
Psychology of Global MobilityStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Focus on Central and Eastern Europe (CEE). Challenges to Social TheoryStudia w języku angielskim
Implications of Social Inequalities for Communities and Personal LivesStudia w języku angielskim
Labor Market. Structures and PeopleStudia w języku angielskim
State, Society and Public PolicyStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Media and SocietyStudia w języku angielskim
Dziennikarska
Employer branding budowanie marki pracodawcy
PR i kreatywna komunikacja
Kulturoznawstwo
Media i kultura cyfrowa
Menedżer, agent, producent
Psychologia
Neurokognitywistyka
Projektowanie interakcji człowiek-technologia
Psychologia biznesu
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
Psychologia zmiany: konflikt-kryzys-współpraca
Skandynawistyka
Zarządzanie
Menedżer
Przedsiębiorca
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo dla magistrów i licencjatów
Psychologia
Biznes
Mózg – umysł – technologia
Neurokognitywistyka
Projektowanie interakcji człowiek-technologia
Psychologia biznesu
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
Psychologia zmiany: konflikt-kryzys-współpraca
Relacje międzyludzkie
Zdrowie i rozwój
Psychologia dla magistrów i licencjatów
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Studia doktorskiewięcej »
Literaturoznawstwo
Nauki o kulturze i religii
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Psychologia

MBAwięcej »
Executive MBA

Podwójny dyplomwięcej »
The Baltic University

Studia podyplomowewięcej »
Business English
Creative Coding
Creative Leadership. Jak efektywnie i twórczo zarządzać zespołami.
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej
Digital Media
Food Studies
Job-Coaching - nowoczesne doradztwo zawodowe (II semestry)
Job-Coaching - nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery (III semestry)
Kształcenie głosu i mowy
Kwalifikacyjno – metodyczne studia nauczania języka angielskiego
Master Class of Management - psychologia działań menadżerskich
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny
Menedżer rozwoju biznesu
Negocjacje i mediacje
Neurologopedia
Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym
Nowe filmoznawstwo
Nowoczesna komunikacja marketingowa
Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu
Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych
Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Praktyczna psychologia motywacji.
Praktyczna psychologia społeczna
Prawo medyczne i farmaceutyczne
Prawo weterynaryjne i sanitarne
Professional image. Psychologia wizerunku w biznesie i życiu publicznym.
Projektowanie Usług
Przygotowanie pedagogiczne (tryb niestacjonarny)
Przygotowanie pedagogiczne (tryb stacjonarny)
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologia sportu - w nurcie Sportu Pozytywnego
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej
Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Psychoonkologia
Psychosomatyka i somatopsychologia
Psychotraumatologia
Seksuologia kliniczna
Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania
Strategiczna analiza konkurencji
Strategiczne zarządzanie talentami i rozwojem w firmie
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: opracowania audiowizualne
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: tłumaczenie konferencyjne
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: tłumaczenie poświadczone, sądowe i prawnicze
Superwizja – kurs psychologiczny doskonalący jakość pracy doświadczonych coachów, trenerów i mentorów
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
User Experience Design/Product Design
Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia.
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
Zarządzanie i psychologia menedżerska. Studia Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zarządzanie innowacją - design management
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
3 filary osobistej charyzmy
Akademia Kluczowych Kompetencji w Biznesie - Efektywna prezentacja handlowa
Akademia Kluczowych Kompetencji w Biznesie - Skuteczne techniki sprzedaży
Analiza zeznań świadków w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
Asertywność w biznesie
Autoprezentacja - wywieranie pożądanego wrażenia na innych
Badaj świat czyli o tym, jak poznawać rzeczywistość marketingową i społeczną za pomocą badań
Be the Best You Can Be - Cover Letter and CV Workshop
Be the Best You Can Be - Delivering Confident Presentations
Be the Best You Can Be - Networking and Self Promotion
Bezpieczna firma - postępowanie w czasie zagrożenia terrorystycznego
Bezpieczna szkoła - postępowanie w czasie zagrożenia terrorystycznego
Coaching - I poziom - podstawy, postawy i narzędzia
Coaching - II poziom - zaawansowane narzędzia pracy coacha
Coaching - III poziom - zaawansowana praca coacha pod superwizją
Coaching - IV poziom - rozwój kluczowych kompetencji coacha ICF
Diagnoza inteligencji w praktyce
Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce
Diagnoza osobowości w praktyce
Dogoterapia w pracy psychologa
Efektywna komunikacja w relacji z klientem
Efektywny manager - skuteczny lider
Fundamenty dobrostanu człowieka - prawidłowe odżywianie
Hipoterapia w resocjalizacji - zastosowanie hipoterapii w pracy z młodzieżą przebywającą w placówce resocjalizacyjnej - zajęcia z końmi
Inteligencja emocjonalna dla rodziców
Inteligencja Emocjonalna jako narzędzie w budowaniu relacji zawodowych
Interwencje w sytuacjach nagłych – próby samobójcze, epizody psychotyczne
Jak pracować z Google Ads i Google Analytics?
Jak stworzyć i prowadzić rentowny biznes
Komunikacja niewerbalna – jak odczytywać i wykorzystywać mowę ciała
Komunikacja z osobą zaburzoną i elementy negocjacji kryzysowych
Kreowanie marki i budowanie wizerunku firmy
Kursy e-learningowe dla nauczycieli
Kursy z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego
Laboratorium Miłości - kochaj wystarczająco dobrze
Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych
Laboratory of Love
Letnia Akademia Kryminologii
Mam GŁOS, więc JESTEM
Marketing Automation
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień
Mindfulness = Uważna obecność
Mobbing w pracy - praktyczne strategie przeciwdziałania i reagowania
Ocena okresowa pracowników
Personal branding i coaching marki osobistej
Perswazja w pracy menadżera
Pierwsza pomoc psychologiczna
Polszczyzna dla praktyków. Poprawny i jasny język w przestrzeni publicznej
Pomoc psychologiczna w mobbingu
Poradnictwo psychologiczne
Potęga motywacji w projektowaniu życia według metodologii Reiss Motivation Profile
Poznać i zrozumieć proces starzenia się mózgu i choroby neurodegeneracyjne
Prawno karne zagadnienia opiniowania psychologicznego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego
Proces zmiany w życiu prywatnym i zawodowym
Profilowanie nieujętych sprawców zabójstw
Przemówienia i prezentacje. Trening dykcyjno-głosowy
Przesłuchiwanie pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia – aspekty śledcze i sądowe
Psychologia i metodyka przesłuchania świadka z wykorzystaniem technik poznawczych
Psychologia negocjacji kryzysowych
Psychologia traumy dzieci i młodzieży. Diagnoza zaburzeń po traumie
Psychologiczne aspekty traumy dorosłych. Diagnoza zaburzeń po traumie
Psychologiczne konsekwencje doświadczeń traumatycznych
Rekrutacja dla zaawansowanych
Rekrutacja i selekcja pracowników
Sposoby zwiększania własnej wydajności
Summer Workshops in Professional English (SWiPE)
Sylabowa metoda nauki czytania
Szkolenie koderów oraz specjalistów w zakresie kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
Sztuka dobrego mówienia
Technika Alexandra - od swobody ciała do lekkości życia
Travel Writing
Trening mentalny - czyli jak zwiększyć własną efektywność
Trening wytrwałości i skutecznego osiągania celów
Trudny okres dorastania - wsparcie rozwoju psychoseksualnego dziecka od 8 do 18 roku życia
Wsparcie rozwoju psychoseksualnego dziecka od urodzenia do 7 roku życia
Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją z zastosowaniem modelu Core Quadrant© Daniela Ofmana
Zarządzanie talentami
Zróżnicowanie kulturowe jako narzędzie biznesowe

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS Uniwersytet SWPS Warszawa - Drużyna Siatkarek
Chór Uniwersytetu SWPS
Grupa Cudo
Grupa Enactus
Koło Naukowe Badań Okulograficznych
Koło Naukowe Crimen Imperfecta
Koło Naukowe Italianistów
Koło Naukowe Komparystyki Prawniczej
Koło Naukowe Metod Diagnozy Psychologicznej
Koło Naukowe Mindfulness
Koło Naukowe Mygender
Koło Naukowe Prawa Publicznego "Causa Publica"
Koło Naukowe Psycholog w Biznesie
Koło Naukowe Psychologii Klinicznej "Sanitas"
Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej
Koło Naukowe Psychologii Sportu
Koło Naukowe Psychoterapii
Koło Naukowe Skandynawistów
Koło Naukowe Studiów Azjatyckich
Koło Neuronauki
Naukowe Koło Zaburzeń Nastroju
Organizacja Studencka Katedry Anglistyki(OSKA)
Psychologiczne Koło Statystyczne
Samorząd Studentów
Studenckie Koło Filmowe "Kinematograf"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydział Prawa
Wydział Psychologii

Inne ośrodki
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w KatowicachKatowice
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w PoznaniuPoznań
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w SopocieSopot
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy we WrocławiuWrocław
O UczelniDoktoraty i habilitacje


O najwyższej jakości studiów świadczy także liczba uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Uczelnia, która je posiada, jest liczącym się ośrodkiem naukowo-badawczym i kształci wysokiej klasy specjalistów. SWPS nadaje stopień doktora aż w 4 w dziedzinach: psychologia, kulturoznawstwo, socjologia i prawo. Stopień doktora habilitowanego można w SWPS uzyskać w dziedzinach psychologia i kulturoznawstwo.

SWPS posiada najwięcej uprawnień doktorskich i habilitacyjnych spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

Kandydaci na studia ufają nam


Wysokie miejsca rankingowe oraz najlepsze oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów i wybitna kadra naukowa sprawiły, że w 2011 r. SWPS była najbardziej obleganą uczelnią niepubliczną w Polsce - wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Studenci spełniają tu swoje marzenia


Magdalena Krzyszkiewicz, studentka SWPS w Warszawie:

Decydując się niemal pięć lat temu na studia w SWPS, nie sądziłam, że tak bardzo zwiążę się z uczelnią.
Moje studia w tej szkole to nie tylko solidna wiedza teoretyczna, przekazywana przez wybitnych specjalistów podczas licznych wykładów, ćwiczeń oraz konferencji, ale także praktyka. Dzięki SWPS wyjechałam również na półroczne stypendium do USA w ramach programu Atlantis.

Taras Dutkevych, student SWPS w Katowicach
:

SWPS jest dla mnie miejscem, gdzie spełniają się marzenia. Od zawsze chciałem studiować psychologię, dowiedzieć się, jak funkcjonuje człowiek.Marzenia najlepiej spełniać na dobrej uczelni. W SWPS znalazłem wszystko, o czym może marzyć student psychologii - dobra kadra, fascynujące wykłady i ćwiczenia, nowoczesne podejście do kształcenia, a nawet proces rekrutacji, który przebiegał w niezwykle przyjaznej atmosferze. Gdybym jeszcze raz miał wybierać uczelnię, to byłaby to SWPS.

Anna Księżopolska, studentka SWPS w Sopocie:

SWPS to szkoła, w której przez cały okres studiowania kształtuję i poszerzam swoje umiejętności teoretyczne i, co najważniejsze, również praktyczne […]. Ponadto wyjątkowa atmosfera, tworzona przez kadrę naukową oraz studentów, sprawia, że nie zamieniłabym mojej uczelni na żadną inną.


Najlepsza uczelnia

Silną pozycję SWPS na rynku edukacyjnym podkreśla najważniejszy ranking uczelni w Polsce - ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej. Według tego rankingu jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w Polsce. Tę pozycję utrzymujemy niezmiennie od 2007 r.

Prawo w czołówce

Wydział Prawa uplasował się w czołówce Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej, zajmując wysokie III miejsce. Wydział został bardzo dobrze oceniony m.in. pod względem kadry naukowo-dydaktycznej oraz standardów kształcenia. W SWPS wykładają wybitni specjaliści: twórcy i teoretycy prawa, sędziowie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, adwokaci oraz radcowie prawni.

Psychologia na najwyższym poziomie

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała psychologii w SWPS ocenę pozytywną, która jest dowodem bardzo wysokiej jakości studiów w SWPS.

Wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej z 2012 r. nasza uczelnia jest jednym z najlepszych ośrodków psychologicznych - w zestawieniu kierunków psychologicznych uzyskała III miejsce.Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności