Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AdministrationStudia w języku angielskim
Administration - Information TechnologyStudia w języku angielskim
Administration - International tourismStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
English Philology - International Business CommunicationsStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Banking & Corporate FinanceStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Information Technology (B&F)Studia w języku angielskim
Internal Security StudiesStudia w języku angielskim
Internal Security Studies - Intellectual Property Rights and RegulationsStudia w języku angielskim
Internal Security Studies - Public Information Security & Cyber LawStudia w języku angielskim
Internal Security Studies - Public Order and Safety ProtectionStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja w jednostkach samorządu terytorialnego
Administracja - Administracja w przedsiębiorstwie
Administracja - Administracja w turystyce i rekreacji
Administracja - Informatyka w administracji
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Przeciwdziałanie Zagrożeniom Terrorystycznym
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
Filologia angielska
Filologia angielska - International Business
Filologia angielska - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia angielska - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia angielska - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia angielska od podstaw
Filologia angielska od podstaw - International Business
Filologia angielska od podstaw - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia angielska od podstaw - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia angielska od podstaw - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia francuska
Filologia francuska - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia francuska - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia francuska - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia francuska od podstaw
Filologia francuska od podstaw - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia francuska od podstaw - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia francuska od podstaw - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia hiszpańska - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia hiszpańska - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia hiszpańska od podstaw
Filologia hiszpańska od podstaw - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia hiszpańska od podstaw - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia hiszpańska od podstaw - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia niemiecka
Filologia niemiecka - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia niemiecka - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia niemiecka - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia niemiecka od podstaw
Filologia niemiecka od podstaw - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia niemiecka od podstaw - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia niemiecka od podstaw - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia rosyjska - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia rosyjska - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia rosyjska od podstaw
Filologia rosyjska od podstaw - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia rosyjska od podstaw - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia rosyjska od podstaw - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia szwedzka od podstaw
Filologia szwedzka od podstaw - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia szwedzka od podstaw - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia szwedzka od podstaw - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia włoska od podstaw
Filologia włoska od podstaw - Komunikacja językowa w biznesie i administracji
Filologia włoska od podstaw - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (z uprawnieniami kierownika - pilota wycieczek zagranicznych)
Filologia włoska od podstaw - Przygotowanie nauczycielskie
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Finanse i ubezpieczenia w gospodarce turystycznej
Finanse i Rachunkowość - Finanse przedsiębiorstw
Finanse i rachunkowość - Informatyka w bankowości
Logopedia oświatowa
Pedagogika
Pedagogika - Pedagogika czasu wolnego
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
Zdrowie Publiczne
Zdrowie publiczne - Specjalność ogólna z przedmiotami obieralnymi
Zdrowie publiczne - Zdrowego żywienia i dietetyki

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English PhilologyStudia w języku angielskim
English Philology - Internationa Business CommunicationsStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Banking & Coroprate FinanceStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Information Technology (B&F)Studia w języku angielskim
Finance and accounting - Public sector finance regulationsStudia w języku angielskim
Internal Security StudiesStudia w języku angielskim
Internal Security Studies - Intellectual Property Rights & RegulationsStudia w języku angielskim
Internal Security Studies - Public Information Security & Cyber LawStudia w języku angielskim
Internal Security Studies - Public Order and Safety ProtectionStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Filologia angielska - International Business
Filologia angielska - Komunikacja językowa w praktyce zawodowej
Filologia angielska - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - Komunikacja językowa w praktyce zawodowej
Filologia hiszpańska - Przygotowanie nauczycielskie
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska - Komunikacja językowa w praktyce zawodowej
Filologia rosyjska - Przygotowanie nauczycielskie
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Finanse i Rachunkowość - Finanse publiczne
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja ustawiczna i trening psychoedukacyjny
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ze wspomaganiem rozwoju
Pedagogika - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
Pedagogika - Terapia pedagogiczna

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem
Edukacja przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Język hiszpański - profesjonalne biuro tłumaczeń w praktyce
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Podyplomowe studia przygotowywania pedagogicznego
Technika, informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli
Terapia pedagogiczna
Wycena nieruchomości
Zarządzanie szkodami łowieckimi

Kursy, szkoleniawięcej »
KURS dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Grendel
Klub Naukowy Służb Mundurowych PAX AQUILA
Koło Literacko-Naukowe ”Addenda”
Koło Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa
Koło Naukowe ENE CON BIGOTE
Koło Naukowe MIBER
Koło Naukowe Tłumaczy
Samorząd Studencki
Tłumaczeniowe Koło Naukowe Anglistów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Administracji i Finansów
Instytut Filologii i Pedagogiki
O uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie powstała w 2001 roku. Priorytetem Uczelni jest jak najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia przyszłego zawodu przy uwzględnieniu potrzeb rynku oraz zainteresowań studentów. Programy nauczania oparte są na doświadczeniach wykładowców i współpracy z ośrodkami akademickimi oraz opiniowane przez potencjalnych pracodawców. Każdy student Wszechnicy Polskiej może wyjechać na praktyki lub odbyć część studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ i FSS.

Screenshot_1.jpg
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa oferuje studia I i II stopnia oraz podyplomowe w ramach Instytutu Administracji i Finansów oraz Instytutu Filologii i Pedagogiki. Zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki na VIII piętrze oraz w budynku edukacyjnym przy ul. Karmelickiej 10, gdzie znajduje się również Biblioteka Uczelni. Rekrutację na studia prowadzimy praktycznie przez cały rok. Studia można rozpocząć w marcu - semestr letni lub w październiku - semestr zimowy. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Kształcenie

Wszechnica Polska od ponad czternastu lat kształci w atrakcyjnych obszarach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi - szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej.

Aktualnie Uczelnia proponuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe.

UCZELNIA ściśle współpracuje z prestiżowymi instytucjami naukowymi, administracyjnymi, i społecznymi.

ABSOLWENCI Uczelni kontynuują studia w najbardziej renomowanych szkołach wyższych. Cenieni są w swojej samodzielnej pracy.

WSZECHNICA POLSKA stosuje najbardziej nowoczesne techniki przekazywania wiedzy. Do dyspozycji studentów i pedagogów jest biblioteka naukowa z wielotysięcznym katalogiem tytułów.

AMBICJĄ, a przede wszystkim MISJĄ Uczelni jest nie tylko nauka, ale także wychowywanie młodych ludzi, by stawali się świadomymi obywatelami, by przekształcali życie w kierunku lepszej jego jakości i nowoczesności.


Rekrutacja na studia

Rekrutację na studia I i II stopnia oraz podyplomowe prowadzi Dział Rekrutacji - praktycznie przez cały rok. Można rozpocząć studia w marcu, tj. w semestrze letnim, albo w październiku, w semestrze zimowym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane na studia I stopnia:

  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego
  • świadectwo dojrzałości
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
  • poprawnie wypełnione podanie o przyjęcie na studia.

Osoby, które chcą podjąć studia II stopnia (magisterskie), składają również dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem.

Pamiętaj!

W czasie semestru 0 posiadasz status studenta.

Przez cały okres studiów Uczelnia gwarantuje pomoc opiekuna, dotyczącą również spraw pozauczelnianych.


Kontakt

Dział Rekrutacji Wszechnicy Polskiej

Pałac Kultury i Nauki

VIII piętro

tel. +48 22 656 62 56

rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

www.wszechnicapolska.edu.pl

Screenshot_2.jpg 

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie