Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Projektowanie mebla
Projektowanie wnętrz
Ochrona środowiska
Efektywność energetyczna
Ochrona biosfery
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Wzornictwo
Projektowanie komunikacji wizualnej
Projektowanie produktu
Zarządzanie
Biznes międzynarodowy
Grafika komputerowa i media społecznościowe
Handel i usługi logistyczne
Hotelarstwo
Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych
Usługi gastronomiczne i dietetyka
Zdrowie publiczne
Wellness i spa
Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Projektowanie architektoniczne
Projektowanie urbanistyczne
Architektura krajobrazu
Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
Projektowanie krajobrazu w funkcji rekreacyjnej
Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
Architektura wnętrz
Projektowanie mebla
Projektowanie wnętrz
Budownictwo
Architektura w budownictwie
Budownictwo kolejowe
Energooszczędne technologie w budownictwie
Konstrukcje budowlane
Informatyka
Grafika komputerowa
Programowanie aplikacji
Mechanika i budowa maszyn
Budowa i serwisowanie samochodów
Projektowanie i sterowanie komputerowe
Ochrona środowiska
Efektywność energetyczna
Ochrona biosfery
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Wzornictwo
Projektowanie komunikacji wizualnej
Projektowanie produktu
Zarządzanie i inżynieria produkcji
BHP
Diagnostyka i eksploatacja samochodów
Logistyka przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Projektowanie scenograficzne
Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych
Budownictwo
Budownictwo kolejowe
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Ochrona środowiska
Menedżer energii
Menedżer środowiska i przedsiębiorstwie
Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Zdrowie i środowisko
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria usług gastronomicznych
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
Zarządzanie transportem i logistyka

Studia podyplomowewięcej »
Akademia zarządzania kulturą
Aranżacja wnętrz
Bim – building inrformation modeling
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria usług gastronomicznych
Menedżer energii
Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Rysunek i malarstwo
Samodzielny koordynator medyczny
Samorządowy manager energii
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENI
Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja
Zarządzanie nieruchomościami - Property Management
Zarządzanie podmiotem leczniczym
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
Zarządzanie transportem i logistyka
Zdrowie i środowisko

Kursy, szkoleniawięcej »
Intensywny kurs: mapping 3d
Kurs obsługi programu ArchiCAD
Kurs podstawowy AutoCAD
Kurs praktyczny zarządzanie sieciami wod-kan i finansowanie inwestycji
Kurs rysunku
Kursy języka polskiego
Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku angielskim
Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim
Praktyczny poradnik architekta krajobrazu
Projektowanie, wykonywanie i ocena merytoryczna odwodnień budowlanych i drogowych

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Digital Construction"
Koło Naukowe „Kreatywa”
Koło Naukowe „Przedsiębiorczość W Praktyce”
Koło naukowe Ekologów
Koło Naukowe Geologów I Geotechników
Koło naukowe Grafiki komputerowej, animacji i cyfrowej obróbki obrazów
Koło naukowe Konstrukcji budowlanych
Koło Naukowe Niekonwencjonalnych Źródeł I Konwersji Energii
Koło naukowe Prima aura
Koło Naukowe Projektowania Form Użytkowychi Mebli "Wseiz Design"
Koło naukowe Rozwoju architektów krajobrazu
Koło naukowe Stosowanej ekologii roślin
Koło naukowe Turystyki ekologicznej
Koło Naukowe Urbanistów "Urbanitas"
Koło naukowe Zdrowia publicznego
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Inżynierii i Zarządzania

WSEiZ… dołącz do Nas!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji - u Nas jakość wynika z doświadczenia!

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów nauczania i jakości kształcenia zgodnej ze standardami europejskimi. Studenci mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na czterech kierunkach studiów - magistra inżyniera, magistra sztuki lub magistra.

W WSEiZ prowadzimy 11 kierunków studiów: Architektura(I° i II°), Architektura Krajobrazu(I°), Architektura Wnętrz(I° i II°), Budownictwo(I°), Gospodarka Przestrzenna (I°), Wzornictwo(I°), Ochrona Środowiska(I° i II°), Zdrowie Publiczne(I°), Zarządzanie(I°) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji(I° i II°), Mechanika i Budowa Maszyn(I°).

Nasz Wydział Architektury -jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce- decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwenci kończą więc studia z tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Wydział Architektury WSEiZ otrzymał również pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Ponadto wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez PKA zostały ocenione pozytywnie.

W WSEiZ dysponujemy własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 mieści się siedziba Uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.

Nagrody i wyróżnienia

1. W listopadzie 2005 WSEiZ otrzymała nagrodę "Najlepsza Prywatna Szkoła Wyższa 2005 " w corocznym konkursie "Najlepszy Partner w Biznesie" organizowanym przez Magazyn Ekonomiczny Home&Market.

2. Dzięki wysokiej jakości kształcenia, nowoczesnym programom nauki, a także znaczącemu wkładowi w rozwój edukacji europejskiej w zakresie ochrony środowiska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w marcu 2009 roku otrzymała tytuł "Uczelnia Roku 2008" nadany przez tygodnik "Gazeta Finansowa".

3. WSEiZ jest sześciokrotnym laureatem MEDALU EUROPEJSKIEGO

4. Nagroda ekologiczna "ZIELONY LAUR - 2009" dla WSEiZ

5. Od sześciu lat co roku Uczelnia otrzymuje także znak jakości WIARYGODNA SZKOŁA. Certyfikat został przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu i jest dowodem na to, że WSEiZ jest uczelnią godną zaufania, uczciwą i wiarygodną.

6. W 2012 r. i 2013 r. Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu przyznało WSEiZ certyfikat DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA. Certyfikat podkreśla skuteczność działań WSEiZ na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów Uczelni. WSEiZ takie działania prowadzi przez m.in. dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, współpracę z pracodawcami z regionu, organizację przez Biuro Karier szkoleń dla studentów i absolwentów, organizację targów pracy, bezpłatne konsultacje u psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy oraz przez prowadzenie na terenie Uczelni Punku Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagającego studentom założyć własną działalność gospodarczą.

7. W dniu 2 marca 2012 r. w Warszawskim Domu Technika NOT ogłoszono wyniki XVII edycji Plebiscytu czytelników "Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera 2011. W kategorii "Nauka" zaszczytny tytuł Złotego Inżyniera 2011 przypadł Prof. dr. hab. inż. Janowi Misiakowi - twórcy, wieloletniemu Rektorowi, obecnie Prezydentowi Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

20 LAT minęło

Od ponad 20 lat Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania uważana jest za jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce.

W WSEiZ stawiamy na wiedzę, kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych ludzi z pasją!


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności