Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja i finanse samorządowe
Administracja publiczna
Administracja skarbowa
Inspektor ochrony danych osobowych
Zamówienia publiczne
Ekonomia
Analiza ekonomiczno-prawna
Biznes międzynarodowy
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie nieruchomościami
Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Finanse i rachunkowość
Bankowość i innowacje finansowe
Controlling i audyt w przedsiębiorstwie
Finanse przedsiębiorstw
Kadry i płace
Rachunkowość
Pedagogika
Asystent osoby starszej i osoby niepełnosprawnej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Psychologia w biznesie
Coaching i doradztwo zawodowe
Psychologia menedżera i organizacji
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia reklamy i sprzedaży
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Turystyka i rekreacja
Dietetyka i turystyka zdrowotna
Hotelarstwo i gastronomia
Obsługa ruchu lotniczego
SPA i wellness
Turystyka i międzynarodowa
Zarządzanie biznesem turystycznym
Zarządzanie
Gospodarowanie nieruchomościami
HR biznes partner
Marketing i sprzedaż
Menedżer BHP
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Administrator baz danych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
IT biznes partner
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie
SAP – wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach
Logistyka
Centra logistyczne i strefy wolnocłowe
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka małych i średnich przedsiębiorstw
Logistyka portów lotniczych
Logistyka służb ratowniczych i imprez masowych
Logistyka systemu gospodarki odpadami
Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja i finanse samorządowe
Administracja w wymiarze sprawiedliwości
Inspektor ochrony danych osobowych
Systemy finansowania projektów unijnych
Zamówienia publiczne
Zarządzanie w administracji publicznej
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie nieruchomościami
Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Marketing i sprzedaż
Menedżer hotelarstwa
Narzędzia IT do analiz projektów biznesowych
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Pedagogika
Andragogika z doradztwem personalno-wychowawczym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo zarządzanie i organizacja
Akademia coachingu
Akademia Kobieta w Biznesie
Akademia menedżera
Akademia Przywództwa
Akademia trenera biznesu
Analityk biznesowy
Aplikacje internetowe i mobilneStudia online
BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Controlling i audyt wewnętrzny
Cyberbezpieczeństwo
Doradca bankowy z Europejskim Certyfikatem Bankowca EFCB 3E
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Esport Business Management
HR biznes partner
Innowacyjny E - marketing
Inspektor Ochrony Danych - prawne psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP
Kadry i płace
Mediacje sądowe i pozasądowe
Menedżer w BHP
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej - czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie
Nowe prawo zamówień publicznych
Organizacja i zarządzenie oświatą
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Przygotowanie pedagogiczne- dot. przedmiotów nauczanych lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych
Psychologia zarządzania
Public speaker
Rachunkowość od podstaw
SAP – Zintegrowane Systemy Informatyczne
Studia menedżerskie
Testowanie oprogramowania
Zarządzanie operacyjne w logistyce
Zarządzanie projektem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Finanse
Kompetencje menedżerskie
Marketing i PR
Ochrona danych osobowych
Sprzedaż i obsługa klienta
Trening dla trenerów
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Samorząd Studencki

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
Strona www uczelni: www.wsb.pl/warszawa

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności